sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test


12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI,
12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test, 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI, 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI TEST SORULARI, YAZILI SORULARI,

Derskonum.com LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 1.ORTAK SINAVI
DERSİN ADI
TÜRK  EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
12 - C
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
İSMAİL  GÖÇER

ALDIĞI PUAN


1-) 1.  Aşağıdakilerden hangisi  “ Garip dışında yeniliği sürdüren şiir ” anlayışı için söylenemez?

A) Lirizmi kaybetmeden yeniliği sürdürmüşlerdir.
B) Yenilenme ve değişme ihtiyacı hissetmişlerdir.
C) Serbest şiirin olanaklarına karşı çıkmışlardır.
D) Şiiri bayağılaştırmaktan uzak durmuşlardır.
E) Kendilerine özgü bir şiire ulaşmak istemişlerdir.

2-)  Harbiye’den subay çıktığı gün satışa çıkardığı “Havaya Çizilen Dünya”da ölçülü, uyaklı, âşık tarzı şiirler yazdı. İkinci kitabı “Çocuk ve Allah”la kişiliği çevresinde en yetkili kalemlerin uyandırdıkları ilgi yıllar yılı devam etmiş ve o, Cumhuriyet Dönemi’nin en kuvvetli şairlerinden biri ve en çok yapay destan yazan şairi olmuştur. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Behçet Necatigil       B) Attilâ İlhan      C) Yavuz Bülent Bakiler D) Cahit Külebi            E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

3-)  Yedi güzel adam
      Biri bir gün bir dağ gördü
     Gereğini belledi
     Ki  o  dağ
    Ağaçsız ve yalnız
    Gökte alıp veriyordu
   Rüzgârla ürperir gibi olurdu    (Cahit Zarifoğlu)
 Bu şiirin dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bireysel duyuş ve düşünüşler, imgeler yoluyla verilmişlerdir.
B) Ahengi sağlamak için uyak, redif, sessel yineleme ve ölçüden yararlanılmıştır.
C) Serbest nazmın ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
D) Öyküleyici anlatım tekniğine yer verilerek hayaller anlatılmıştır.
E) Teşhis, kapalı istiare, tenasüp sanatlarına yer verilmiştir.

4-)  “II. Yeni şiiri” nin etkilendiği Batı edebiyatı akımları aşağıdakilerin hangisinde  doğru verilmiştir?

A) Realizm, Sürrealizm             B) Parnasizm, Sembolizm
C) Sürrealizm, Dadaizm            D) Sembolizm, Romantizm
E) Ekspresyonizm, Empresyonizm

5-) Aşağıdaki  yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Edip Cansever – Üvercinka
B) Cemal Süreya – Yerçekimli Karanfil
C) İlhan Berk – Hızır'la Kırk Saat
D) Ece Ayhan – Kınar Hanımın Denizleri
E) Ülkü Tamer – Dünyanın En Güzel Arabistanı


6-) Aşağıdaki dizelerden hangisi “II. Yeni Şiiri”ne ait olamaz?

A)  Kırmızı bir kuştur soluğum
      Kumral göklerinde saçlarının
B)  Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem
      Gelenin keyfi için, geçmişe kalkıp sövemem
 C) Bir güzel at durdukça gider
      Gittikçe döner bir bir güzel at durdukça
D) Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum
      Her nasılsa sokağa düşmüş
E) Bir plak gibi dönüyor gökte mavilik
     Sesi aşağıda, çok aşağıda7-) İlk şiirlerinde heceyi kullanan, daha sonraları serbest şiire yönelen şair 1952 yılında kaleme aldığı, edebiyatımızın unutulmaz aşk  şiiri “Mona Roza” ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Bu şiir 50 yıl boyunca kitap haline gelmemesine rağmen, fotokopiyle çoğaltılarak yüz binlerce insan tarafından okunarak bir rekora imza atmıştır.İkinci Yeni şiirinde apayrı bir yeri olan ve sonra "Diriliş" adlı bir dergi çıkaran sanatçı; şiirlerinde islami, mistik düşünceyi modern şiirle kaynaştırmıştır.
Bu parçada tanıtılan II.Yeni Şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç        B) Bahaddin Karakoç     C) Ece Ayhan
D) Turgut  Uyar           E) Cemal Süreya

8-) Aşağıdaki tema başlıklarından hangisi “II. Yeni sonrası toplumcu şiir ” anlayışına en uzaktır?
A) Umut                    B) Geleceğe inanç          C) Sınıf anlayışı
D) Şahsi  bunalım          E) Kentleşme problemleri

9-) Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Refik Durbaş – Memleketimden İnsan  Manzaraları
B)  Nihat Behram – Hayatı Tutuşturan Acılar
C) Süreyya Berfe – Nabiga               D) İsmet Özel – Erbain
E) Ataol Behramoğlu – Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var

10-) Biliniyor / Bizim mahsustan yaşadığımız / Biliniyor / Şarkıların sırası bizde / Biliniyor / Hayat bizden razıdır / Biliniyor / Otların sarardığı yerlerde güneş ,
Kurşunun değdiği tende heves kalmıştı.      (İsmet Özel)
Verilen dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölüm korkusu             B) Gelecek kaygısı      C) Yaşama isteği   D) Direnme isteği             E) Umutsuzluk

11-)  I.   Beatnik/Marjinal şiir - Küçük İskender
        II.  İmgeci şiir - Haydar Ergülen
        III. Anlatımcı şiir - Turgay Fişekçi
        IV. Yeni Garipçi şiir - Sunay Akın
        V.  Folklorik/Mitolojik şiir - Nilgün Marmara
“1980 sonrası Türk şiiri” ne ait anlayış ve yazarlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) I.              B) II.             C) III.             D) IV.             E) V.

12-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Cumhuriyet Dönemi halk şiiri” temsilcilerinden biri değildir?
A) Mahzuni  Şerif             B) Şeref Taşlıova       C) Âşık Seyrani
D) Erzurumlu Emrah         E) Âşık Veysel Şatıroğlu 

13-)  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Soyut ve metafizik konulara yönelim söz konusudur.
B) Halk şairleri, usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmiştir.
C) Biçimden çok içeriğe önem verilmiştir.
D) Hece ölçüsü kullanımı sürdürülmüştür.
E) Somut konular, yalın bir dille anlatılmıştır.

14-)    I.  Gurbet gezdim adım adım
               Asla olmadı muradım    
               Sırma saçın hatırladım   
               Teli koklaya koklaya
     II. Ne bir çiçeğim var ne de bir bağım  
          Ne bir sedirim var ne de konağım  
          Ne bir yuvam vardır ne de otağım   
          Al kuşam içinde şal ister benden
Yukarıdaki  şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. şiir 8’li, II. şiir 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) İki şiirde de redife yer verilmiştir.
C) I. şiirde zengin uyak, II. şiirde tam uyak kullanılmıştır.
D) İki şiirde de düz uyak kullanılmıştır.
E) Her iki şiir de halk edebiyatı geleneğini yansıtmaktadır

15-)  Bazı şairler unutulmaz şiirleriyle özdeşleşir ve kalıcı olur. Ünlü halk şairimiz Abdürrahim Karakoç denilince de akla gelen o meşhur  şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mona Roza        B) Uzun İnce Bir Yoldayım    C) Kaldırımlar
D) Onuncu Yıl  Marşı             E) Mihriban

16-)  " Göç mevsiminde yaylaya giderken susadım. Yol kenarında bulunan çeşmeye su içmeye gittim. Ben oyalanınca göçlerimiz dağı aştı. Akşamın alaca karanlığında uyuyakaldım, bir düş gördüm. İşte o zaman âşıklık kabiliyeti ve saz sanatı bana nasip oldu."
 Murat Çobanoğlu bu sözleriyle âşık edebiyatına ait aşağıdaki kavramlardan hangisini anlatmaya çalışmıştır?

A) Bâde içme              B) Mahlas alma            C) Ağıt söyleme
D) Nazire söyleme                     E) Lebdeğmez

17-) Aşağıdaki edebî topluluklardan hangisi ismini, eserlerini yayımladıkları  dergiden almaz?

 A)Servetifünun   B)Hisar   C)Yedi Meşale   D) Mavi   E) Garip

18-)İlk sayısı 1976’da çıkan "Mavera" dergisi ile ismi özdeşleşmiş şairlerden biridir. Şiirleri zaman zaman İkinci Yeni sanat anlayışını hatırlatan bir üsluba sahip olsa da edebî kozasını daha çok mistik / İslami ağlarla örmüştür. Birçok türde eser vermişse de şairliğiyle öne çıkmış, şiirlerinde imge patlamaları, derin anlamlar görülür.47 yaşında ölen şairimiz edebiyatımızın en seçkin şairlerindendir.   Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının şiir kitaplarından biridir?

A)  Ben ve Ötesi                B) Sebep Ey                C) Lamelif
D)  İşaret Çocukları                      E) Bir Yusuf Masalı

19-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi karşısındaki açıklamayla ilişkilendirilemez?

A) Behçet Necatigil - Evler şairi
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca - Yapma destan ustası
C) Sabahattin Kudret Aksal - Şiirlerinde sözcüklerle resim çizen ressam şair
D) Cahit Külebi - Milli romantik şair
E) Özdemir Asaf - Kelimelerle oyun oynayan şair

20-) Aşağıdakilerden hangisi  Hisar  topluluğu  sanatçıları arasında  yer almaz?

A) İlhan Geçer          B) Arif  Nihat  Asya       C) Mehmet Çınarlı
D) Mustafa  Necati  Karaer            E) Bekir Sıtkı Erdoğan
21-) İsmet Özel aşağıdaki eserlerin hangisiyle Marksist-Materyalist söylemi bırakıp 1974 yılında  İslami söyleme geçmiştir?

A) Geceleyin Bir Koşu            B) Evet İsyan           C) Erbain
D) Celladıma Gülümserken                 E) Amentü

22-) 1990 yılında naat türünde yazdığı " Yağmur " adlı şiiriyle Türkiye Diyanet Vakfı Naat-ı Şerif Büyük Ödülü'nü kazanan mistik duyarlılık şiir anlayışının en önemli şairlerinden olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nurullah Genç          B) Erdem Beyazıt         C) Cahit Zarifoğlu
D) Hilmi Yavuz             E) Hüseyin Atlansoy

23-) " Geçim parası için
           nice yaşlının
           eski İstanbul evlerinden
           getirdiği eşyalar
           üstüne kâr koyulup
           satılıyor antik
           acılar çarşısında "
Yukarıdaki dizeler 1980 sonrası şiirinde etkili olan hangi şiir eğilimine örnek olarak gösterilebilir?

A) İmgeci Şiir    B) Folklorik-Mitolojik Şiir    C) Gelenekselci Şiir
D) Yeni Garipçi Şiir      E)Toplumcu Gerçekçi (Yenibütüncü) Şiir

24-) III. Yeni hareketi olamamalarına rağmen Türk edebiyatı tarihinde  en uzun süreli  edebi topluluk olma özelliği gösteren edebi  grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serveti Fünuncular         B) Yedi Meşaleciler      C) Hisarcılar
D) Maviciler                        E) II. Yeniciler

25-) Abdal müziğinin son büyük temsilcisi olan ve 2012 yılında kaybettiğimiz "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta aşık, şiirlerinin çoğunu bozlak türünde söylemiştir. "Gönül" kelimesinin geçmediği bir türküsü neredeyse yoktur. "Mühür Gözlüm. Zahidem, Yazımı Kışa Çevirdin, Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin, Gönül Dağı vb..." birçok unutulmaz türküsüyle halkın gönlünde taht kuran  sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşık Mahsuni Şerif           B) Neşet Ertaş         C) Aşık Veysel
D) Murat Çobanoğlu              E) Abdürrahim KarakoçYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk