sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI Açılım Yayınları sayfa 176,177,178,179

10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 176, 177, 178, 179
10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI, 10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI 2017 2018, 10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 140,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

.....

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

2017–2018 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Modern Genetik Uygulamaları Sayfa 176, 177, 178, 179 Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 176 Cevapları

A. Aşağıda bulunan yapılandırılmış griddeki numaralı kutucuklarda kalıtimla ilgili çeşitli kavramlar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Yukarıdakilerden hangisi gen mutasyonu sonucu oluşur? 8
2. Yukarıdakilerden hangisi gen klonlamasında kullanılan halkasal yapıda DNA parçasıdır? 6
3. Yukarıdakilerden hangisi etkisini daima fenotipte gösteren gendir? 16
4. Yukarıdakilerden hangisi kromozomlarda karşılıklı genlerin bulunduğu yerdir? 1
5. Yukarıdakilerden hangilerinin kalıtimı Y kromozomu ile sağlanır? 4 – 10 – 15
6. Yukarıdakilerden hangilerinin gonozomların ayrılması sonucu görülür? 5 – 9 – 11
7. Yukarıdakilerden hangisi X kromozomu ile taşınır? 12 – 13
8. Yukarıdakilerden hangisi canlının dış görünümüdür? 3
9. Yukarıdakilerden hangisi otozomlarda ayrılmama sonucu oluşur? 2

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 177 Cevapları

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Yandaki soyağacı bir çekinik özelliğin kalıtımını göstermektedir. Bu soyağacında hangi numara ile gösterilen bireylerin genotiplerinin heterozigot (melez) olduğu kesindir?
2. Genotipi BbCcdd olan bir canlı kaç çeşit gamet meydana getirir?
Gamet çeşidi sayıdı heterozigot bireylere dayalıdır. -2ⁿ formülü kullanılır. -Heterozigot bireyler n sayısına yazılır. -BbCcdd–> Bu bireyde ise 2 adet heterozigot bulunmaktadır. -Dolayısıyla 2²= 4 adet gamet oluşur.
3. Sarı ve düz tohumlu bir bezelyenin heterozigot olup olmadığını anlamak için nasıl bir genotipe sahip bir bezelye ile çaprazlamalıyız? Açıklayınız.
Sarı ve düz tohumlu bezelye: SsDd ya da SSdd olabilir. Sarı ve düz tohumlu bir bezelyenin heterozigot olup olmadığı anlamak için homozigot bireyle çaprazlamamız gerekir. Bu çaprazlamaya ise kontrol çaprazlaması ya da test çaprazlama denilir. Genotipi bilinmeyen bir organizmanın genotipini belirlemek amacıyla yapılır.
4. Aşağıdaki soyağacında X’e bağlı çekinik bir özelliğin kalıtimı gösterilmiştir.
Buna göre, soyağacındaki bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından genotipi kesin olarak söylenemez?
A) 1. ve 3. B) 2. ve 4. C) 3. ve 4. D) 4. ve 6. E) 6. ve 7.
Cevabınızın nedenini açıklayınız.

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 178 Cevapları

5. İnsülin ve interferon gibi moleküller hayvanlardan ya da sentetik olarak sağlanabildiği hâlde neden biyoteknolojik yöntemlerle bu moleküllerin üretimi yapılmaktadır?
A) Genetik şifrenin bilinmesi B) Daha etkili olması
C) Özgül olması D) Ekonomik olması E) Daha kaliteli olması
6. Kedilerde, normal olarak, siyah ve sarı post renklerinin hem dişilerde hem de erkeklerde görülmesine karşın alacalı (siyah-sarı) post rengi sadece dişilerde ortaya çıkar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, siyah-dişi bir kedi ile sarı-erkek bir kedinin çaprazlaması sonucunda, bir anormallik olarak alacalı-erkek bir kedinin olmasına neden olur?
A) Gonozomları ayrılmamış bir yumurtanın, normal bir spermayla döllenmesi
B) (n + 1) + X kromozomlu bir yumurtanın n + Y kromozomlu bir spermayla döllenmesi
C) Post rengi alellerinin Y gonozomunda taşınması
D) Normal bir yumurtanın, gonozomları ayrılmamış bir spermayla döllenmesi
E) Siyah rengi meydana getiren genin, sarı rengi meydana getiren gene baskın olması
7. Diploid (2n) kromozomlu bir canlı türünde, kromozom sayısı 2n – 1 olan bir bireyin oluşmasına, aşağıdakilerden hangisi neden olur?
A) Cross-over B) Kromozomlarda ayrılmama
C) Partenogenez çoğalma D) Çok alelli kalıtim E) Eşeye bağlı kalıtım
8. Çekinik ve baskın genlerin taşınmasıyla ilgili,
I. Çekinik bir genin, homolog kromozomların her ikisi üzerinde taşınması
II. Çekinik bir genin, homolog kromozomlardan sadece biri üzerinde taşınması
III. Baskın bir genin, homolog kromozomların her ikisi üzerinde taşınması
IV. Baskın bir genin, homolog kromozomlardan sadece biri üzerinde taşınması durumlarının hangilerinde, genin belirlediği özellik kesin olarak ortaya çıkar?
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 179 Cevapları

9. Aşağıda verilen soyağacında, koyu renkli gösterilen bireyler, belirli bir özellik bakımından aynı fenotiptedirler. Buna göre, bu özelliğin ortaya çıkmasını;
I. X kromozomunda taşınan baskın alel
II. Otozomal kromozomlarda taşınan baskın alel
III. Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel durumlarından hangileri sağlar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
10. Fenotipinde belirli bir özelliği gösteren dişi bir birey ile fenotipinde bu özelliği göstermeyen erkek bir bireyin çaprazlanmasından meydana gelen erkek ve dişi bireylerin her zaman, tümünde bu özellik ortaya çıkmıştır.
Böyle bir sonuca, bu özelliğin aşağıdaki durumların hangisindeki gibi olması neden olur?
A) Çekinik olarak otozomal kromozomlarda bulunması
B) Çekinik olarak X kromozomunda bulunması
C) Homozigot baskın olarak otozomal kromozomlarda bulunması
D) Y kromozomunda bulunması
E) Eksik baskın olarak otozomal kromozomlarda bulunması

Kaynak: 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Modern Genetik Uygulamaları Sayfa 176, 177, 178, 179 Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

Kaynak: 2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Açılım Yayınları Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk