sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI Açılım Yayınları sayfa 229,230

10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 229,230,
10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI, 10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI 2017 2018, 10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 229,230,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

.....

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

2017–2018 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Biyomlar Sayfa 229, 230 Konu Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 229 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. Bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımına etki eden faktörler nelerdir? Açıklayınız.
Ekosistem canlı ve cansız varlıkların bir arada uyum içinde yaşadığı sistemlerdir. bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımına coğrafik olarak birçok etken sebep olmaktadır. Bitki ve hayvanların biyoloji, sosyolojik ve coğrafik olarak dağılım etkileri farklılaşmaktadır.
Bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımına etki eden faktörler şu şekildedir:
* İklim çeşitliliği ve özelliği bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımını etkiler.
* Yeryüzü şekilleri bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımını etkiler.
* Dağların uzanış şekli, ekolojik bariyerler bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımını etkiler.
* Denizler, okyanuslar, basınç, sıcaklık, nem ve ısı olayları bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımını etkiler.
* Toprak özellikleri bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımını etkiler.
2. Çayır biyomunun genel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
Biyomlar bazı populasyonların bir arada yum içinde yaşadığı canlılık faaliyetlerinin sürdüğü alanlardır. Çayır biyomları da bu biyomlardan biridir. Çayır biyomlarında toprak özellikleri, iklim çeşitliliği ve yeryüzü şekilleri abiyotik faktörler olarak etkili olmaktadır. Çayır biyomlarında biyotik faktörler de bulunur.
Çayır biyomları yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan bölgelerde, humuslu topraklarda gerçekleşmektedir. Çayırlar iklim özelliklerinin bu şekilde olduğu, toprak özelliklerinin de humuslu olduğu bölgelerde bulunmaktadır. Çayır biyomlarında tarla türleri yayılım göstermektedir. Kurak bölgelerde yaşamaya adapte olmuş canlılar yoğunluk göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak olması, kışları da soğuk kuraklığının yaşanması çayır biyomlarının oluşumunu etkiler.
3. Biyom ve ekosistem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle etkileşim halimde bulunan canlılar oluşturduğu bütüne ekosistem denir.
Yeryüzünde büyük iklim kuşaklarına bağlı olarak oluşan büyük canlı topluluklarına biyom denir.

- Biyom ve ekosistem arasındaki ilişki:Biyomlar yeryüzüne yayılmış bitki ve hayvanların oluşturduğu doğal ekosistemlerdir.
4. Türkiye’deki tatlı su biyomuna örnek vererek genel özelliklerini belirtiniz.
Sucul biyomlar, dünya ekosistemlerinin en geniş kapsamlı biyomları olarak bulunmaktadır. Sucul biyomlar tatlı ve tuzlu su biyomları olarak ayrılmaktadır. Türkiye’deki tatlı su biyomları tuzlu su biyomlarından daha fazladır. Sucul biyomlar toprak ve toprak üzerindeki mikroskobik canlılarla yakından ilgilidir.
Tatlı su biyomları akarsu, durgun su biyomları olarak oluşmaktadır. Göller ve akarsular, göl ekosistemleri sucul biyomların özelliklerini ortaya koyar. Genel olarak sucul biyomlar ısı, sıcaklık ve nem oranlarından etkilenen, dış döllenme ya da iç döllenme ile üreyen canlılardan meydana gelmektedir. sürüngenler, tatlı su bitkileri, hetotrof canlılar tatlı su biyomlarına örnektir.
5. İklimin, bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımına etkisi nelerdir? Açıklayınız.
Yeryüzündeki bitki ve hayvanların dağılımına etkisi olarak abiyotik etkiler bulunmaktadır. Abiyotik etkiler yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, iklim, toprak özellikleri bakımından çevresel koşullardır. Ekosistem, canlı ve cansız varlıkların uyum içinde yaşaması sonucunda meydana gelmektedir.
İklimin bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımına etkisi şu şekildedir:
* İklim doğal bariyerler oluşturarak bitki ve hayvan dağılımını etkiler.
* İklim ısı, sıcaklık ve basınç etkileri nedeniyle bitki ve hayvan dağılımını etkiler.
* İklimin neden olduğu yeryüzü şekilleri de bitki ve hayvan dağılımını etkiler.
* İklimin meydana getirdiği toprak özellikleri nedeniyle bitki ve hayvan dağılımını etkiler.
* Yağışlar bitki ve hayvan dağılımını etkiler.
6. Türkiye’deki karasal ve sucul biyomlara örnek veriniz.

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, karalar üzerinde su kaynakları ve alanları bulunan, üç iklim tipinin görüldüğü, dört mevsimin yaşandığı bir ülkedir. Türkiye’de ekosistemler orman, göl, deniz, şehir ekosistemleri olarak bulunmaktadır. Türkiye’deki ekosistemlerin özellikleri karasal ve sucul biyomların farklılıkları nedeniyle oluşmaktadır. Türkiye, bir kıta büyüklüğünde biyoçeşitlilik bulunmaktadır.
Türkiye’deki karasal ve sucul biyomlara örnekler şu şekildedir:
*Orman biyomları
*Ilıman bölge orman biyomları
* Su biyomları
* Tatlı su biyomları
* Tuzlu su biyomları
Biyomlar farklı tür populasyonlarının bir arada iklimin etkili olduğu coğrafyalar boyunca yaşamasıdır. Ekosistemler de bu şekilde meydana gelmektedir. Biyom genişliği arttıkça iklim etkisi doğal bariyerler oluşturana kadar canlılık üzerinde etkili olur.

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 230 Cevapları

  1. (D) Canlı türleri uygun yaşam koşullarında bulundukları alanı terk etmeme eğilimi gösterir.
  2. (Y) Okyanuslar ve denizler tatlı su biyomlarını oluşturur.
  3. (Y) İğne yapraklı ormanlar ile tropikal yağmur ormanlarında yaşayan tüm canlılar ortaktır.
  4. (Y) Savanlarda çok sık ağaçlardan oluşan ormanlar bulunur.
  5. (Y) Toprağın fiziksel yapısı, içerdiği mineraller ile pH değeri sadece bitkilerin yayılmasını etkiler.
  6. (D) Hastalıklar ve besin kaynakları canlıların yayılmalarını etkiler.
  7. (Y) Sıcaklık değeri, su kaynakları, ışık miktarı canlıların yeryüzüne yayılmasını etkileyen biyolojik faktörlerdir.
Kaynak: 2017–2018 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Biyomlar Sayfa 229, 230 Konu Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

Kaynak: 2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Açılım Yayınları Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk