sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI Açılım Yayınları sayfa 232,233,234,235

10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 232,233,234,235,
10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI, 10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI 2017 2018, 10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 232,233,234,235,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

.....

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

2017–2018 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Dünyamız Sayfa 232, 233, 234, 235 Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 232 Cevapları

Aşağıda yapılandırılmış gridde numaralandırılmış kutucuklarda çeşitli canlı isimleri verilmiştir. Ku- tucuk numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız.
1. Yukarıdaki canlılardan hangileri tüketicidir? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10
2. Yukarıdaki canlılardan hangileri ayrıştirıcıdır?  9
3. Yukarıdaki canlılardan hangileri üreticidir?  6 – 7 – 11 – 12
4. Yukarıdaki canlılardan hangileri karasal besin zincirini oluşturur? 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
5. Yukarıdaki canlılardan hangileri sucul besin zincirini oluşturur? 1 – 3 – 5 – 12

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 233 Cevapları

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. Ayrıştırıcıların ekosisteme katkıları nelerdir?
Çürükçül Yaşayanlar (Ayrıştırıcılar = Saprofitler) :

İnsan, hayvan, bitki atıkları ile ölmüş insan, hayvan ve bitkileri vücutlarındaki bazı (organik) besinleri salgıladıkları enzimlerle parçalayan canlılardır. Bu canlılar böylece ihtiyacı olan besin ve enerjiyi parçaladığı maddelerden karşılarken atık maddeleri de diğer canlıların kullanabileceği maddeler (inorganik maddeler = mineraller = madensel tuzlar) haline getirip toprağa verirler.

Ayrıştırıcıların en önemli görevi doğadaki madde döngülerinin gerçekleşmesini sağlamaktır.
• Bazı bakteriler, küf mantarları (çürükçül bakteriler).  

2. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterilerinin madde döngülerindeki görevlerini açıklayınız.
Canlılığın devam etmesinde doğal dengelerin ve doğal döngülerin oluşması önemlidir. Bunun için atmosferik faaliyetler, canlılık faaliyetlerinde etkili olmaktadır. Atmosferin %78’i Azottan meydana gelmektedir. Azot, bütün canlıların yapısında bulunan ribozomların protein sentezinde kullandığı maddedir. Bu nedenle canlılığın devamı için önemlidir.
Doğada azot tutucu olarak bilinen bakteriler bulunmaktadır. Bunlar kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde görev alarak nitrifikasyon ve denitrifikasyon olaylarının gerçekleşmesini sağlar. Nitrifikasyon sayesinde havadaki azot toprağa karışır. Denitrifikasyon sayesinde de topraktaki azot havaya karışır. Bunda nitrit ve nitrat bakterileri etkili olmaktadır. doğal dengelerin korunmasında ve canlılığın devam etmesinde kimyasal olaylar devamlılığı sağlar.
3. Orman yangınları madde döngülerini nasıl etkiler? Açıklayınız.
Çevre sorunları canlılık faaliyetlerinin devam etmesini olumsuz etkiler. Günümüzde çevre sorunları artarak devam etmektedir. Çevre kirliliklerinin neden olduğu çevre sorunları madde döngülerinin gerçekleşmesini de engellemektedir. Orman yangınları en sık karşılaşılan çevre sorunları arasında bulunmaktadır. Orman yangınları daha çok beşeri etkenler nedeniyle çıkmaktadır.
Orman yangınları sonucunda yanan bitki örtüsü madde döngülerinin gerçekleşmesinde gerekli olan gaz çıkışını sağlayamaz. Ayrıca hava kirliliğinin oluşmasında atmosferik faaliyetlerini engeller ve atmosferin özelliklerini de bozar. Bu nedenle madde döngülerinin gerçekleşmesi de sekteye uğrar. Madde döngüleri canlılığın devam etmesi içindir. Çevre sorunları bunu engellediği için canlılık da zarar görerek nesiller tehdit altında bulunmaktadır.
4. Tar ımda bilinçsiz ilaçlama ekosistemdeki canlı çeşitliliğini nasıl etkiler? Açıklayınız.
Tarımda yapılan uygulamalar iyi veya kötü olarak ekosistemi doğrudan etkilemektedir. Özellikle ilaç ve gübre kullanımı toprak yapısını ve bitki özelliklerini etkilemekte ve bazı türlerin direnç kazanmasına neden olmaktadır. Direnç kazanan türler beslendikleri türlere karşı daha etkili olmakta ve dirençsiz olanların da direnç kazanmasıyla besin zinciri zarar görmektedir.
Tarımda gerçekleştirilen bilinçsiz ilaçlama ekosistemdeki canlı çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü bazı türler direnç kazanarak besin zincirini bozmaktadır. Bitkilerin genetik özellikleri dğeişerek sağlığa zararlı hale gelmektedir. Bazı bitkilerin nesilleri tükenmektedir. Bazı bitkilerin de nesli zarar görmekte ve kısırlaşmaktadır. Bitkilerin bu şekilde ilaçlanmasının önlenmesi gerekmektedir.
5. Bilinçsiz ilaçlama yapan bir işçi ekosisteme nasıl zarar verir? Açıklayınız.
İlaçlama bilinçsiz bir şekilde yapılırsa doğaya zarar verir. Bilinçsiz ilaçlama canlı ve cansız varlıklara da zarar vermektedir. Ekosistem de canlı ve cansız varlıkların uyum içinde yaşadığı sistemler olarak bilinçsiz ilaçlama nedeniyle doğrudan zarar görmektedir.
Bitki ve hayvan nesillerinin zarar görmesi, kısırlaşması, nesillerin tükenmesi, bazı türlerin direnç kazanarak besin zincirini bozması ekosisteme gelen zararlardır. Ekosistemin özelliklerinin bozulması canlılık faaliyetlerinin de zarar görmesine neden olur. Bu nedenle ilaçlamanın uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. İlaçlamanın yapılması için de doğaya zarar vermeyen ilaçların kullanılması gerekir. İlaçlama alanında kanuni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 234 Cevapları

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. Doğal bir ekosistemde bulunan;
I. Üreticiler
II. Tüketiciler
III. Ayrıştirıcılar
IV. Toprak ve mineraller
V. I şık
şeklindeki ögelerden hangileri biyotik faktörlerdendir?
2. Doğal bir ekosistemde bulunan;
I. Üreticiler
II. Tüketiciler
III. Ayrıştirıcılar
IV. pH
V. Sıcaklık
şeklindeki ögelerden hangileri abiyotik faktörlerdendir?

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 235 Cevapları

Bir su ekosisteminde bulunan canlıların oluşturduğu besin zincirinin farklı halkalarındaki canlıların biyokütlesi grafikte gösterilmiştir. Bu besin zincirinde yer alan canlı gruplarından üretici ve tüketici olanlar hangi numaralarla gösterilmiştir?
Üreticiler:
Tüketiciler:
4. Yanda bir kara ekosistemine ait biyokütle piramidi gösterilmektedir. Bu piramide göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bu ekosistemin en büyük enerji ve besin kaynağı hangi canlı grubudur?
b) Bu ekosistemde biyolojik birikim en fazla hangi canlı grubunda görülür?
Kaynak: 2017–2018 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Dünyamız Sayfa 232, 233, 234, 235 Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

Kaynak: 2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Açılım Yayınları Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk