sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test


2018-2019 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Test
, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI,

DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ  2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 1.SINAV
DERSİN ADI
SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
12. SINIF ( D - E - F )
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRESİ
ALDIĞI  PUAN
1-)        Ah yetiş çocukluğunda çobanlık eden
            Yetiş toprağın yeni mayalanmasına
            Yetiş mağaranın ışımasına
            Yetiş Ay'ı ikiye bölen parmaklarıyla
            Yetiş büyük armağancım
Bu dizelerde ahenk özellikle aşağıdakilerin hangisiyle sağlanmıştır?
A)Ölçü      B)Redif       C)Kafiye        D)Durak         E)Yinelemeler

2-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi “toplumcu şiir”in kavramlarından olmaya en uzaktır?
A) Slogan                           B) Mesaj verme                    C) Söylev 
D) Uzak çağrışım               E) Serbest nazım

3-)          O gün bu gündür ezberimde artık yalnızlık
               ezberimde acının kilometre taşları
               ezberimde umudun küf tutmuş şafağı
               ezberimde sevdanın rüzgâr renkli çığlığı
               ezberimde kuş seslerinden örülmüş bir gurbet
               ezberimde kes hızını ağlatma el kızını
               ezberimde kuzu kurdun, yol Ford’un bu gece
               ezberimde Orhan Gencebay, dertler benim olsun
Bu dizeler biçim ve anlam özelliği dikkate alındığında aşağıdaki  sanatçıların hangisine ait olabilir?
A)Refik Durbaş                  B)Cemal Süreya          C)Erdem Bayazıt
D) Cahit Külebi                   E) Sezai Karakoç

4-) Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi  yanlıştır?
A)  Seyyit Nezir - İnsanın Beyaz Kokusunda
B)  Nurullah Genç - Siyah Gözlerine Beni de Götür
C)  Lale Müldür - Buhurumeryem
D)  Hüseyin Atlansoy - Karşılığını Bulamamış Sorular
E)  Sunay Akın - Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı

5-)           (I) Elmas, soyunup kendi pırıltısını çizer geceye    
                     Bir geyiğin boynuzlarıyla yırtılmış o karanlık perdeye    
                    Düşünce kan, mermere yapışır tortu ve sessiz     
                    Bir çığlığı andıran gözlerinde canlanır zaman    
                    Milat! İri kuş resimleri dökülmüş dallarından

              (II) Yol kenarındaki     
                     yağmur mazgallarını    
                     kumbara sanıp    
                     harçlığımı atardım    
                     bu yüzden en çok     
                     denizden alacaklıyım
Numaralanmış şiirler “1980 sonrası Türk şiiri”nde ortaya çıkan anlayışlardan hangisine örnek olabilir?
                   I.                                 II.         
A) Beatnik-Marjinal şiir          Gelenekselci şiir
B) Mistik-Metafizikçi şiir       Toplumcu-Gerçekçi şiir
C) Yenibütüncü şiir                 Anlatımcı şiir
D) İmgeci şiir                          Yeni Garipçi şiir
E) Folklorik-Mitolojik şiir      Memleketçi şiir

6-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri ”  temsilcilerinden biri değildir?
A) Murat Çobanoğlu               B) Şeref Taşlıova     C) Âşık Seyrani
D) Âşık Veysel Şatıroğlu        E) Aşık Reyhani

7-) "Göç mevsiminde yaylaya giderken susadım. Yol kenarında bulunan çeşmeye su içmeye gittim. Ben oyalanınca göçlerimiz dağı aştı. Akşamın alaca karanlığında uyuyakaldım. Bir düş gördüm. İşte o zaman âşıklık kabiliyeti ve sanatı bana nasip oldu."
Murat Çobanoğlu, bu sözleriyle âşık edebiyatına ait aşağıdaki kavramlardan hangisini anlatmaya çalışmıştır?
A) Bâde içme                B) Mahlas alma             C) Ağıt söyleme
          D) Nazire söyleme                          E) Lebdeğmez

8-)               Gene tehir etme üç ay öteye, 
                    Bu dava dedemden kaldı hâkim beğ,
                    Otuz yıl da babam düştü ardına; 
                    Siz sağ olun, o da öldü hâkim beğ!

                               Kırk yıl önce yani babam ölünce,
                               Kadılıklar hâkimliğe dönünce,
                               Mirasçılar tarla takım bölünce,
                               İrezillik beni buldu hâkim beğ!
Bu dizeler biçim ve içerik yönünden değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?
A) Can Yücel             B) İsmet Özel         C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Orhan Veli Kanık                 E) Abdürrahim Karakoç

9-) Hayatı, onun gibi bir bütün olarak mütalaaya alıştım. Değişme, koordinasyon, çalışmanın tanzimi, zihniyet değişikliği, üst düşünce, ilmî zihniyet gibi tabirlerle konuşmaya, kendi isteksizliğime “zaruret”, “imkânsızlık” gibi adlar koymaya, Şark’la Garp arasında ölçüsüz mukayeseler yapmaya, ciddiliğinden kendim de ürktüğüm hükümler vermeye başladım. Onun gibi insanlara “Acaba ne işe yarar?” diyen bir gözle bakıyor, hayatı kendi teknemde yoğuracağım bir hamur gibi görüyordum.            (Saatleri Ayarlama Enstitüsü / A. Hamdi Tanpınar)
Bu metinle ilgili aşağıdaki saptamalardan hangisi  yanlıştır?
A) Kahraman, çağın değişimlerine ve yeniliklerine zamanla uyum sağladığını ifade etmiştir.
B) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılan metinde yazar iç konuşmalara da yer vermiştir.
C) Batı kurumlarının, düşüncesinin ve biliminin yüzeysel bir şekilde anlaşılmasının yeterli olduğu tezi işlenmiştir.
D) Yazarın hem kendinden önceki dönemde hem de kendi döneminde işlenen Doğu-Batı çatışması, temalardan biridir.
E) Kahramanın anlatımlarından yola çıkılarak insanın değişimlere çıkarcı biçimde ayak uyduruşunun eleştirildiği söylenebilir.

10-)                  Çobanoğlu arzuhâlin bildirdin,
                         Çok yiğidin gül benzini soldurdun,
                         Âşıkları gurbet elde öldürdün,
                         Var git dünya, daha sana güvenmem.
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Düz uyak kullanılmıştır.  
B) Bir koşmanın son dörtlüğünden alınmıştır.
C) Ek hâlinde redife yer verilmiştir. 
D) Lirik bir söylemle yazılmıştır.
E) Tam uyakla ahenk sağlanmıştır.

11-)      I. Saf şiir anlayışını benimsemiş olan şairin en bilinen eserleri Fahriye Abla ve Olvido’dur.
                   II. Sanatının merkezinde  zaman, musiki, ve rüya kavramları yatmaktadır.
                   III. Evler şairi olarak bilinir.
                   IV. Faruk Nafiz Çamlıbel ile beraber Onuncu Yıl Marşı’nı yazmıştır.
Numaralı cümlelerde aşağıdaki şairlerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar                B) Behcet Necatigil    
C) Ahmet Muhip Dıranas                   D) İlhan Berk   
E) Behçet Kemal Çağlar

12-) İlk sayısı 1976’da çıkan Mavera dergisi ile ismi özdeşleşmiş şairlerden biridir. Şiirleri zaman zaman İkinci Yeni sanat anlayışını hatırlatan bir üsluba sahip olsa da edebî kozasını daha çok mistik / İslami ağlarla örmüştür. Bazı şiirlerinde Abdurrahman Cem takma adını kullanan şair eserlerini Yeni İstiklal, Diriliş Yeni Dergi, Papirüs, Soyut gibi dergilerde okuyucusuyla buluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan sanatçının şiirlerinden biridir?
A) İşaret Çocukları                  B) Sebep Ey              C) Lamelif    
D) Visâl                                   E) Serenad

13-)                 Günlerce aylarca şiirden kaçtım
                        Gümüş tilkim mavi sincabımdı kovaladı beni
                        Işığı önüme düştü yansıdı balkıdı
                        Dokundu okşadı, ayağımı çeldi yolumu gözledi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi  yoktur?
A) Söz oyunu     B) Ben dili    C) Anlam    D) Gerçeklik   E) Ahenk

14-) Kurtuluş Savaşı’nın küçük bir Anadolu kasabası olan Akşehir'deki yansımalarını konu edinir. İnsanımızın ve kültürümüzün tanıdık simalarını ve  özelliklerini dönemin gerçekliğiyle işleyen ve TRT'de dizi film  olarak da çekilen ünlü bir romandır..
Bu parçada aşağıdaki eserlerden hangisinin tanıtıldığı söylenebilir?
A) Osmancık                   B) Küçük Ağa              C) Korkunç Yıllar
D) Panorama                   E) Sultan Hamid Düşerken

15-)       I. Tutunamayanlar          II.  Irazca’nın Dirliği 
             II. Deli Kurt                    IV. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Numaralanmış eserler arasında aşağıdaki roman türlerinden hangisinin örneği  yoktur?
A) Realist roman                             B) Postmodern  roman     
C) Psikolojik roman          D) Tarihî roman          E) Polisiye roman

16-) Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman kahramanlarını tanımlayan kavramlardan değildir?
A) Durgunluk                        B) Yalnızlık               C) Yoksulluk   
D) Bunalım                            E) Bilinçaltı

17-)Aşağıdaki kahraman-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)  Hayri İrdal - Saatleri Ayarlama Enstitüsü     
B)  Yüzbaşı Cemil - Ateşten Gömlek
C)  Ölmez Otu - Uzunca Ali    
D)  Raif Efendi - Kürk Mantolu Madonna       
E)  Tolunay - Toprak Ana

18-) Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli eseri olarak ön plana çıkan roman, dört bölümden oluşur. Psikolojik unsurların öne çıktığı eserde Mümtaz'ın ruhsal durumu, düşünce ve rüyaları üzerinde durulur. Mümtaz ve Nuran'ın aşkı etrafında Doğu ile Batı, eski ile yeni değerler ve bu değerler çatışmasının doğurduğu bireysel bunalımlar işlenir.
Ahmet  Hamdi  Tanpınar'ın  yukarıda  bahsedilen  eseri aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Huzur                       B) Beş Şehir        C) Sahnenin Dışındakiler
D) Mahur Beste             E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

19-) 1980 sonrası kuşağın şiir alanında en önemli temsilcilerinden biridir. "Şiir yazmasaydım bir hayatım olmazdı sanıyorum." diyecek derecede şiire tutkun bir şairdir. "Mistisizm" ve "metafizik" eserlerini süsleyen önemli unsurlardır. "Âşkın şairi" olarak bilinir. Yollara, renklere, büyük şehirlere, tarih ve uygarlıkla ilişkin duygularını yansıtır. Metropol hayatını, insan ilişkilerindeki hızlı değişimi ironi bir tarzda konuşma dilinin imkânlarından yararlanarak işler. İlaç isimleri şiirlerinde bolca yer alır. "Şehir Konuşmaları" eseriyle  Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülü'nü kazanır. "Balkon Çıkmazında","İlk Sözler" önemli eserleri arasında yer alır.
Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı  aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Murathan Mungan                     B) Haydar Ergülen         
C) Hüseyin Atlansoy          D) Sunay Akın          E) Küçük İskender

20-) Aşağıdaki eserlerden hangisi  "Kemal Tahir"e ait değildir?
A) Tütün Zamanı       B) Rahmet Yolları Kesti        C) Kurt Kanunu
D) Esir Şehrin İnsanları                  E) Yorgun Savaşçı

21-) Aşağıdaki roman çiftlerinden hangisi birbirinin devamı niteliğinde  değildir?
A)  Kalpaklılar - Doludizgin       
B)  Sağırdere - Körduman  
C)  Cemo - Memo       
D)  Bozkurtların Ölümü - Bozkurtların Dirilişi   
E)  Yılanı Öldürseler - Yılanların Öcü

22-) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın âşıklık geleneğini sürdüren sanatçılarındandır. Kars'ın Arpaçay ilçesinin Koç köyü beldesinde dünyaya gelir. On bir yaşındayken gördüğü bir rüya üzerine saz çalmaya ve şiir söylemeye başlar. Saza olan hakimiyeti, milli duyguların güçlülüğü ve kendine özgü sesiyle dikkatleri üzerine çeker. Kars'ta açtığı Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvehanesinde âşıklık geleneğinin sürmesinde katkısı olur. Sesindeki güzellik ve etkileyicilikle dikkat çeker. Şiirlerinde öğüt vermeyi amaçladığından didaktik özellikler ağır basar. "Kiziroğlu" türküsünü bütün Türkiye'ye tanıtan sanatçı, Karakalpak ağzıyla da türküler söylemiştir.
Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı  aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Âşık Veysel Şatıroğlu                 B) Âşık Murat Çobanoğlu  
C) Âşık Mahzuni Şerif                     D) Aşık Şeref Taşlıova  
E) Abdürrahim Karakoç

23-) Düşünce ve duygunun yanında alay ve taşlama şiirlerine egemen olan unsurlardır. Eserlerinde çokça yer alan ölüm, sevgi, ayrılık temaları son dönem şiirlerinde yerini kaçış ve umutsuzluğun tedirginliğine bırakır. Şiirlerinde yaşadığı çağla ve kendisiyle hesaplaşmanın buruk öfkesi gözlenir. Hiciv ustası olarak bilinir. Şiirlerinde oldukça etkileyici ve özgün bir dil kullanır. Batı ve geleneksel Türk şiirinden yararlanarak bir senteze varır. Şiirlerinde "ikinci kişi" sorununu ele aldı. "Lavinya" şiiriyle tanınır.
Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Özer            B) Dilaver Cebeci          C) Özdemir Asaf   
D) Enis Batur                               E) Tuğrul Tanyol

24-) "Ayşe Kulin" e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türdedir?
A) Füreya                               B) Köprü                 C) Nefes Nefese  
D) Sevdalinka                         E) Geniş Zamanlar

25-) Aşağıdaki  edebî  topluluklardan  hangisi  ismini temsilcilerinin eserlerini verdiği  dergiden almaz?
A) Servetifünun                      B) Hisar                     C) Yedi Meşale
 D) Mavi                                 E) Garip
*   Her  Soru  4  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:

" Baş+arı : “ Baş ” olmak için “ arı ” gibi çalışmak gerekir.
                                                                               (Mümin Sekman)Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk