sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 258, 259

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 258-259, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

...Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları öneri niteliğindedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 258, 259
.

.

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 258, 259, Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 258 Cevabı

1. Bazı fiziksel niceliklerin tanımları aşağıda verilmiştir.
I. Madde, atom veya moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır.
II. Sıcaklığı yüksek olan cisimden, düşük olan cisme aktarılan enerjidir.
III. Madde, atom veya moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.
Buna göre verilen tanımlar, hangi niceliklere aittir?
I II III
A) Isı İç enerji Sıcaklık
B) Isı Sıcaklık İç enerji
C) İç enerji Isı Sıcaklık
D) İç enerji Sıcaklık Isı
E) Sıcaklık Isı İç enerji
2. Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili,
I. Sağlıklı bir insanın vücut ısısı yaklaşık 36,5 oCʼdir.
II. Suyun donma sıcaklığı 0 oCʼdir.
III. Sıcaklığı azalan maddelerin ısısı azalır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
I - Sağlıklı bir vücut için insan vücudunun belli bir ısıda olması gerekir. Sağlıklı bir insanda bu sıcaklık vücut ısısı 36.5 derecedir. Bu derecenin altına veya üstüne çıkıldığında sağlığını tehdit eden bir durum söz konusudur.

II - Bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Suyun kaynama noktası 100C , Donma Noktası ise 0C dir.

III - Isı = kütle × öz ısı × sıcaklık formülünden yola çıkarsak sıcaklığı azalan maddelerin ısısı da azalır.

Yani Doğru Cevap E Seçeneğidir.

3. Yukarıda verilen sıcaklık ölçümü yapılacak madde ya da mekânlar ile ölçümde kullanılması en uygun olan termometreler eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?
4. X termometresinde okunan değerler ile Y termometresinde okunan değerler arasındaki ilişki, aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre X termometresinde okunan 30 oX, Y termometresinde kaç oYʼye karşılık gelir?
A) 30 B) 40 C) 50 D) 80 E) 100
5. Bir Z termometresinin ölçeklendirmesinde suyun donma sıcaklığı -40 oZ, kaynama sıcaklığı ise 60 oZ olarak kullanılıyor. Buna göre Z termometresinde okunan 20 oZ sıcaklığı, kaç oCʼdir?
A) 6 B) 20 C) 40 D) 50 E) 60
6. A, B ve C saf maddelerine verilen ısıya bağlı sıcaklık değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre bu üç maddenin,
I. Öz ısı
II. Kütle
III. Isı sığası
niceliklerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle birbirine eşittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı

7. Kütlesi m, öz ısısı c olan bir cisme Q kadar ısı verildiğinde sıcaklığındaki değişim T oluyor. Buna göre aynı cins malzemeden yapılmış 2m kütleli bir başka cisme 4Q kadar ısı enerjisi verilirse sıcaklığındaki değişim kaç T olur?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16
Öncelikle şu bilinmelidir ki ,

Verilen Isı = Kütle × Öz Isı × Sıcaklık Değişimi ile hesaplanır. Formül ile gösterir isek ,

Q = m × c × ΔT dir.

Kütlesi m, öz ısısı c olan bir cisme Q kadar ısı verildiğinde sıcaklığındaki değişim T oluyor ise , Q = m × c × T olur.

Aynı cins malzemeden yapılmış ( Öz ısısı aynı demektir. ) 2m kütleli bir başka cisme 4Q kadar ısı enerjisi verilirse ,

4Q = 2m × c × Sıcaklık Değişimi

Buradan Sıcaklık Değişimini 2T olarak hesaplarız.

Doğru Cevap B Seçeneğidir.
8. Aşağıda verilen,
I. Isı alan maddenin sıcaklığı artar.
II. Isı veren maddenin iç enerjisi azalır.
III. Denge sıcaklığı, sıcaklığı yüksek olan cismin sıcaklığına daha yakındır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
Doğru cevap D seçeneğidir. (I ve II)
I. Maddenin sıcaklığı ısı alması durumunda artacaktır. (Buzdolabından çıkarılan bir besin, ısıtılması durumunda ısı alır ve sıcaklığı artar.) (DOĞRU)
II. İç enerji madde miktarına ve sıcaklığa göre değişim gösterir. Aynı cins ve aynı miktardaki iki maddeden sıcaklığı yüksek olanın iç enerjisi de daha düşük sıcaklıktakine göre daha fazla olacaktır. (DOĞRU)
III. Denge sıcaklığına, iki sistem arasındaki sıcaklık eşit oluncaya kadar ısı alışverişinin devam etmesi sonucu ulaşılır. (YANLIŞ)
9. Aşağıdakilerden hangisi ısının iletim yoluyla yayılmasına bir örnektir?
A) Odun sobasının ısıtması
B) Sıcak kahve fincanını tutarken ellerin ısınması
C) Güneşʼin Dünyaʼyı ısıtması
D) Çok katlı evlerde üst katların alt katlar dan daha sıcak olması
E) Fırının çalıştığının uzaktan hissedilmesi
I. Sıcaklık
II. İç enerji
III. Hacim
IV. Özkütle
V. Kütle
10. Sıcak çorbanın içerisine konulan metal kaşık ile ilgili olarak yukarıda verilen niceliklerden hangisi veya hangilerinde değişiklik gözlenir?
A) I, II, III B) I, III, IV C) II, IV, V D) I, II, III, IV E) II, III, IV, V
11. Aşağıdakilerden hangisi ısının iletim yolu ile transferine bir örnek değildir?
A) Sıcak tencereden elin yanması
B) Yemeğin elektrikli ocakta ısınması
C) Islak zemine basıldığında ayağın üşümesi
D) Kesilerek bırakılan bir karpuzun soğuması
E) Elektrikli ısıtıcının karşısında ısınılması
12. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sebeplerinden değildir?
A) Fosil yakıtların çok fazla kullanılması
B) Atmosferde karbondioksit, ozon gibi gazların artması
C) Sera etkisi ile Dünya yüzeyinde sıcaklığın artması
D) Buzulların erimesi ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi
E) Yeşil alanların azalması
Küresel ısınma, atmosfere gereğinden fazla karbondioksit salınımı yapılması, atmosferde biriken bu gazların sera etkisi yapması ve bu sayede Dünya ikliminin uzun bir süreç içerisinde ılımanlaşması anlamına gelmektedir. Fosil yakıtların gereğinden fazla kullanılması atmosfere atılan karbondioksit miktarını artırmaktadır. Yeşil alanların azaltılması ise atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltan yeşil bitkilerin azalması anlamına gelecek, bu durum da küresel ısınmayı tetikleyecektir.
Buzulların erimesi ve deniz suyunun seviyesinin bu sebeple yükselmesi küresel ısınma sonucunda gerçekleşmiş bir durumdur.
Cevap D seçeneğidir.
13. Üç tane bakır ayran tası iç içe konulmuş, bir süre sonra tasların sıkıştığı ve birbirinden ayrılmadığı gözlenmiştir. Taslar birbirinden kolayca ayrılmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?
A) Taslar soğuk su dolu bir kaba konmalıdır.
B) Taslar sıcak su dolu bir kaba konmalıdır.
C) 1 numaralı tas soğuk suya daldırılmalı, 2 numaralı tasın kenarından sıcak su dökülmelidir.
D) 1 ve 2 numaralı taslar soğuk suya daldırılmalı, 3 numaralı tasa sıcak su doldurulmalıdır.
E) Sadece 1 numaralı tas sıcak suya temas ettirilmeli, 3 numaralı tasın içine soğuk su doldurulmalıdır.
Kaynak: 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 258, 259, 260, 261, 262, 263 Değerlendirme Soruları ve Cevapları
.
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 266 Elektrik Yükleri Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 Elektrikle Yüklenme Çeşitleri Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Elektroskop Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 282, 283, 284, 285 İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 286, 287, 288 Topraklama Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 289, 290, 291 Coulomb Kuvveti Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 292, 293, 294, 295 Elektrik Alan Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 296, 297, 298, 299, 300, 301 Değerlendirme Cevapları
Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk