sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları 2020-2021

2020-2021 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları 2019 2020,2019 2020 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları,SORUMLULUK SINAV SORULARI,1.DÖNEM,EYLÜL,ŞUBAT,HAZİRAN,DÖNEMİ,


değerli derskonum.com takipçileri !

Bu sayfamızda sizler için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları paylaşacağız.

Sorularımız güncel ve özgün olup yeni müfredata birebir uygundur.
İyi çalışmalar dileriz.

Paylaşarak bize destek olan arkadaşlara şimdiden teşekkürü bir borç biliyoruz.


sınav soruları aşağıdadır .. derskonum.com ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI  


SORULAR
1.SORU: Tanzimat 1. ve 2. dönem şiir anlayışlarını aşağıda verilen tablodaki kriterlere uygun şekilde karşılaştırınız.(5P)

1.DÖNEM ŞİİRİ --------------2.DÖNEM ŞİİRİ
  • Sanat Anlayışı 
  • Dil ve Anlatım
  • Tema-Konu
  • Edebi Akım
  • Şekil özellikleri (Nazım biçimi-birimi)

2.SORU: Aşağıdaki şiir hangi edebi dönemine aittir? Ait olduğu dönemin şiiri hakkındaki çıkarımlarınızı yazınız. (5P)
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,          CEVAP:
Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsu,
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.
Günümüz Türkçesi:(Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş, /Eşini kaybeden bir kuş/gibi kar/Geçen ilkbahar günlerini arar./Ey kaplerin çılgın şarkısı,/Ey güvercinlerin şiirleri,/O baharın işte bu, yarını/Kapladı bir derin sessizliğe yeri/karlar/Ki suskunca her an ağlar.)
derskonum.com hazırlamıştır.
...
3.SORU: Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10p)
* Belli bir tarihsel süreçte aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların; görüş, duyuş, anlayış bakımından yenilikler ortaya koyması, farklılık gösterdiği harekete “......................................” denir. 
* XIX. yüzyılda Fransa’da ortaya cıkmış bir şiir akımı olan .................................................. için şiirde gerçekçilik de denebilir.
*Parnasizme tepki olarak ortaya çıkan Sembolizm akımında şiirde ........................................ve .....................................önem vermiştir.
*Dünya edebiyatında Modern öykünün temsilcisi............................................... iken Türk Edebiyatında ......................................... 'dir.
* Cumhuriyet Donemi'nin 1940-1960 yılları arasında ..Bireyin İç Dünyasını Esas Alan..,     Modernist., .................................................................., ve ............................................................................... hikayeler yazılmıştır.
* ..........................................................toplumcu dünya görüşü üzerine temellendirilmiş bir edebiyat akımıdır.
* ............................hikayede gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, karamsar, bunalımlı,ele alınmıştır.

4. Aşağıda verilen kısa cevaplı soruları cevaplandırınız.10p
1.       Dünya edebiyatında modern anlamda ilk roman:
2.       İlk psikolojik romanımız:
3.       Genellikle Çukurova'yı işleyen toplumcu-gerçekçi yazar:
4.       Modern ilk tiyatromuz:
5.       Modern tiyatroya en yakın geleneksel tiyatromuz:
6.       Sahnelenen ilk tiyatronun yazarı:
7.       Kurulan ilk resmi Türk tiyatrosu:
8.       Batılı anlamda ilk eleştiri örneği:
9.       Mülakat türünün ilk yetkin örneği:
10.    Epik Tiyatronun kurucusu:
5-1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı hakkında bilgiler veriniz.(10 madde)

6.SORU:Aşağıdaki şiirden hareketle ortak kültür ve tarih mirasına sahip olup farklı coğrafyalarda yaşayan milletlerin edebiyatlarında ne gibi benzerlikler olabilir? Açıklayınız.( 5p)
Yedi koldan, Yirmi dört boydan
Gelmişem Orta Asyadan...
Yayından fırlayan ok
Huduttan hududa atılan mızrak
Deli havalar soluyan kısrak
Gibi esmişem...
Az gitmişem, uz gitmişem
Dere tepe düz gitmişem...
Kuş uçmaz kervan geçmez dağları
Göçebe adımlarla gezmişem...
Irağı yakın, yurdumu Irak eylemişem.
derskonum.com hazırlamıştır.


 Siverekli, elleri ceplerinde, kasketi ensesine yıkılı, hovarda bir türkü gibi daldı Tahtakale'nin omuz omuza kalabalığına. Günlerdir yük taşımamış bir ekmek parası bile kazanamamıştı. Ağlayıp da gözden mi olacaktı? Mısırçarşısı'nın kapısında durdu. Sağa baktı, sola baktı… Yük mük olsa da taşısa hiç fena kaçmazdı hani. Millet kahveci dükkânının önüne kuyruk olmuştu tekmil. Bu şehirlilerde de töbe akıl yoktu. Analarından kahveyle doğmuşlar gibi, zorlatıyorlardı. Kırk yıl içmese aklına gelmezdi. İçince hoş oluyordu olmasına ama, olmayınca da yokluğunu hissetmezdi.
Yanına efendiden biri sokuldu:“Şurda biraz eşyamız var. Çakmakçılar'a gidecek. Var mısın?”
“Bak hele bak!”
                        Yük de yüktü hani. Vardı bir yüz altmış kilo. “Ya Allah Ya Satır!” diye omuzladı. Efendinin peşinden yürüdü. Dönüşte Tahtakale'nin küçük lokantalarından birinde bir tabak kuru fasulyeyle az pilav yedi. Ağzını elinin tersiyle silip çıktı. Bunun üstüne bir sigara şarttı hani. Cebinde ezilmiş, kırış kırış “Köylü”sünü “Delibozuk”lardan birinin ateşinden yaktı, Ne de güzel oldu bu. Mısırçarşısı'nın kapısı önüne çömeldi. Oooooh, dünya vardı be! Siverekli, yarın bu vakte kadar benzinini almıştı.
7- Yukarıda verilen hikaye ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız. (20 p)
Metnin Türü (1p)
Bu türün Dünya ve Türk Edebiyatındaki temsilcileri (1p)
1940-1960 arası hikayemizdeki hangi eğilimde kaleme alınmıştır? (1p)
Metnin Teması (2p)
Metindeki anlatıcı 1p)
Metinde kullanılan bakış açısı(1p)
Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri (1p)
Metinde kullanılan anlatım teknikleri (1p)
Metindeki yapı unsurları
(Kişiler-zaman-mekan) (4p)
Metnin dil ve anlatımı (2p)


8-Mülakat ve röportaj türünün farkını yazınız ?5p
9-Aşağıda verilen tiyatro terimlerini açıklayınız. 5p
Suflör:
Monolog:
Kulis:
Perde:
Tirat

10.SORU:Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(30p)

Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargılan biçimlendirir.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1997 öys)
A) Özne – dolaylı tümleç – yüklem
B) Nesne – özne – yüklem
C) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem
D) Dolaylı tümleç – özne – yüklem
E) Özne – zarf tümleci – yüklem

Assos’u Assos yapan o muhteşem gün batımı ( ) En güzel ( ) iskeleden ya da Athena Tapınağı’ndan görülebilen bu değişim ( ) izleyenleri derin düşüncelere yöneltiyor ( ) Antik çağın en büyük düşünürlerinden Aristoteles ( ) ilk felsefe okulunu boşuna burada kurmamış demek ki!
2-Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?öss 2004
A) (.) (;) (,) (.) (:)
B) (…) (;) (:) (,) (;)
C) (…) (,) (,) (.) (,)
D) (.) (,) (;) (…) (,)
E) (.) (,) (:) (;) (.)
derskonum.com hazırlamıştır.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖSS 1988)
A) Çocuk, bu gece de sürekli olarak öksürdü.
B) Akşam, televizyon filmini izleyebildin mi?
C) Bu gelen Ahmet’miydi acaba?
D) Çarşıda, her gördüğünü almak istiyordu,
E) Bu yıl da bahar bir türlü gelmiyor,
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2009 öss)
A)   Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla birlikte çizmişler.
B)   Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
C)   O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D)   Buraya yeni bir yaya geçidi yapılacak.
E)   Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.
5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖSS 2004)
A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı.
B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir.
C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi.
D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu.
E) Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi.
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk