sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 109

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 109, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 109


......
5. Okuduğunuz romanla Tanzimat Dönemine ait “İntibah” adlı romanı karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

6. Servet-i Fünûn Döneminde anlatmaya bağlı edebî metinlerin teknik bakımdan geliştiğini söyleyebilir misiniz? Örneklerle açıklayınız.
SERVETİ FÜNUN GERÇEK ANLAMDA BATILI ESERLERİN VERİLDİĞİ DÖNEMDİR.. BU YÜZDEN ADINA DA EDEBİYAT-I CEDİDE DENİR.. ANLATMAYA BAĞLI METİNLERİN TEKNİK YÖNÜ DE GELİŞMİŞTİR..

7. “Aşk-ı Memnu”nun edebiyat tarihimizdeki yeri ve değeri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 3. Etkinlik:
a) Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz.
b) Seçtiğiniz metni (birinci grup: destan, ikinci grup: masal, üçüncü grup: mesnevi) zaman ve mekân
yönünden inceleyiniz.
c) İncelediğiniz “Aşk-ı Memnu” romanı ile değerlendirdiğiniz metni zaman ve mekân yönünden karşılaştırınız.
Ulaştığınız benzer ve farklı yönleri ifade eden bir poster hazırlayınız.
ç) Grup sözcünüzden hazırladığınız posteri sınıf panosuna asmasını isteyiniz.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. 1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız..
• Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf, Servet-i Fünûn Döneminin önemli romancılarıdır. (-D- )
• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları sanat için sanat görüşüne bağlı kalmışlardır. (-D- ) )
• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları romantizim akımından etkilenmişlerdir. (-Y- )

2. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Servet-i Fünûn Dönemi romanında olaylar ................İSTANBUL.............. geçer.
• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları eserlerinde .............TOPLUMSAL......... konulara
doğrudan değinmemişlerdir.
• Servet-i Fünûn Döneminde hikâye ve roman ....TEKNİK................ bakımından olgunlaşmışlardır.

3. Servet-i Fünûn Dönemi romanıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Ağır bir dil kullanılmıştır.
B) Olaylar genellikle İstanbul’da geçmiştir.
C) Kişisel konulardan çok toplumsal konulara yer verilmiştir.
D) Sosyal konular tasvir düzeyinde yansıtılmıştır.
E) Psikolojik tahlillere önem verilmiştir.
..Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk