sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları


2018-2019 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları,
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI, 


Derskonum.com ANADOLU LİSESİ  2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 1.SINAV
DERSİN ADI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
12. SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRESİ
ALDIĞI  PUAN


Derskonum.com ANADOLU LİSESİ  2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 1.SINAV


1-)     Sâhipsiz olan memleketin batması haktır, 
         Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.
               Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar.
               Uğraş ki, telâfi edecek bunca zarar var.
       ‘İş bitti… Sebâtın sonu yoktur!’ deme, yılma.!
        Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma!
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?
A) Mücadele       B) Gayret      C) Ümit        D) Hayal       E) Sabır

2-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “II. Yeni Sonrası toplumcu şiir (1960-1980)” temsilcileri arasında yer almaz?
A) İsmet Özel         B) Ataol Behramoğlu         C) Nilgün Marmara
D) Nihat Behram                           E) Süreyya Berfe

3-) Biliniyor
Bizim mahsustan yaşadığımız
Biliniyor
Şarkıların sırası bizde
Biliniyor
Hayat bizden razıdır
Biliniyor
Otların sarardığı yerlerde güneş
Kurşunun değdiği tende heves kalmıştı     -İsmet Özel-
Verilen dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölüm korkusu             B) Gelecek kaygısı        C) Yaşama isteği
D) Direnme isteği             E) Umutsuzluk

4-)        I.   Beatnik/Marjinal şiir - Küçük İskender
            II.  İmgeci şiir - Tuğrul Tanyol
            III. Anlatımcı şiir - Turgay Başar
            IV. Yeni Garipçi şiir - Sunay Akın
            V.  Folklorik/Mitolojik şiir - Metin Cengiz
 “1980 sonrası Türk şiiri”yle ilgili hangisi yanlışeşleştirilmiştir?
A) I.               B) II.               C) III.               D) IV.               E) V.

5-)Şiirleriyle birçok ödül almıştır. Sanatçının deneme türünde önemli eserleri vardır. UNESCO’nun “Göreme’ den İstanbul’a’’ adlı kültür miraslarıyla ilgili kampanyasını yönetmiştir.‘‘Perişey, Yazılar ve Tuğralar,Doğu Batı Divanı’’önemli şiir kitaplarındandır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enis Batur             B) Murathan Mungan            C) Lale Müldür
D) Sunay Akın                              E) Veysel Çolak

6-)            Reyhani:  Akıl ermez senin meraklarına 
                                 Ak dersin âlemin boyaklarına
                                 Koca Avrupa’da ayaklarına 
                                 Bir çift ayakkabı olduramadım
 Çobanoğlu: Öyle deme bizi âlem dinliyor
                      Bu nasıl ateştir sende kaynıyor
                      Erzurumlular iyi baş bar oynuyor
                      Ben sana bir zurna çaldıramadım
Bu dörtlüklerde aşağıdakilerden hangisi örneklenmiştir?
A) Tarih bildirme                  B) Bâde içme                  C) Atışma
D) Mahlas alma                                       E) Dedim-dedi

7-)           I.   Uzun ince bir yoldayım
                     Gidiyorum gündüz gece
                     Bilmiyorum ne hâldeyim
                     Gidiyorum gündüz gece

               II. İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
                    Önümüze dağlar sıralansa da
                    Sermayem derdimdir servetim ahım
                    Karardıkça bahtım karalansa da
Numaralanmış şiirler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçılara aittir?
A) Âşık Veysel – Âşık Mahzuni Şerif   
B) Âşık Reyhani – Murat Çobanoğlu
C) Şeref Taşlıova – Âşık Feymani        
D) Neşet Ertaş – Abdürrahim Karakoç
E) Âşık Ali İzzet – Âşık Maksudi

8-)Aşağıdaki eserlerden hangisi Abdürrahim Karakoç’a ait değildir?
A) Beşinci Mevsim               B) Hasan’a Mektuplar   
C) Suları Islatamadım           D) Böyle Bağlar             E) El Kulakta

9-) “Emmiler, hepimiz kararımızı verdik mi?” diye başladı söze. Arkadan bir ses, Gümüşoğlu’nun sesi: “Verdik Taşbaşoğlu. Ya ölüm ya kalım, dedik.” Başka birisi: “Hakkımızı yedirmeyik bundan böyle. Kanımıza ekmek doğradılar.” Taşbaşoğlu: “Hep dikileceğiz Muhtar’ın karşısına. Ama hep birden. İki kişimiz bile içimizden ayrılırsa geri kalanımızı ezer. Ceppeyi bozmak yok. Önce yapacağı işi size söyleyeyim, bizi Çukurova ağalarına söyler. ‘Köylü isyana, ayaklanmaya kalktı. Bunlara bir yıl iş verdirmemeli. Vermemeli de akılları başlarına gelsin.’ der. Bu yıl bize hiçbir pamuk tarlası verdirmez. Eli boş döneriz Çukur’dan bu yıl… Gelecek yıl istediğimiz yerden, istediğimiz tarlayı alırız. Başımızda da Koca Halil varken pamuğun açıp açmadığını her köyden iyi biliriz. Öteki köylülerin daha haberi yokken biz tarlaların başına inmiş oluruz.”
Bu metinden hareketle toplumcu gerçekçi eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönemin sosyal ve ekonomik hayatı işlenir.
B) Hak arama, güçlüye karşı örgütlenme anlatılır.
C)Köy, köy hayatı, köylülerin sıkıntıları gerçekçi şekilde ele alınır.
D) Bireysel duygular ve sıkıntılar eserlerin ana temasını oluşturur.
E) Eserler konuşma diliyle yazılır, kahramanlar bölgesel ağızlarına göre konuşturulur.

10-) Horozların ötüşü, köpeklerin havlayışı, kağnıların takırtısı bir türkü gibi geliyordu. Harmanda oynayan arkadaşlarıma bakmadan yürüdüm. Meco, arkamdan ünledi, işitmemezlikten geldim. Ağzımı sıkı tutmalıydım, ne olur ne olmazdı! Acıdım Meco’ya. O, ömrünün sonuna dek hep köylü kalacaktı. Yırtık urba ve arpa ekmeğiyle, yaz kış tarlada, çayırda, ahırda ömür tüketecekti. Ben Köyün Enisdosu’nda okuyacak, mamır takımına geçecektim. Lacivert urba, ak gömlek, çırçırlı kunduralar ve de taralı saçlar! Önümde kırmızı çay, pirinç pilavı... Salla başın, al maaşın!
Bu metin için aşağıdakilerden hangisi  söylenebilir?

A) Aydınların köylüye hep uzaktan baktığından ve gerçeklerden kaçtığından söz edilmiştir.
B) Köy Enstitülü yazarların köyü anlatırken aydın kesimini tutması işlenmiştir.
C) Bütün köylülerin memur olmak için uğraştığı ama olamadığı anlatılmıştır.
D) Okumanın önemli olduğu, bunun için de kente göçün zorunlu olduğu teması işlenmiştir.
E) Köylünün memura bakışı ve yaklaşımı dile getirilmiştir.

11-) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda etkisini sürdüren Batı akımlarından değildir?
A) Klasisizm                            B) Varoluşçuluk            C) Realizm 
D) Fütürizm                             E) Sürrealizm

12-) I. Dünya Savaşı’nın sonuçları, İzmir’in işgali, mitinglerin yapılması, İstanbul’un işgali, Anadolu’ya yönelme, işgallerin başlaması, Milli Müdafaa’nın başlaması, I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı, Cumhuriyet’in ilanı, ilke ve inkılaplar…
Bu gelişmelerin Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyattaki yansıması aşağıdakilerden hangisinde görülür?
A) Toplumcu gerçekçi eserler       
B) Modernizmi esas alan eserler    
C) Fütürist eserler                 D) Bireyin iç dünyasını anlatan eserler    
E) Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler

13-)                Hani erken inerdi karanlık, 
                       Hani yağmur yağardı inceden, 
                       Hani okuldan, işten dönerken, 
                       Işıklar yanardı evlerde, 
                       Eskidendi, çok eskiden.
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Hasret(özlem) dile getirilmiştir.
B) Duru ve yalın bir anlatımı vardır.
C) Şiir beni karamsar bir ruh hâli içerisindedir.
D) Toplumcu gerçekçi bir bakış açısı söz konusudur.
E) Serbest tarzda kaleme alınmıştır.

14-) Sezai Karakoç’un aşağıdaki eserlerinden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Şahdamar             B) Hızırla Kırk Saat            C) Mağara ve Işık  
D) Leyla ile Mecnun                E) Zamana Adanmış Sözler

15-) Biyografik romanlar gerçek kişilerin yaşamlarına dair kesitleri öyküleyici bir anlatımla veren edebî metinlerdir. 
Cumhuriyet Dönemi’nde kaleme alınmış aşağıdaki eserlerden hangisi biyografik roman türünün bir örneğidir?
A) Yılanların Öcü                                   B) Murtaza      
C) Bir Bilim Adamı’nın Romanı  
D) Kürk Mantolu Madonna                   E) Aylak Adam

16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Modern Türk romanının güçlü isimlerinden Orhan Pamuk postmodern bir çizgide kaleme aldığı Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı gibi eserleriyle tanınır.
B) Son dönem romancılarımızdan Buket Uzuner; Fena Halde Leman, Yaraya Tuz Basmak gibi eserleri kaleme almıştır.
C) Son dönem Türk edebiyatının en önemli hikâyecilerinden biri olan Mustafa Kutlu, sinemaya da aktarılan Uzun Hikâye adlı eserinde Ali, Münire ve oğulları Mustafa’nın tren vagonlarında geçen öyküsünü anlatır.
D) Eserlerinde bilinç akışı tekniğinden hayli yararlanan Adalet Ağaoğlu; Romantik Bir Viyana Yazı, Ruh Üşümesi, Sarı Mercedes gibi romanları kaleme almıştır.
E) Pek çok edebî türü harmanlayarak yeni bir roman damarı oluşturan Oğuz Atay, Tutunamayanlar romanında Selim Işık ve Turgut Özben adlı iki mühendisin hikâyesini anlatır.

17-) Türk romanında savaş teması, özellikle Millî Edebiyat’tan sonra yaygın bir biçimde ele alınmıştır. Pek çok romancı ya doğrudan savaşı anlatmış ya da romanının arka planında savaşı yerleştirmiştir. Bu romanlarda; Birinci Dünya Savaşı, Millî Mücadele ve İkinci Dünya Savaşı gibi vakalar ele alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi konusu yönüyle bu açıklamaya örnek olamaz?
A) Tarık Buğra-Küçük Ağa             B) Samim Kocagöz-Kalpaklılar
C) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek  
D) İnci Aral - Ölü Erkek Kuşlar
E) Ahmet  Hamdi Tanpınar - Sahnenin  Dışındakiler

18-) Aşağıdaki roman ve hikâyecilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser  vermemiştir?
A) Reşat Nuri Güntekin                B)  Sait Faik Abasıyanık   
C) Aka Gündüz                             D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu                E) Ömer Seyfettin

19-) 20.yy yazarları,  geleneksel romancıların aksine kişilerin iç dünyalarını romanlarına katmayı ve “dün-bugün-yarın”dan oluşan zaman zincirini kırmayı hedefler. Artık yolculukları “dış”a değil “iç”e yöneliktir. Karakterlerin anılarını, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek içinse bilinç akışı, geriye dönüş ve monolog tekniklerine sıklıkla başvururlar.
Bu tanımlamaya göre aşağıdaki sanatçılardan hangisi modernist-postmodernist romancılardan değildir?
A) Pınar Kür               B) Samiha Ayverdi              C) Nazlı Eray     
D) Latife Tekin                                      E) Füruzan

20-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir roman tarzına sahiptir?
A) Ferit Edgü               B) Sabahattin Ali              C) Orhan Duru  
D) Sadri Ertem                                     E) Aziz Nesin

21-) Yalnızca bir baş harften oluşan adı romanda ancak sayfalar sonra  beliren C., yirmi sekiz yaşında bir gençtir. İçinde yaşadığı topluma yabancılaşmış olan C. nin hayatta tek ideali, toplumsal normların baskısına tutsak düşmeyen, sadece insanî değerlerden beslenen gerçek sevgidir. 
Tanıtılan kişi aşağıdaki romanlardan hangisinin ana kahramanıdır?
A) Aylak Adam                             B) Murtaza               C) Cemile  
D) Kelleci Mehmet                        E) Handan

22-) Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan sanatçı, "Toplumsal gerçekçi" anlayışla oluşturduğu hikâye ve romanlarıyla tanınır. Geçim sıkıntılarını, yoksul kişilerin aşklarını, hayat mücadelelerini eserlerine yansıtır.  Sanatının olgun döneminde Adana çevresinde yer alan tarla ve fabrika işçileri, Çukurova yöresi, eserlerinde çok fazla yer almaya başlar. Irgatlar, köylüler, bekçiler, memurlar, zanaatçılar, kıyıda köşede kalmış kişilerin hayat serüvenleri eserlerinin önemli birer parçasını oluşturur. Eserlerinde sanayileşme ve sanayileşmenin yol açtığı olumsuzlukları sorgular. İstanbul'a yerleştikten sonra İstanbul'un yoksul kesimlerini, kente göç eden mutsuz insanları eserlerinde işler.
Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Kemal                  B) Yaşar Kemal        C) Peyami Safa    
D) Kemal Tahir                    E) Sabahattin Ali

23-) Postmodern romanın önde gelen kişilerdendir. Şiir, öykü, anı, deneme türlerinde de eserler veren sanatçı asıl "roman" türü ile tanınır. 12 Ekim 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanır. Bu ödülü kazanan ilk Türk yazarı olarak tarihe geçer. Romanlarında Doğu-Batı sorunlarını hem kültürel hem de felsefi açıdan ele alır. Anlatımında oldukça uzun cümlelere başvurur. Romanlarında kurguladığı zaman eskiye dönüşlerle veya geleceğe gidişlerle şekillenir. Yapıtlarının en önemli özelliği kurgulamadaki başarısıdır. Kitapları dünyanın altmış üç diline çevrilip yüzden fazla ülkede yayımlanır. 2006 yılında TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilir.
Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal                     B) Elif Şafak           C) Pınar Kür        
D) Ayşe Kulin                        E) Orhan Pamuk

24-) Modern bir naat örneği sayılan şiiriyle, 1990 yılında Türkiye Diyanet Vakfı-Naat-ı Şerif Büyük Ödülü'nü kazanan şair ve şiiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç-Mona Roza                B) Nurullah Genç-Yağmur   
C) Arif Nihat Asya-Seccaden Kumlardı       D) İsmet Özel-Amentü                      
E) Mehmet Fuzuli-Su Kasidesi

25-)Aşağıdaki romanların hangisinde Kurtuluş Savaşı işlenmemiştir? 
A) Sahnenin Dışındakiler                  B) Üç İstanbul        
C) Devlet Ana           D) Kurtlar Sofrası         E) Sodom ve Gomore


*   Her  Soru  4  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk