sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

2019-2020 derskonum.com lisesi 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları, 10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 


DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

Sizler için güncel ve kaliteli kaynak olmaya devam ediyoruz...

Bu sayfamızda sizler için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları paylaşacağız . Tamamen güncel ve özgün olan yazılı sorularımız yeni müfredata uygun şekilde hazırlanmıştır..

İyi çalışmalar. Başarılar dileriz.


019-2020 derskonum.com lisesi 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları,

1-Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler nelerdir?(5p)2-Aşağıya sözlü dönem şiirlerinden  bazı birimler alınmıştır. Soruları bu birimleri dikkate alarak cevaplayınız. 
( 10 Puan )


Yağmur yağıp saçıldı
Türlüğ çeçek suçıldı
Yinçü kapı açıldı
Çından yıpar yuğruşur
Türkçesi:
(Yağmur yağdı ve suları her tarafa saçıldı. Türlü türlü çiçekler açtı.
Sanki bir inci mahfazası açıldı. Sandal ve misk kokuları birbirine karıştı.


Kaklar kamuğ kölerdi
Tağlar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tü tü çeçek çergeşür
Türkçesi:
(Baharın gelişi ile birlikte kuru göl yatakları da doldu.
Dağ başları hayal meyal belirmeğe başladı. Dünyanın nefesi ısındı; Rengârenk çiçekler birbiri ardı sıra dizildiler)


A-Ölçü
B-Nazım biçimi
C-Uyak


D-Redif

E-Kişileştirme sntı
F-Benzetme sntı
             
      


  3-Aşağıdaki şiirin nazım şekli nedir? Bu nazım şeklinin 3 özelliğini yazınız. (10 Puan)
    Dinle neyden, neler anlatır sana!          
    Yakınır hep, ayrılıklardan yana:            

“Beni, kamışlıktan kestikleri an,
    Kadın erkek, inledi feryadımdan.

    Geçmek için, aşk derdinin şerhine,
    İsterim; hicranla yanmış bir sîne.
Bu nazım şeklinin 3 özelliği:………………………..
Cevap:   Şiirin nazım şekli: ………………………………….         


4-Dede Korkut hikayelerinden Oğuz Türkleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz 4 madde halinde yazınız? (5 Puan)

Cevap: 1.                                                                   2.                                   

            3.                                                                    4

5- - Eserlerin yazarlarının isimlerini yazınız. (5 Puan)

     Leyla vü Mecnun: …………………………….

     Hüsn ü  Aşk: ………………………………….


6- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (10)

ü  Sözlü edebiyat  ………………....…. dönemde oluşmaya başlamıştır.

ü  Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî alegorik anlatımı olan halk hikâyesine ……………..………… denir.

ü  Koşuk’un halk edebiyatındaki karşılığı …………….….……;divan edebiyatındaki karşılığı ……………………dır.

ü  Türk edebiyatı ...................................................................., ...................................................... ve ............... .................................. olmak üzere üç ana döneme ayrılır

ü  Türk edebiyatında batılı anlamda ilk öyküler ………………………. Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.

ü  Edebiyat;……… ……………….- …………………… gibi bilimlerden yararlanır.7-Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5puan)

a)       Türk edebiyatı başlangıcından günümüze kadar üç farklı medeniyetin etkisinde kalmıştır. (........)

b)       Mesnevi Sözlü edebiyat dönemine ait bir türdür. (……..)

c)       Halk hikayelerinin anlatımında şiir ve müzik; nazım ve nesir iç içedir.  (……..)

d)       Sözlü Edebiyat ürünleri ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmiştir. (……..)

e)       Köktürk Yazıtları, dini içerikli metinlerdir. (……..)

                                   
8-Aşağıda verilen kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. ( 5 puan)


1.  Ergenekon’dan çıkış günü         

a.  Sagu

2. Av törenleri
b.  Mesnevî

3.  II. Göktürklere ait eser
c.  Orhun Abideleri

4.  Yuğ törenleri
ç.  Sığır

5. Beyit
d.  Demir

Ali, Peygamber’in emrini bir an önce yerine getirmek için, askerin harekete geçmesini bile beklemeyerek tek başına yola çıkmıştı. Ordu safları arasında kahramanlığı dillerde destan olan İmam Ali’nin bu hareketi, askerlerin savaş isteğini sanki ateşlemişti. Fakat onun ne yapacağını kimse kestiremiyordu. Hayber Yahudileri, uzaktan tanımadıkları birinin belinde kılıcı, at üstünde dolu dizgin kendilerine doğru yaklaştığını görünce, şaşkınlık içinde kaldılar. Yirmi bin kişilik ordunun, ele geçirme konusunda çaresiz kaldığı bir kaleyi, acaba bu atlı adam tek başına ele geçirme sevdasına mı düşmüştü? Yahudiler, buna fazla bir olasılık vermemekle beraber, onun barış istemek için gelmediğini anlamakta gecikmediler. Fakat Hayber’in savunma düzenine o derece güveniyorlardı ki; tek atlı değil, on binlerce kişi bile hep birden saldırmış olsa, kalenin bir taşını bile yerinden sökemeyeceği konusunda hiç şüpheleri yoktu.
9-Yukarıdaki parça bir cenknameden alınmıştır? Bu metinden de yola çıkarak cenknamelerin özelliklerini yazınız.(5)10 - Aşağıdaki cümlelerin fiil çatısını öznesine ve nesnesine göre değerlendiriniz.  (10 Puan)Öznesine Göre
Nesnesine Göre
Uzun bir aradan sonra bir dağ köyünde öğretmen olarak çalışmıştı.


Yaptığı çalışmaların karşılığını alacağını biliyordu


Diploma  törenine  kuzenini de davet etti.


Küçük  kardeş yaramazlık yaptığı için dövüldü.

   11 -  Aşağıdaki cümlelerdeki zarf-fiilleri ve zarfları bulunuz. (10 Puan)

              


   Zarf olan kelime ve zarf türü
Zarf- fiil olan kelime
Şimdi söyleyerek  dertten kurtulursun.


Az bilerek mutlu olursun.


Biraz düşününce anlarsın.


Çok çalışırken kazanırsın.      


12. Aşağıdaki cümlelerde birleşik zamanlı fiileri ve zamanlarını yazınız. (10 Puan)


   Birleşik zamanlı fiil
Fiilin zamanı
Geçen sene annemle birlikte Ankara’da kalıyordum.


Öğretmenimiz sınavın zor olacağını söylemişti.

10. Aşağıdaki parçada geçen yazımı yanlış kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin altını çiziniz.(10)
Bugün çok heyecanlı ve neşeliydi. Bütün gün bir köşeden bir köşeye gezip durdu. Sanki hayatında çok önemli birşey eklenmişdi. Sonra yavaş yavaş yorgunluğunu ve hayata karşı isteksizliğini üzerinden attığını his etti. Sabah kalktığında gördüğü karışık rüyalar bile onun bu günkü mutluluğunu bozamadı. Daha sonra adeta bir tüy gibi hafiflediğini farketti. Yaşadığı bu mutluluğun hemen ardından aldığı bir haber onun için büyük bir süpriz oldu. Uzun zamandır beklediği işe kabuledilmişti. Bu onu daha çok sevindirdi. İçinden gerçekten kapanan her kapının ardından başka kapıların açılabileceği inançını yitirmediğine şükür etti.

NOT: Sınav süresi 40 dakikadır. Her sorunun puan değeri karşısında belirtilmiştir.

                                                                                                                                                                        BAŞARILAR… J

                                                                                                                                                                                                 derskonum.comTürk Dili ve Edebiyatı


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk