sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 260,261

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 260-261, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

...Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları öneri niteliğindedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 260,261.

.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 260 Cevabı

14. Görseldeki gravzant halkası ve farklı metallerden yapılmış A ve B halkaları oda sıcaklığında (20 oC) bulunmaktadır.
1. Durum: Oda sıcaklığında iken metal küre A halkasından geçiyor, B halkasından geçemiyor.
2. Durum: Metal küre ve halkalar aynı anda bir miktar ısıtıldıklarında metal küre A halkasından geçemiyor ancak B halkasından geçebiliyor.
Buna göre 1. ve 2. durumlarda cisimlerin genleşmesi ile ilgili olarak,
I. Birinci durum, oda sıcaklığında A halkasının B halkasından daha geniş olduğu durumdur.
II. İkinci durum, ısıtılan B halkasının metal küreden, metal kürenin A halkasından daha çok genleştiği durumdur.
III. Oda sıcaklığından daha büyük sıcaklıklarda B halkası metal küreden ve A halkasından daha çok genleşmektedir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
Kütlesi m, ilk sıcaklığı T1 olan katı hâldeki saf bir maddeye ait ısı-sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir.
15. Maddenin donma sıcaklığı nedir?
16. Maddenin sıvı ve gaz hâlinin bir arada gözlendiği sıcaklık nedir?
17. Maddenin sıcaklığının T2ʼden T3ʼe çıkarılması için maddeye verilmesi gereken enerji ne kadardır?
18. Maddenin tamamının sıvı hâlden gaz hâle geçebilmesi için maddeye verilmesi gereken enerji ne kadardır?
19. Maddenin kütlesi iki katına çıkarılırsa yoğuşma sıcaklığı değişir mi? Açıklayınız.
20. Maddenin kütlesi iki katına çıkarılırsa maddenin hâl değiştirmesi için verilmesi gereken enerji değişir mi? Açıklayınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevabı

21. Maddenin sıvı hâldeki öz ısısı, var olan öz ısı değerinden daha büyük olsaydı grafikte ne tür değişiklikler meydana gelirdi?
22. Londra gezisi planlayan Ayşe, gideceği günlere ait hava sıcaklığının ortalama 50 oF olacağını öğrenir. Sizce hava şartlarına göre bavuluna ne tür eşyalar koymalıdır? Sebebiyle açıklayınız.
23. Yukarıda verilen K, L ve M sistemlerinin; açık, kapalı veya izole sistemden hangisine model olarak verilebileceğini belirleyiniz.
24. Bir öğrenci akşam seyrettiği hava durumundan ertesi günün sıcaklığının 24 oC olduğunu öğrenir. Sabah olup okula gideceği zaman üstüne montunu almaz ve okula gidene kadar üşür. Öğrencinin üşümeyeceğini düşündüğü sıcaklıkta üşümesinin sebebi ne olabilir?
25. Aşağıda verilen görseldeki eşitliği tamamlayınız.
26. Jeolojide ıslak topraklar neden “soğuk toprak” olarak adlandırılmaktadır?
Doğada bazı fiziksel olayların yaşanması ısı, sıcaklık, basınç, nem gibi fiziksel olaylara göre yaşanmaktadır. Atmosferde su baharının bu fiziksel olaylar karşısında farklı şekil ve hallerde yeryüzüne dönmesi mümkündür. Yağışlar nedeniyle yeryüzünde toprak ıslanmaktadır. Bu da gökyüzünde ve yeryüzünde ısıl dengelerin değişmesine neden olmaktadır.

Isınan hava yükselir, yükselen hava soğuk hava dalgasıyla karşılaşır ve yağış olarak yeryüzüne döner. Toprağın sıcak olması ve yağışın da gerçekleşmesiyle toprağın ıslanması ve ısı kaybına uğraması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle ıslak toprak soğumaktadır. Soğuk toprak olarak adlandırılan ıslak toprak ısı kaybına uğramış olan toprak olarak bilinmektedir.
27. Nükleer santraller de dâhil olmak üzere soğutma sistemlerinde suyun kullanılma sebebi nedir?
Nükleer santrallerde elektrik üretilmektedir. Nükleer santrallerde radyoaktif maddeler kullanılmaktadır. En çok Radyum ve Uranyum atomlarının ham madde olarak kullanılması sayesinde elektrik üretilmektedir. Nükleer santraller elektrik enerjisinin üretilmesinde en etkili santrallerdir.
Atomların parçalanması sonucunda çekirdek tepkimelerinin yüksek miktarda ısı meydana getirmesi, tankların ve havzaların etrafını saran su kazanlarının ısınması ve suyun buharlaşması sonucunda buharın kanatçıkları hareketlenndirmesi, bunun da kinetik enerjiye dönüşmesi, kinetik enerji de elektrik enerjisine dönüşmektedir. Suyun kullanılma sebebi buharlaşmanın her sıcaklıkta gerçekleşmesinden hareketle buhar basıncının da yüksek olması sebebiyle su nükleer santrallerde kullanılmaktadır.
28. Aşağıda verilen görselleri öz ısı kavramını kullanarak açıklayınız.
29. Demir parçası, su içerisine bırakıldığında termal denge oluşuncaya kadar ısı akışı hangi cisimden hangi cisme doğru gerçekleşir?
Demir parçası bir metal olarak ısı tutma kapasitesine sahiptir. Isıyı hapseden metalin enerjisi de yüksek olur. Demir parçası su içerisine bırakıldığında termal denge oluşuncaya kadar ısı akışı gerçekleşir. Isı akışı sıcaktan soğuya doğru gerçekleşmektedir.
Isı akışında termal dengenin sağlanması için yüksek enerjili cisimden ve düşük enerjili cisme doğru gerçekleşmektedir. Isı akışında gerçekleşen enerji dengeleri termodinamik yasalara göre gerçekleşmektedir. Demir parçasından suya doğru gerçekleşen ısı akışında enerji ve ısı dengeleri sıfıra inene kadar akış devam eder. Böylece ısıl denge oluşmuş ve korunmuş olur.
30. Termal dengeye ulaşıldığında hangi cismin iç enerjisindeki değişim daha fazla olmuştur?
31. Termal dengeye ulaşıldığında hangi maddenin sıcaklığı azalmıştır?


.
Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk