sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Servet-i Fünun edebiyatının oluştuğu dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özellikleri

...

KISACA

SERVETİ FÜNUN DÖNEMİNİN SOSYAL YAPISI
serveti fünun döneminde tanzimat fermanının ilanından sonra sosyal hayattaki bir takım batı örneği yenilikler genellikle sosyal durumu iyi olan çevrelerde hayatın bir diğer yüzünü oluşturmuştur. Batılı bir yaşam tarzı etkisini eskisine nazaran daha baskın bir şekilde hissettirmeye başlamıştır.

SERVETİ FÜNUN DÖNEMİNİN KÜLTÜREL YAPISI

serveti fünun döneminde gazete yazısı çoğalmasına rağmen dergicilik de ön plana çıkmaya başlamıştır.Batı ile ilişkilerin daha da belirginleşmesi çevirilerin artması batıdaki kültürel ve edebi hareketleri izleyen sanatçı sayısının çoğalması kültürel hayatın daha da zenginleşmesini sağlamıştır

SERVETİ FÜNUN DÖNEMİNİN SİYASİ YAPISI
2. abdülhamitin osmanlı rus savaşın bahane ederek mebusan meclisini kapatı baskıcı ve sansürcü bir yönetimi benim istihbaratcılık korkutucu boyutlara ulaşması bu dönem sanatçılarını siyasi ve sosyal konulardan uzaklaşmaya sevk etmiş sanatta estetiklik bireyselliğin benimsenmesine sebep olmuştur

GENİŞ İÇERİK

SOSYAL  YAPI
Servet-ifünun edebiyatı, II. Abdülhamit idaresi altında doğmuş, büyümüş ve ölmüş bir edebiyattır. Bu nedenle, bu dönemin etkisi altında kalmıştır. Osmanlı toplumunda, yıkılış ifade eden xıx. yüzyıla özgü hastalığın genel adı: Avrupalı siyasilerin koymuş oldukları ‘’Hasta adam  ‘’dır. Padişahın en küçük memuruna kadar, Osmanlı  İmparatorluğu, bu devrede; yıkılma, çökme şuurunun dehşeti altında kalmıştır. Bu asrı baştanbaşa dolduran yıkılış, çöküş hastalık düşüncesi Servet-i fünun edebiyatı eserlerini şüphesiz daha abartılı bir şekilde yansımıştır.
Diğer taraftan Servet-i Fünun döneminde Tanzimat Fermanının ilanından sonra sosyal hayattaki bir takım Batı örneği yenilikler genellikle sosyal durumu iyi olan çevrelerde hayatın bir diğer yüzünü oluşturmuştur. Batılı bir yaşam tarzı etkisini eskisine nazaran daha baskın bir şekilde hissettirmeye başlamıştır.


SİYASİ YAPI
Tanzimat döneminde bazı aydınları sorunları ortaya koymuş, çareler aramış ümit verici girişimlerde bulunmuşlardır. Halkın inandığı kahramanlar ve idealler ortaya çıkmıştır II. Abdülhamit ‘’ hasta adam ‘’ kısmen teselli eden kim bilir beklide yeniden ayağa kalkacağına inandıran bu faaliyetleri bıçakla keser gibi durmuştur.
2. Abdülhamitin Osmanlı Rus savaşın bahane ederek mebusan meclisini kapatı baskıcı ve sansürcü bir yönetimi benim istihbaratcılık korkutucu boyutlara ulaşması bu dönem sanatçılarını siyasi ve sosyal konulardan uzaklaşmaya sevk etmiş sanatta estetiklik bireyselliğin benimsenmesine sebep olmuştur

KÜLTÜREL YAPI
Batılı tarzda kurulmuş okullarda okuyan Servet-ifünun sanatçıları, batılı anlamda bir eğitimden geçmişlerdir. bu nedenle batı edebiyatının daha iyi öğrenmişlerdir. Bu dönem sanatçıları; Fransızcayı bildiklerinden batı edebiyatının, Fransız yazarları ve eserlerini yakından takip etmişlerdir. Batılı edebi türleri, tercüme yoluyla dergilerde işlemişler ve batıdaki düşünce ve sanat  anlayışından etkilenmişlerdir.
Serveti Fünun döneminde gazete yazısı çoğalmasına rağmen dergicilik de ön plana çıkmaya başlamıştır. Batı ile ilişkilerin daha da belirginleşmesi çevirilerin artması batıdaki kültürel ve edebi hareketleri izleyen sanatçı sayısının çoğalması kültürel hayatın daha da zenginleşmesini sağlamıştır.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk