sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik

 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV
11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,


Derskonum.com ANADOLU LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV
DERSİN ADI
        TÜRK  EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11. SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRESİ
ALDIĞI PUAN1-)  Aşağıda verilenleri  1. Dönem Tanzimat şiiri ile Servet-i Fünûn şiiri için karşılaştırarak yazınız.  (5x3= 15  p)
                                                   1. Dönem Tanzimat  şiiri                                                   Servet-i Fünûn şiiri
Dil ve anlatım


İçerik  (konu) ,
TemaSanat anlayışlarıKullanılan nazım şekilleri (nazım biçimleri)En önemli temsilcileri

2-) Servet-i Fünûn edebiyatının yoğun olarak  eleştirildikleri özellikleri  nelerdir, yazınız (5p)  ve  Servet-i Fünûn edebiyatının Türk edebiyatındaki  yeri  ve  önemi   hakkında bilgi veriniz.  (5p)        - Toplam (10 puan) -
3-) a)Tevfik Fikret'in edebi kişiliğini yazınız (5x1=5 p)     
  b) Ahmet Hâşim'in edebi kişiliğini yazınız (5x1=5 p)

4-) Aşağıdaki açıklamalara uygun boşlukları doldurunuz.   (10x1=10 puan)
Ø  Fecr-i Âti topluluğunun ana ilkesi : "................................................................................................."
Ø  Servet-i Fünuncular Divân şiirinden aldıkları …………........... nazım şeklini değiştirip yeni bir biçim icat ettiler. 
Ø  Edebiyatımızda modern roman ve hikayenin kurucusu ünlü yazar ..............................................................
Ø  Ahmet Mithat Efendi, Servet-i Fünuncuları suçladığı o ünlü ..................................... makalesini yazmıştır.
Ø  Parnasizm akımını edebiyatımızda tanıtan ilk sanatçı .......................................................... olmuştur.
Ø  Mensur şiir türü edebiyatımıza ilk kez ..................................................... edebiyatı döneminde girmiştir.
Ø  Fecr-i  Âti  topluluğu ........................... yılları arasında edebiyatımızda ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar süren edebi topluluk boşluğunu doldurmak ve Batıcı, yenilikçi, yetenekli genç yazar ve şairleri bir araya getirmek amacıyla yoğun uğraşlar veren .......................................................... . sonunda Fecr-i Âti adını alacak gençleri toplamayı başarmıştır. 21 kişilik bu genç kadro ....................... Matbaasında ilk toplantılarını yapmış ve topluluğun yayın organı olarak da ......................................................................................... tercih etmişlerdir.

5-) Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.    (5x2=10 puan)
ESER
TÜRÜ
YAZARI/ŞAİRİ
Tiryaki  Sözleri


Mezardan  Sesler


Kavgalarım


Ruh-ı  Bîkayd

Gulyabani
       


 " Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden...          

       Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak                 
      
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...     *
                                                                                      *
     
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta,           *
      Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...."            *
                                                          (Ahmet Hâşim)          *  
 6-) Yukarı daki şiirden hareketle Fecr-i Âti şiirinin özelliklerinden 5 tanesini  maddeler halinde yazınız.   (5x2=10 puan)


7-) Mehmet Rauf ' un  en başarılı romanı sayılan ve Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olarak kabul edilen "Eylül"  adlı eser ile ilgili istenenleri karşısına yazınız.    (5x2=10 puan)

    * TEMA : 
                                   
* MEKAN :                           

* KİŞİLER :

    *DİL ve ÜSLÛP :

    *KONU (kısa özet) :                                    8-) Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti edebiyatı dönemlerinde yaşadıkları halde bu topluluklara dahil olmayıp kendi sanat anlayışları ve edebi tarzlarıyla bağımsız çizgide eser vermiş sanatçılara 2 isim 3 eser örnek veriniz(5 puan) 


9-) Fecr-i Âti edebiyatının edebiyatımızdaki önemi nedir? (4 p) Uzun süreli bir topluluk olamayıp kısa sürede dağılmalarının ve iddia ettikleri yeniliklerin hiçbirini gerçekleştirememelerinin nedenleri  nelerdir yazınız. (6 p)       - Toplam  (10 puan)  -


10-)a)Aşağıda istenenleri karşısına yazınız.(5x1=5 p)

*Servet-i Fünûn'un ikinci önemli şairi:
*Servet-i Fünûn'un ikinci önemli öykücüsü: 
*Servet-i Fünûn'un en önemli eleştirmeni:
*Fecr-i  Âti'nin ikinci önemli şairi:
*Fecr-i  Âti'nin ilk başkanı:

    b) " Bugün benim bayram günüm
               Fakat ablama küskünüm
               Gelip demeliydi: Şermin
               Bir yaş daha aldın sevin
         Bakınız ben değil ablam
         Yabancı olsa duramam
         Kardeşçe, dostça, insanca
         Hatrımı sormayınca.."   (Tevfik Fikret)
Bu şiirle ilgili olarak hangisi söylenemez? (5 puan)
A) Aruz vezniyle yazılmıştır.
B) Kafiye-redif kullanılmıştır.
C) Yalın bir dili vardır.
D) Anjambman uygulanmıştır.
E) Nazım, nesre yaklaştırılmıştır.


                   * SINAV SÜRESİ BİR DERS SAATİDİR. BAŞARILAR DİLERİZ.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRESİ *

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk