sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Edebiyatımızda İlk Korku Yazarı Kimdir

İlk Korku Yazarı Kimdir,
Kenan Hulusi Koray Kimdir,İlk Korku Yazarı, İlk Korku Yazarı Kimdir, Kenan Hulusi Koray Kimdir, ŞAİR VE YAZAR, KENAN HULUSİ KORAY EDEBİ KİŞİLİĞİ, KENAN HULUSİ ESERLERİ,
İlk Korku Yazarı Kimdir, Kenan Hulusi Koray Kimdir, İlk Korku Yazarı Kimdir,İlk Korku Yazarı


İlk Korku Yazarı Kenan Hulusi Koray Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Kenan Hulusi Koray hakkında önemli bilgiler
Kenan Hulusi Koray, Türk edebiyatında korku öyküleri yazan ilk sanatçıdır. Aynı zamanda fıkra, şiir, deneme ve roman türlerinde de eser vermiştir.
Yedi Meşaleciler akımının üyesi olan sanatçı bu edebi anlayış içinde düz yazı yazan tek sanatçıdır. Geriye kalan 6 edebiyatçı, sadece şiir türünde yazılar yazmıştır.

Kenan Hulusi Koray’ın yaşamı

1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli gazetelerde çalıştı.
37 yaşında yedek subay olarak görev yaparken salgın bir hastalığa yakalanıp vefat etti.
Kısa yaşamına 5 kitap ve yüzlerce öykü sığdıran Kenan Hulusi Koray, Türk edebiyatında “korku öyküleri” geleneğini başlatarak adını tarihe yazdırmıştır.
Kenan Hulusi Koray’ın sanat anlayışı
Edebiyat dünyasına adım atması öğrencilik yıllarına denk düşer. Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan ilk hikâyelerinin ardından, aynı dergiye yazan diğer altı arkadaşı ile birlikte, edebiyatımızda “Yedi Meşaleciler” diye anılan topluluğu oluşturmuştur.
Gazeteciliğin de etkisiyle küçük hikâye tarzını benimseyen sanatçı, Cumhuriyet Dönemi’nin korku türünde örnekler veren ilk hikâyecisi olmuştur.
Memleket edebiyatı ekseninde eser vermiş, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır. (Milliyet, Mektup, Yeni Türk…)
Hikâyelerindeki kahramanlarını İstanbullulardan ya da Beyaz Ruslardan seçer. Farklı kültürdeki kahramanlar arasındaki diyaloglar eserlerin önemli bir motifi haline gelir.
Edebi çalışmalarına başladığı dönemde süslü ve sanatlı bir dil kullanmış ancak sonraki dönemlerde sade bir dil anlayışı benimsemiştir.
Hikâyelerinde önceleri fantastik bir yol izlemiş daha sonra gerçeğe yönelmiştir.
Durum öyküsü tarzında eserler kaleme almasına rağmen öykülerini bir sonuca ulaştırır. Ulaşılan bu sonuç çoğu zaman “şaşırtıcı bir son” niteliğindedir.
“Osmanoflar” adlı eseri Osmanlı devletinin yılış sürecinde balkanlarda yaşayan Türklerin dramını anlatır. Vakit gazetesinde tefrika edilen bu roman daha sonra kitap haline getirilmiştir.

Kenan Hulusi Koray’ın eserleri

Hikâye
Bir Yudum Su
Bahar Hikayeleri
Son öpüş
Bir Otelde Yedi Kişi
Bir Yudum Su
Roman
Osmanoflar
Şiir
Yedi Meşale (Diğer sanatçılarla birlikte)

Edebi Kişiliği:
  • Yedi Meşaleciler arasında şiir yazmayan ve altı şairin arasına öykü türüyle katılan tek yazardır.
  • Küçük hikâye tarzını benimseyen sanatçı, Cumhuriyet Dönemi’nin korku türünde eser veren ilk hikâyecisidir.
  • “Bahar Hikâyeleri” adlı eserindeki bazı öykülerinde “korku” ve “esrar” temasını işlemiştir.
  • Kurgusu sağlam hikâyeler yazan Kenan Hulusi Anadolu insanının yaşama koşullarını gerçekçi biçimde anlatmış, ancak erken yaştaki ölümü sebebiyle daha yetkin ürünler verememiştir.
  • İlkin ahenkli, şiirsel öyküler yazmış; daha sonra gerçekçi öyküye yönelmiştir. Halkı, işçiyi, köylüyü konu edinmiştir. Psikolojik konularda da öykü yazmıştır.
Eserleri:
  • Öykü: Bir Yudum Su, Bahar Hikâyeleri, Bir Otelde Yedi Kişi, Son Öpüş (uzun hikâye)
  • Roman: Osmanoflar
Bir Yudum Su: Yazarın Yedi Meşale dönemine ait bir hikâyesi olan “Bir Yudum Su”, “Leylâ ile Mecnun” hikâyesini anımsatan bir aşk hikâyesidir. Bu hikâyede adı geçen üç kişiden biri şair Kays’tır. Diger iki kişinin adı ise Lübna’dır.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk