sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Edebiyat ve Psikoloji Arasındaki Farklılıklar ve Ortaklıklar

Edebiyat ve Psikoloji Arasındaki Farklılıklar ve Ortaklıklar,Edebiyat ve Psikoloji Karşılaştırması,Edebiyat ve Psikoloji Arasındaki Farklılıklar,Edebiyat ve Psikoloji Arasındaki Ortaklıklar

Edebiyat ve psikolojinin bir bilim dalı olarak birbirine yakınlık ve uzaklığıyla ilişkilerinin ele alınması tarihi çok uzaklara dayanmaz. Edebî eserde yer alan insan psikolojisinin tarihini belirleme imkânı zaten yoktur. Bir bilim olarak psikoloji ortaya çıkmadan önce de sanatçı duyarlılığı ve sezgisi edebî eser öznesi olarak psikolojiyi üstü örtük yahut büsbütün belirgin olarak kullanmaktadır

Edebiyat Nedir ? 
Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Daha kısıtlayıcı bir tanımla, edebiyatın; bir sanat formu olarak oluşturulan yazılar olduğu düşünülmüştür.

Psikoloji Nedir ? Psikolojinin Tanımı
Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Aslında insanın yaptığı her şey bu tanımın içine girebilir. Davranış kişinin yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her şeydir.


Edebiyat Psikoloji İlişkisi

Edebî eserlerde psikolojik yansımaları bulmak mümkündür. Her insanın, duyguları, düşünceleri, bir psikolojisi olduğu gibi, yazarların da vardır. İşte yazarlar, eserlerini yazarken o anki psikolojik durumlarını belli oranda eserlerine yansıtırlar. İnsanın ruh dünyasına ağırlık veren psikolojik eserler,insanların ruh çözümlemelerini yapar. Mehmet Rauf’un “Eylül”,Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanları buna en iyi örnektir.
Edebî metinler yazarlar tarafından oluşturulur (Anonim olanlar hariç). Bu eserler, bire bir yazarların yaşantılarını, duygularını yansıtmasalar da onlardan izler taşır. Yani, edebî metinlerde yazarın psikolojisinden izler vardır; derinlemesine ve bilimsel yapılan bir incelemeyle, eserler bizi yazarların ruh dünyasına götürebilir.
Edebiyat ve psikolojinin en belirgin ve genelleştirilebilir ortak özelliği kendilerine insanın butununu
hedef ve malzeme olarak seçmiş olmalarıdır.

Edebiyat ve Psikoloji Arasındaki Farklılıklar
1-Edebiyat sanat dalıdır ; psikoloji, bilim dalıdır.
2-Edebiyat insanın ruh dünyasının /iç dünyasının yansımasıdır. Psikoloji ise ruh dünyasının araştırılmasıdır.
3-Edebiyatta ortaya ürün çıkar.
4-Edebiyatta amaç estetik haz vermektir. Psikoloji de ise sorun tespiti ve çözümü önemlidir.
5-Edebiyatın muhatabı toplum iken psikolojinin muhatabı bireydir.


Edebiyat ve Psikolojinin Ortak Özellikleri

1. Edebiyat ve psikoloji biliminin asıl malzemesi olarak insandır.
2. Edebiyat ve psikoloji insanı bir bütünlük içinde kavrayarak onun doğasına yaklaşma gayretindedirler.
3. Genel olarak her ikisinin de insan ruhunu kavramaya, onun düşünce, davranış ve duygularına yön veren bilinçaltı süreçlerine daha yakından bakmaya ve onu çevresinden koparmadan bir “bütün” olarak görmeye çabalayan çalışma sahaları olduğu görülür.
4. İkisinin de ürün ve verileri birbirleri için önemli malzemelerdir.
5.Her ikisinde de insan psikolojisi yer almaktadır


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk