sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı Doğru Yanlış

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI,11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Soruları,11. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI, 11. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÇALIŞMA SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 11.SINIF ROMAN KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI,


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Doğru Yanlış Çalışma Soruları üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

DOĞRU - YANLIŞLAR


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı 
 (DOĞRU-YANLIŞ SORULARI)
A-GENEL BİLGİLER
(  ) Miguel de Cervantes’in Decameron’u 16. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştır ve eser, roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.
(  )Türk edebiyatına roman Servetifünun döneminde girmiştir.
(  )Roman türü  önce Batı edebiyatından çevirilerle edebiyatımıza girmiştir
(  )Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük tekniksel ve modern gelişmeler  Tanzimat döneminde görülmüştür.
(  )Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Ziya Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.
(  )Edebiyatımızda ilk yerli roman, Sami Paşazade Sezai'nin Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
(  )Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır.
(  )Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım'ın "Köylü Kızların Şarkıları"adlı eseridir.
(  )Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Abdülhak Hamit Atarhan'dır.
(  )Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.
(  )Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Mehmet Rauf'un Eylül'dür.
(  )Edebiyatımızda ilk tarihi roman,  Orhan Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.

(  )Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nazım Hikmet'in Zehra adlı eseridir.
2-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Özellikleri
(  )Bu sanatçılar bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı amaçlamıştır.
(  )Sosyolojik roman anlayışı benimsenir.
(  )Bireyin çevre ile olan ilişkisini yansıtma amaçlanır.
(  )Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır.
(  )Bu sanatçılar romanda olay örgüsünü önemsenmiştir
(  )Bu yazarlar, insanın topluma yabancılaşmasının nedenlerini sosyo-ekonomik unsurlarda bulurlar.
(  )İnsan gerçeği toplumsal açıdan ele alınır.
(  )Birey kavramından yola çıkarak toplumsal çözümlemeler yapmışlardır.
(  )Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlardır.
(  )Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlardır.
(  )Roman kahramanlarının fiziksel portresi yapılır.
(  )Dil açık yalın çağrışımlardan uzak somut ifadelerin bolca kullanıldığı bir dildir.
(  )psikoanalitik (psikoanaliz) den Freud’un görüşlerinden faydalanmışlardır
(  )toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konuları ele almışlardır.
(  )Eserlerinde geleneksel roman anlayışına bağlı kalınmıştır.
(  )Sanat için toplum ilkesine bağlı bir anlayış vardır.
(  )Sosyal yarar beklenmiş okurun eserden bir ders çıkarması amaçlanmıştır.
(  )Geleneksel-kalıplaşmış anlatım teknikleri kullanılır.
(  )Yakup Kadri ve Halide Edip en önemli temsilcilerdir.

3-Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın Özellikleri
(  )Servetifünun dönemi sanatçıları bu dönemde yazmaya devam etmişler
(  )İlk yıllarda Servetifünun sanat çizgisine paralel eserler verilmiştir.
(  )Genellikle sosyal-kültürel özellikler üzerinde durulmaz bireyin iç dünyası önemsenir.
(  )Batılı kaynaklarından, mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.
(  )Olaylar epik anlatımdan uzak gerçekçi şekilde ele alınır.
(  )Türkçülük akımın etkisi büyüktür.
(  )Milli ve dini olgular önemsenir hatta eserlerde bu unsurlar yüceltilir.
(  )Türk tarihinin şanlı zaferleri işlenmiş, tarihi karakterlerden esinlenilmiş kahramanlara yer verilmiştir.
(  )Genellikle olay geri plana atılmıştır.
(  )Genelde sanatsal-imgesel bir dille yazılmıştır.
(  )Romantik ve sembolist bir çizgi vardır.
(  )Gerçekçi gözlemlere yer verilir.
(  )Sanat toplum için anlayışı hakimdir.
(  )H.Nihal Atsız ve Mustafa Necati Sepetçioğlu en önemli isimlerdir.

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk