sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2023,2024

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, TARİH YAZILILARI, 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı, 10.Sınıf Tarih Yazılı Soruları, 

DERSKONUM.COM ' UN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları   üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

DİĞER TÜM ÖRNEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A-Aşağıdaki soruları Cevaplandırınız.
1-İstanbul'un Fethinin Sebeplerini Yazınız.
2- Mısır Seferinin Sonuçlarını Yazınız
B-Aşağıdaki Anadolu'nun İslamlaşmasında Katkıları olan Sufi Alimlerin Özellikleri verilmiştir. Verilen Boşluklara ilgili olanlara yazınız.
Ahmet Yesevi , Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Ahî Evran 
1
-Öğretisinin özü, ahlaki hürriyettir. Ahlaki hürriyete, “Hakkı bilmek için ilk önce kendini bilmek” ve “Ölmeden önce
ölmek” anlayışıyla ulaşılır. Ahmet Yesevî, bunu kâmil insan öğretisiyle sistemleştirir. Bu öğretinin temeli hikmet, sohbet ve ahlak esaslarına dayanır. Bu üç esas insanı, nefsin esaretinden ve kendine yabancılaşmaktan kurtararak ahlaki olgunluğa kavuşturur. Bu kişi’ye göre herhangi bir siyasi ve sosyal hizmet; ahlakı prensiplere, insanı sevmeye, adalete, doğruluğa ve eşitliğe dayanmalıdır
Cevap :
2-“Gel, gene gel, ne olursan ol, gel!
İster kâfir, ister ateşe, ister puta tapan ol!  
........................................
Kapımız umutsuzluk kapısı değildir,
Yüz kez tövbeni bozmuş olsan da gel!” Dizelerinin de yazarı....
Cevap:
3-İnsan sevgisi ile ilgili görüşlerini ortaya koyarken bağnazca tutumlara da karşı çıkmıştır.
“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmedin, bu nice okumaktır?”
diyen ...........'a göre ilimden asıl amaç, insanın kendini tanıması ve olgunlaşmasıdır.
Cevap:
4-“Bilmek istersen seni, can içre ara canı, geç canından bul anı, sen seni bil sen seni.” diyerek genellikle nefsin
olgunluğunu önemli saymış, olgunluğa erişmek ve kendini tanımak gibi öğretileri dile getirmiştir.
Cevap:
https  https://www.sorubak.com   ://yahyagungor.net
C-Aşağıdaki Cümleleri Doğru yanlış olarak gruplandırınız.
1. ( ) Medreseler, en önemli Osmanlı örgün eğitim kurumlan arasındadır.
2. ( ) Osmanlı Devleti’nde kitabi kültür (divân edebiyatı) padişahların desteği ile gelişmiştir.
3. ( ) II. Bayezid Dönemi’nde çıkan Şah Kulu İsyanı Osmanlı Devleti’nin otoritesinin sarsılmasına neden olmuştur.
4. ( ) Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda Osmanlı Devleti, Macar Krallığı’nın siyasi varlığına son vermiştir.
5. ( ) Yavuz Sultan Selim, Anadolu’daki Şii tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla Safevilerle Ridaniye Savaşı’nı yapmıştır.   derskonum.com
D-Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
ŞEHZADEBAŞI-SELİMİYE-SÜLEYMANİYE- KAZASKER-KADI -HATTAT- AVNİ-SEMERKANT  -ALİ KUŞCU
1. Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı üyelerinden …….... divanda adli ve askerî işlerden;taşrada  ise adli ve  idari işlerden ...sorumludur.
2. Osmanlı’da güzel yazı yazma sanatına HAT , bu sanatla uğraşanlara ise ..... denir.
3. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet ....mahlası ile şiirler yazmıştır.
4. Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden biri olan Uluğ Bey ....  şehrinde bir rasathane inşa etmiştir. Onun öğrencilerinden .... ise Osmanlı eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
5. Kaptanıderya … komutasında Haçlı müttefik donanmasıyla yapılan…..sonucu Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyeti kurulmuştur.
6. Kanuni Dönemi’nde Osmanlı Devleti, batıda Avusturya’ya……… Antlaşması ile; doğudaise………Antlaşması ile İran’a karşı üstünlük sağlamıştır.
7. Yavuz Sultan Selim…………….ve…………………..savaşları ile Memlûklu Devleti’ne son vermiştir.
8. Fatih Dönemi’nde…………, Kanuni Dönemi’nde ise…………ticari ayrıcalıklar elde etmişlerdir.10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2023,2024

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk