sponsorlu reklam Admatic -sponsor

ÖĞRETİCİ METİNLER VE YAZARLARI

ÖĞRETİCİ METİN YAZAR VE ESER,ÖĞRETİCİ METİNLER VE YAZARLARI, ÖĞRETİCİ METİNLER YAZAR ESER, ÖĞRETİCİ METİN TÜRÜNDEKİ ESERLER VE YAZARLARI, 
paylaşan : Belgen Baygara Kalem
TÜRK EDEBİYATINDA MEKTUP TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Mevlana (13. yy) ® Mektubat (147 mektuptan oluşmuş; çoğu mektup Selçuklu Emirlerine yazılmıştır.)
2) Fuzuli (16. yy) ® Şikâyetname (Edebiyatımızda ilk edebi mektuptur. Nişancı Paşa Mektubu da denir. Kendisine bağlanan 9 akçelik maaşı alamadığını Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye yazmıştır.)
3) Namık Kemal ® Namık Kemal'in Hususi Mektupları (3 cilt)
4) Abdülhak Hamit Tarhan ® Mektuplar
5) Ahmet Mithat Efendi-Muallim Naci ® Muhaberat Muhaverat
6) Ziya Gökalp ® Limni ve Malta Mektupları
7) Cevat Şakir Kabaağaçlı ® Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı
     (Halikarnas Balıkçısı)
8) Nazım Hikmet Ran ® Kemal Tahir'e Mahpushaneden Mektuplar
                                   ® Cezaevinden Mehmet Fuat'a Mektuplar
                                   ® Bursa Cezaevi'nden Va-Nu'lara Mektuplar
                                        (Va-Nu: Ahmet Vala Nurettin) (Veli Nuri)
                                   ® Nazım ile Piraye
9) Cahit Sıtkı Tarancı ® Ziya'ya Mektuplar
10) Ahmet Hamdi Tanpınar ® Mektuplar

DİĞER METİN TÜRLERİNDE MEKTUP ÖRNEKLERİ
1) J. J. Rousseau ® Yeni Heloise (Roman)
2) Goethe ® Genç Werther’in Acıları (Roman)
3) Balzac ® Vadideki Zambak (Roman)
4) Halide Edip Adıvar ® Handan (Roman)
5) Hüseyin Rahmi Gürpınar ® Mutallaka (Roman)
6) Reşat Nuri Güntekin ® Bir Kadın Düşmanı (Roman)
7) Andre Gide ® Angel’e Mektuplar (Deneme)
8) Nurullah Ataç ® Okuruma Mektuplar (Deneme)
9) Namık Kemal ® Tahrib-i Harabat  (Eleştiri, Ziya Paşa’yı Harabat adlı eseri sebebiyle eleştirir.)
                          ® İrfan Paşa’ya Mektup (Eleştiri) İrfan Paşa’nın Mecmua-i İrfan Paşa adlı eserinde yeni edebiyat taraftarlarını tenkit etmesi üzerine yazmıştır.
10) Ali Canip Yöntem ® Milli Edebiyat Meseleleri ve Cenap Bey’le Münakaşalarım (Makale)
11) Ahmet Rasim ® Şehir Mektupları (Fıkra)
                            ® Romanya Mektupları (Gezi Yazısı)
13) Cenap Şahabettin ® Hac Yolunda (Gezi Yazısı)
                                  ® Suriye Mektupları (Gezi Yazısı)
14) Ahmet Şerif ® Anadolu’da Tanin (Röportaj)
15) Orhan Veli ® Oktay’a Mektuplar (Şiir)
16) Kemalettin Kamu ® İzmir Yolunda Son Mektup (Şiir)TÜRK EDEBİYATINDA GÜNLÜK (GÜNCE) TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Direktör Ali Bey ® Seyahat Jurnali (Türkçede yayımlanmış ilk günlüktür.)
2) Şair Nigar Hanım ® Hayatımın Hikâyesi ( Batılı tarzda ilk edebiyat günlüğü, şairin ölümünden 40 yıl sonra günlüğünün bir parçası bu adla yayımlandı.)
3) Falih Rıfkı Atay ® Yolcu Defteri ( Edebiyatımızda “günlük” terimini ilk kez kullanmıştır.)
4) Ahmet Refik Altınay ® Kafkas Yollarında
5) Ömer Seyfettin ® Ruzname
6) Nurullah Ataç ® Günce (2 cilt)
                           ® Uçuş Günlüğü
                           ® Gazi Günlüğü
                           ® Avusturya Günlüğü
7) Salah Birsel ® Günlük   (Çağdaş Edebiyatımızın Öncü Günlükçüsü)
                        ® Kuşları Örtünmek
                        ® Nezleli Karga
                        ® Bay Sessizlik
                        ® Aynalar Günlüğü
                        ® Yaşlılık Günlüğü
                        ® Papağanname
                        ® Yalnızlığın Fırınlanmış Kokusu
8) Tomris Uyar ® Gündökümleri
                         ® Günlerin Tortusu
                         ® Sesler
                         ® Yüzler
                         ® Sokaklar

9) Nuri Pakdil ® Edebiyat Kulesi
10) Orhan Burian ® Günlük (1950-1952)
11) Cahit Zarifoğlu ® Yaşamak
12) Cemil Meriç ® Jurnal (2 cilt)
13) Oğuz Atay ® Günlük ( Atay, hastalığı süresince kaleme almış, daha çok kendi yapıtlarını anlatmıştır.)
14) Cemal Süreya ® Günler
15) İlhan Berk ® El Yazılarına Vuruyor Güneş
16) Hilmi Yavuz ® Geçmiş Yaz Defterleri
17) Oktay Akbal ® Yeryüzü Korkusu
                           ® Geçmişin Kuşları
                           ® Anılarda Gömlek
18) Adalet Ağaoğlu ® Damla Damla Günler
19) Fethi Naci ® Dönüp Baktığımda
20) Ece Ayhan ® Başı Bozuk GünlerTÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA ANI (HATIRA) TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ksenophon ® Anabasis ( Dünya edebiyatında anı türünün ilk örneğidir. Eski Yunan Edebiyatı MÖ 427-355)
2) J. J. Rouseau ® İtiraflar (18. yy)
3) Goldoni ® İyiliksever Somurtkan (18. yy)
4) Goethe ® Şiir ve Gerçek (18. yy)
5) Andre Gide ® Jurnaller (18. yy)
6) Victor Hugo ® Gördüklerim (19. yy)
7) Stendhal ® Bencillik Anıları (19. yy)
8) Verlaine ® İtiraflar (19. yy)
9) Tolstoy ® İtirafım (20. yy)
10) Göktürk Yazıtları ® (Türk edebiyatının anı türünde yazılmış olan ilk örnekleridir. 8. yy)
11) Babür Şah ®Babürname (Veka-yi Babür, 16. yy’da Hindistan’da Türk-Moğol İmparatorluğu kuran Babür Şah’ın (1488-1530) bu eseri Türk edebiyatında en eski derli toplu, ilk edebi anı örneği olarak sayılır. Bu eserde Babür Şah 1494’te tahta çıkışından 1524’e kadarki başından geçen olayları anlatır.)
12) Zaifî ® Sergüzeşt-i Zaifi (16. yy)
13) Barbaros Hayrettin Paşa ® Gazavat-ı Hayrettin Paşa (Hayrettin Paşa’nın Savaşlarını anlatır.)
14) Ebu’l Gazi Bahadır Han ® Şecere-i Türk (17. yy)
15) Keçecizade İzzet Molla ® Mihnet-i Keşan (Mesnevi nazım biçimi dönemin sosyal yapısını anlatır.)
16) Akif Paşa ® Tabsıra (Tanzimat Dönemi, dönemin siyasi hayatını ve entrikalarını yansıtır.)
17) Namık Kemal ® Magosa Hatıraları
18) Ziya Paşa ® Defter-i Amal
19) Ahmet Mithat Efendi ® Menfa
20) Muallim Naci ® Medrese Hatıraları
                             ® Ömer’in Çocukluğu (Hatıra sözcüğü 19. yy’ dan itibaren Muallim Naci ile kullanılmaya başlanmıştır.)
21) Ahmet Rasim ® Eşkâl-i Zaman   (Servet-i Fünun Dönemi)
                            ® Falaka
                            ® Muharrir-Şair-Edip
                            ® Gecelerim
                            ® Şehir Mektupları
22) Halit Ziya Uşaklıgil ® Kırk Yıl
                                      ® Saray ve Ötesi
                                      ® Bir Acı Hikâye
23) Mehmet Rauf ® Edebi Hatıralar
24) Hüseyin Cahit Yalçın ® Edebi Hatıralar
                                        ® Siyasi Hatıralar
25) Abdülhak Şinasi Hisar ® Boğaziçi Yalıları
                                          ® Boğaziçi Mehtapları
                                          ® Geçmiş Zaman Köşkleri
                                          ® Geçmiş Zaman Fıkraları
                                          ® İstanbul ve Piyer Loti
26) Yahya Kemal Beyatlı ® Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım

27) Yakup Kadri Karaosmanoğlu ® Zoraki Diplomat
                                                     ® Politikada 45 Yıl
                                                     ® Anamın Kitabı
                                                     ® Vatan Yolunda
                                                     ® Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
28) Falih Rıfkı Atay ® Zeytindağı
                                ® Çankaya
                                ® Batış Yılları (1963)
                                ® Atatürk'ün Bana Anlattıkları
                                ® Ateş ve Güneş
29) Halide Edip Adıvar ® Türk'ün Ateşle İmtihanı
                                     ® Mor Salkımlı Ev
30) Halit Fahri Ozansoy ® Edebiyatçılar Geçiyor
                                       ® Edebiyatçılar Çevremde
                                       ® Eski İstanbul Manzaraları
31) Yusuf Ziya Ortaç ® Yokuşa Doğru
                                   ® Portreler
                                   ® Bir Varmış Bir Yokmuş
32) Ahmet İhsan Tokgöz ® Matbuat Hatıralarım
33) Ruşen Eşref Ünaydın ® Atatürk'ü Özleyiş
34) Oktay Akbal ® Şair Dostlarım
35) Mina Urgan ® Bir Dinozor'un Anıları
36) Samet Ağaoğlu ® Aşina Yüzler
                              ® Babamın Bavulu
                              ® Strazburg Hatıraları 
37) Refik Halit Karay ® Sakın Aldanma
                                   ® Tanıdıklarım
                                   ® Milli Mücadele Hatıraları
                                   ® Üç Nesil- Üç Hayat
38) Ahmet Hamdi Tanpınar ® Kerkük Anıları
                                            ® Cahit Sıtkı’ya Dair Hatıralar
39) Salah Birsel ® Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
40) Halikarnas Balıkçısı ® Mavi Sürgün
41) Samiha Ayverdi ® İbrahim Efendi Konağı
                                 ® İstanbul Geceleri
                                 ® Hey Gidi Günler Hey
42) Haldun Taner ® Ölür İse Tenler Ölür Canlar Ölesi Değil
43) Altan Öymen ® Değişim Yılları
                            ® Bir Dönem Bir Çocuk
44) Halide Nusret Zorlutuna ® Benim Küçük Dostlarım: Okul Hatıraları
                                             ® Bir Devrin Romanı
45) Ahmet Oktay ® Gizli Çekmece
46) Reşit Paşa ® Hatıralar (1939)
47) Mithat Paşa ® Hayat-ı Siyasiyye (1907)
48) Ahmet Cevdet Paşa ® Tezakir-i Cevdet (1853-1887)
49) Rıza Tevfik Bölükbaşı ® Ben De Konuşayım (1933)
50) Afet İnan ® Atatürk'ten Hatıralar ( 1950)
51) Celal Bayar ® Atatürk'ün Hatıralar
52) Ebuzziya Tevfik ® Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye (1876)
53) Ali Fuat Cebesoy ® Moskova Hatıraları
54) Bedii Faik ® Hapishane Notları
55) Aziz Nesin ® Bir Sürgünün Anıları
56) Zeynep Oral ® Bir Ses
57) Sevgi Soysal ® Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu
58) Haldun Dormen ® Sürç ü Lisan Ettikse
59) Şevket Süreyya Aydemir ® Toprak Uyanırsa
60) Nihat Sami Banarlı ® Yahya Kemal Yaşarken
61) Orhan Kemal ® Nazım Hikmet’le Üç Buçuk Yıl
62) Samim Kocagöz ® Bu Da Geçti Ya Hu
63) Melih Cevdet Anday ® Akan Zaman Duran Zaman
64) İsmail Habib Sevük ® O Zamanlar
64) Emre Kongar ® Ben Müsteşarken
65) Gülsüm Bilgehan ® Mevhibe İnönü’nün Anıları
TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ
TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Erzurumlu Kadı Mustafa Darir ® Siretü'n Nebi ( Türkçe ilk siyer kitabı. Hz. Muhammed'in hayatı anlatılır.)
2) Ali Şir Nevai ® Mecalisü'n Nefais ( 1491 Şair Tezkiresidir. Çağatay Türkçesinin en önemli temsilcisidir. Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresidir,  biyografik eserdir.)
3) Eflaki ® Menakıbü'l Arifin (Veli, ermiş kişilerin hayatları anlatılır.)
4) Sehi Bey ® Heşt Behişt (Sekiz Cennet) ( Şair Tezkiresidir. Şairlerin hayatlarını anlatır.)
5) İdris-i Bitlisi ® Heşt Behişt (Sekiz Cennet) (Osmanlı padişahlarından sekizinin yaşamını anlatır.)
6) Latifi ® Tezkiretü'ş Şuara (1546 Şairlerin hayatını anlatır.)
7) Gelibolulu Ali ® Menakıb-ı Hünerveran (Sanatçıların Menkıbeleri, 1586. Hattatları, ciltçilerin, tezhipçilerin ve minyatür sanatçılarının yaşam öykülerini derlemiştir.)
8) Kınalızade Hasan Çelebi ® Tezkiretü'ş Şuara (Şairlerin hayatını anlatır.)
9) Namık Kemal ® Evrak-ı Perişan ( 1881, Selahattin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Emir Nevruz'un biyografileri, tarihi maceraları anlatılır.)
10) Recaizade Mahmut Ekrem ® Kudema'dan Birkaç Şair (Osmanlı şairlerinin hayatlarını anlatır.)
11) Muallim Naci ® Osmanlı Şairleri

12) Tahir Alangu ® Ömer Seyfettin (Yaşam Öyküsel Roman, 1968)
13) Beşir Fuat ® Victor Hugo
                       ® Voltaire
14) Bursalı Mehmet Tahir ® Osmanlı Müellifleri
15) İbnülemin Mahmut Kemal ® Son Asır Türk Şairleri
                                                ® Son Sadrazamlar
                                                ® Son Hattatlar
16) İbrahim Alaettin Gövsa ® Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1945)
17) Mithat Cemal Kuntay ® Mehmet Akif
                                         ® Namık Kemal
                                         ® Sarıklı İhtilalci Ali Süavi
18) Mehmet Kaplan ® Tevfik Fikret
19) Mehmet Emin Erişirgil ® Ziya Gökalp
                                           ® Bir Fikir Adamının Romanı (Yaşam öyküsel roman,1951)
20) Gündüz Akıncı ® Abdülhak Hamit Tarhan (1956)
21) Behçet Necatigil ® Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (1960)
22) Şevket Süreyya Aydemir ® Tek Adam (Atatürk'ün Yaşam Öyküsü, 1963-1965, 3 cilt)
                                                   ® İkinci Adam (İsmet İnönü'nün Yaşam Öyküsü, 1966-1968, 3 cilt)
                                               ® Menderes'in Dramı
                                               ® Enver Paşa
23) Kenan Akyüz ® Tevfik Fikret
24) Ayşe Kulin ® Dürbünümde Kırk Sene (Anı-Otobiyografi-Roman)TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA GEZİ YAZISI TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Marco Polo ® Seyahatname ( 13. yy'da Uzak Doğu izlenimlerini içerir.)
2) İbn-i Batuta ® Seyahatname (14. yy'da Arap gezgini İslam Dünyası gezilerini konu edinir.)
3) Nasır Hüsrev ® Sefername ( Mekke gezisi ve Mısır ve Anadolu'nun doğusunda gördüklerini anlatır.)
4) Babürşah ® Babürname
5) Seydi Ali Reis ® Miratü'l Memalik (Memleket Aynası) ( Portekizlilere karşı savaşırken Hint Denizi'nde fırtınaya yakalanıp Gücerat'ta karaya çıktıktan sonra Hindistan, Afganistan, buhara, Maveraünnehir yoluyla Edirne'ye dönüşü sırasında başından geçen serüvenleri kapsar.)
6) Piri Reis ® Bahriye (Akdeniz'i çevreleyen karalar, ormanlar vb. bilgilerle hem deniz atlası hem de gezi yazısı.)
7) Katip Çelebi ® Cihannüma
8) Evliya Çelebi ® Seyahatname (Tarih-i Seyyah, Osmanlı sınırları içinde ve dışında gördüklerini anlatır. 10 ciltlik)
9) Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi ® Fransa Sefaretnamesi (Paris'teki izlenimlerini anlatır.)
10) Ahmet Mithat Efendi ® Avrupa'da Bir Cevelan (İstanbul'dan Stockholm'a kadar yaptığı tren yolculuğuna dönüşünde uğradığı birçok Avrupa kentine ilişkin gözlem ve izlenimlerini anlatır.)
11) Ali Bey ® Seyahat Jurnali
12) Ahmet Haşim ® Frankfurt Seyahatnamesi

12) Cenap Şahabettin ® Hac Yolunda (1909, Hicaz Yolculuğunu anlatır.)
                                  ® Afak-ı Irak (1915, Suriye ve Irak'tan söz eder.)
                                  ® Avrupa Mektupları (1919, Avrupa gezisini anlatır.)
                                  ® Suriye Mektupları
13) Ahmet Rasim ® Romanya Mektupları
14) Reşat Nuri Güntekin ® Anadolu Notları (1886-1956, 2 cilt)
15) Falih Rıfkı Atay ® Denizaşırı
                                 ® Taymis Kıyıları
                                 ® Tuna Kıyıları
                                 ® Bizim Akdeniz
                                 ® Hind
                                 ® Yolcu Defteri
                                 ® Gezerek Gördüklerim
                                 ® Yeni Rusya

16) İsmail Habip Sevük ® Yurttan Yazılar (1943)
                                      ® Tuna'dan Batıya
17) Bedri Rahmi Eyüpoğlu ® Canım Anadolu
                                           ® Tezek
18) Erdal Öz ® Allı Turnam
19) Azra Erhat ® Mavi Yolculuk
                        ® Mavi Anadolu
20) Oktay Akbal ® Hiroşimalar Olmasın
21) Haldun Taner ® Düşsem Yollara Yollara
22) Mina Urgan ® Bir Dinozor'un Gezileri

23) Yavuz Bülent Bakiler ® Üsküp'ten Kosova'ya
                                         ® Türkistan Türkistan
24) Füruzan ® Balkan Yolcusu
25) Buket Uzuner ® Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları
26) Burhan Arpat ® Avusturya Günlüğü
                             ® Gezi Günlüğü
27) Faik Sabri Duran ® İstanbul'dan Londra'ya Şilep'le Yolculuk (1934)
                                 ® Akdeniz'de Bir Yaz Esintisi (1936)
28) Şukufe Nihal ® Finlandiya
29) Sadri Ertem ® Bir Vagon Penceresinden
                         ® Ankara-Bükreş
30) Hikmet Brand ® Anadolu Manzaraları
31) Melih Cevdet Anday ® Sovyet Rusya
                                       ® Azerbaycan
                                       ® Özbekistan
                                       ® Bulgaristan
                                       ® Macaristan
32) Bedii Faik Akın ® Sam Amcanın Evinde
                                ® Bir Garip Ada
33) Yılmaz Çetiner ® Şu Bizim Rumeli
34) Ataol Behramoğlu ® Başka Gökler Altında
35) Attila İlhan ® Abbas Yolcu
36) Burhan Felek ® Hint Masalları
37) Fakir Baykurt ® Dünyanın Öte Ucu
38) Nadir Nadi ® İki Sovyet Rusya
39) Samet Ağaoğlu ® Sovyet Rusya İmparatorluğu
40) Ahmet İhsan Tokgöz ® Avrupa'da Ne Gördüm?
41) Yusuf Ziya Ortaç ® Göz Ucuyla Avrupa
42) Nevzat Üstün ® Almanya Beyleri
                            ® Portekiz'in Bahçeleri

  

TÜRK EDEBİYATINDA FIKRA (KÖŞE YAZISI) TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ahmet Haşim ® Bize Göre
                          ® Gurabahane-i Laklahan (Garip Leyleklerin Evi)
2) Ahmet Rasim ® Eşkal-i Zaman
                          ® Şehir Mektupları (mektup-fıkra)
                          ® Gülüp Ağladıklarım
                          ® Muharrir Bu Ya
3) Refik Halit Karay ® Bir İçim Su
                                 ® Bir Avuç Saçma
                                 ® Üç Nesil Üç Hayat
                                 ® İlk Adım
                                ® Ay Peşinde
                                ® Guguklu Saat
                                ® Kirpinin Dedikleri
4) Orhan Seyfi Orhan ® Kulaktan Kulağa
5) Falih Rıfkı Atay ® Eski Saat
                              ® Pazar Konuşmaları
                              ® Niçin Kurtulmamak
                              ® Çile
6) Aziz Nesin ® Az Gittik Uz Gittik
                      ® Konuşa Konuşa
7) Necip Fazıl Kısakürek ® Çöle İnen Nur
8) Yusuf Ziya Ortaç ® Beşik
                                ® Ocak
                                ® Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
9) Peyami Safa ® Türk İnkılâbına BakışlarTÜRK EDEBİYATINDA SOHBET (SÖYLEŞİ) TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ahmet Rasim ® Ramazan Sohbetleri
2) Suut Kemal Yetkin ® Edebiyat Söyleşileri
3) Melih Cevdet Anday ® Dilimiz Üzerine Sohbetler
4) Ahmet Kabaklı ® Sohbetler
5) Yahya Kemal Beyatlı ® Tarih Musahabeleri
6) Nurullah Ataç ® Karalama Defteri
                           ® Sözden Söze
                           ® Söyleşiler
                           ® Dergilerde
7) Şevket Rado ® Eşref Saat
                         ® Ümit Dünyası
                         ® Hayat Böyledir
                         ® Aile Sohbetleri
                         ® Saadet Yolu
                         ® Takdir Duygusu TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA DENEME TÜRÜNDEKİ ESERLER
1)Montaigne ® Denemeler (Essais) (Deneme türünün kurucusu ve ilk temsilcisidir.)
2) Francis Bacon ® Birtakım Kısa Notlar
3) Ahmet Haşim ® Bize Göre (1928)
                          ® Gurabahane-i Laklahan (1928)
4) Mahmut Sadık ® Takvimden Yapraklar (1912)
5) Refik Halit Karay ® Bir Avuç Saçma (1939)
                                 ® Bir İçim Su (1931)
                                 ® İlk Adım (1941)
                                ® Üç Nesil Üç Hayat (1943)
                                ® Makyajlı Kadın (1943)
                                ® Tanrıya Şikâyet (1944)
6) Falih Rıfkı Atay ® Eski Saat (1933)
                              ® Niçin Kurtulmak (1953)
                              ® Çile (1955)
                              ® İnanç (1965)
                              ® Pazar Konuşmaları (1966)
                              ® Kurtuluş (1966)
                              ® Bayrak (1970)
7) Nurullah Ataç ® Günlerin Getirdiği
                           ® Sözden Söze
                           ® Söz Arasında
                           ® Karalama Defteri
                           ® Okuruma Mektuplar
                           ® Diyelim
8) Ahmet Hamdi Tanpınar ® Beş Şehir
                                          ® Yaşadığım Gibi

9) Suut Kemal Yetkin ® Günlerin Götürdüğü
                                   ® Yokuşa Doğru
                                   ® Düşün Payı
                                   ® Denemeler
                                   ® Edebiyat Konuşmaları
10) Sabahattin Eyüpoğlu ® Mavi ve Kara
                                       ® Siyah Kalem
                                       ® Denemeler
                                       ® Sanat Üzerine Denemeler
11) Mehmet Kaplan ® Nesillerin Ruhu (1967)
                                ® Büyük Türkiye Rüyası (1969)
                                ® Edebiyatımızın İçinden (1978)
                                ® Kültür ve Dil (1982)
                                ® Yazmak Yazışmak
12) Peyami Safa ® Sanat, Edebiyat, Tenkit
13) Adnan Adıvar ® Dur Düşün
14) Oktay Akbal ® Yaşamı Yeniden Kurmak
                           ® Önce Şiir Vardı
15) Melih Cevdet Anday ® Doğu-Batı
                                        ® Dilimiz Üzerine Araştırmalar
                                        ® Konuşarak
                                        ® Yiten Söz
16) Asım Bezirci ® Bilimden Yana
17) Salah Birsel ® Kurutulmuş Felsefe Bahçesi
                          ® Gece Denemeleri
                          ® Sen Beni Sev
18) Cemal Süreya ® Şapkam Dolu Çiçekle

19) Cemil Meriç ® Bu Ülke
                          ® Mağaradakiler
20) Azra Erhat ® İşte İnsan
                        ® Ecce Homo
                        ® Sevgi Yönetimi
21) Vedat Günyol ® Daldan Dala
22) Attila İlhan ® Hangi Batı
23) Ceyhun Atuf Kansu ® Köy Öğretmenine Mektuplar
24) Mehmet Fuat ® Düşünceye Saygı
25) Haldun Taner ® Hak Dostum Diye Başlayalım Söze
26) Halit Ziya Uşaklıgil ® Sanata Dair
27) Nermi Uygur ® Güneşle
                            ® Bunalımdan Yaşama Kültürü
®     Dilin Gücü
28) Sezai Karakoç ®Edebiyat Yazıları I (Medeniyetin Rüyası, Rüyanın Medeniyeti Şiir)
                                 ® Edebiyat Yazıları II (Dişimizin Zarı)
                                 ® Edebiyat Yazıları III (Eğik Ehramlar)
29) Sabahattin Kudret Aksal ® Geçmişle Gelecek
30) Şevket Süreyya Aydemir ® Kahramanlar Doğmalıydı
31) Ferit Edgü ® Ders Notları
                       ® Yazmak Eylemi
32) Samiha Ayverdi ® İstanbul Geceleri

33) Nihat Sami Banarlı ® Türkçenin Sırları
                                     ® İstanbul'a Dair
34) Doğan Yücel ® Güncelin Çağrısı
35) İsmet Özel ® Şiir Okuma Kılavuzu
36) Tahsin Yücel ® Tartışmalar
37) Hilmi Yavuz ® Yazın Üzerine
                           ® Şehirlerin İskeleti
38) Eniz Batur ® Şiir ve Cinayet
39) Cevdet Kudret Solak ® Bir Bakıma
40) Beşir Ayvazoğlu ® Şehir Fotoğrafları
41) Ruşen Eşref Ünaydın ® Ayrılıklar

          

 TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA MAKALE TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Şinasi ® Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
2) Ziya Paşa ® Şiir ve İnşa
3) Hüseyin Cahit Yalçın ® Edebiyat ve Hukuk (Fransız İhtilali ve Milliyetçilik akımını övme sebebiyle Servet-i Fünun Dergisinin II. Abdülhamit tarafından kapatılmasına sebep olan makaledir. )
4) Cenap Şahabettin ® Evrak-ı Eyyam
                                ® Nesr-i Harp
                                ® Nesr-i Sulh
5) Ömer Seyfettin ® Yeni Lisan
6) Yusuf Akçura ® Üç Tarz-ı Siyaset
6) Ahmet Hamdi Tanpınar ® Edebiyat Üzerine Makaleler
7) Namık Kemal ® Mes Prizon Muahazenamesi
                           ® Renan Müdafaanamesi
8) Ziya Gökalp ® Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
9) Ali Canip Yöntem ® Milli Edebiyat Meseleleri ve
                                      Cenap Bey'le Münakaşalarım
10) Yahya Kemal Beyatlı ® Aziz İstanbul
                                        ® Eğil Dağlar (Makale-Sohbet)
11) Yaşar Nabi Nayır ® Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (Makale-İnceleme)
12) Hasan Ali Yücel ® Pazartesi Konuşmaları
                                 ® İyi Vatandaş İyi İnsan
13) Samiha Ayverdi ® Yusufçuk (Makale ve Konferanslar)
14) Mehmet Kaplan ® Nesillerin Ruhu (Makale-Eleştiri)
                                ® Büyük Türkiye Rüyası (Makale-Eleştiri)
                                ® Kültür ve Dil (Makale-Eleştiri)


TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ TÜRÜNDEKİ ESERLER


1) Namık Kemal ® Lisan-ı Osmanî Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir.
                              ® Tahrib-i Harabat
                              ® Takip
2) Ziya Paşa ® Şiir ve İnşa
                    ® Harabat
3) Cevdet Paşa ® Belagat-ı Osmaniye
4) Recaizade Mahmut Ekrem ® Talim-i Edebiyat
                                              ® Takdir-i Elhan
                                              ® Zemzeme
5) Muallim Naci ® Demdeme
                          ® İntikad
6) Berna MORAN ® Türk Edebiyatına Eleştirel Bakış I, II, IIITÜRK EDEBİYATINDA RÖPORTAJ TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ruşen Eşref Ünaydın ® Diyorlar Ki (Önce Edebi Ziyaretler ve Mülakatlar)
                                        ® Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat
2) Hikmet Feridun Es ® Bugün De Diyorlar Ki
3) Mustafa Baydar ® Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar
4) Gavsi Ozansoy ® 40 Yıl Sonra Diyorlar Ki
5) Mehmet Seyda ® Edebiyat Dostları
6) Yaşar Nabi Nayır ® Edebiyatçılarımız Konuşuyor (1976)
7) Falih Rıfkı Atay ® Faşist Roma
                                ® Kemalist Tiran
                                ® Kaybolmuş Makedonya
                                ® Moskova-Roma
8) Yılmaz Çetiner ® Bilinmeyen Arnavutluk
9) Abdi İpekçi ® Dünyanın Dört Bucağından
10) Fikret Otyam ® Ne Biçim Amerika
                             ® Ne Biçim Rusya
                             ® Oy Fırat Asi Fırat
                             ® Bir Karış Toprak İçin
                             ® Doğrudan Gezi Notları
11) Cevat Fehmi Başkut ® Geceleri Bizi Kimler Bekliyor
12) Sait Faik Abasıyanık ® Mahkeme Kapısı
13) Necmi Onur ® Çanakkale Savaşları ve Şehitler Abidesi
                           ® Çadır Tiyatrosu
14) Yaşar Kemal ® Peri Bacaları
                             ® Bu Diyar Baştan Başa
15) Tahir Kutsi Makal ® İç Göl  ® Acı YolTÜRK EDEBİYATINDA MÜLAKAT TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ruşen Eşref Ünaydın ® Diyorlar Ki (1918)
2) Hikmet Feridun Es ® Bugün De Diyorlar Ki (1932)
3) Mustafa Baydar ® Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar (1960)
4) Gavsi Ozansoy ® Edebiyatımızda Dünküler Mi Bugünküler Mi Daha Güçlü
                              ® 40 Yıl Sonra Diyorlar Ki (1962)
                              ® Beş Kuşak Konuşuyor (1967)
5) Tahir Kutsi ® İç Göç (1964)
6) Halil Aytekin ® Doğuda Kıtlık Vardı (1965)
7) Abdi İpekçi ® Liderler Diyorlar Ki (1969)
8) Yaşar Kemal ® Çukurova Yana Yana (1955)
                          ® Peri Bacaları (1957)
                          ® Bu Diyar Baştan Başa (1971)
                          ® Bir Bulut Kaynıyor (1974)
9) Nurullah Berk ® Ustalarla Konuşmalar (1971)
10) Fikret Otyam ® Ha Bu Diyar (1959)
                             ® Doğudan Gezi Notları (1960)
                             ® Harran-Hoyrat Irıp ve Mayın (1961)
                             ® Uy Babo (1962)
                             ® Topraksızlar (1963)
                             ® Hu Dost (1963)
                             ® Bir Karış Toprak İçin
                             ® Oy Fırat Asi Fırat (1966)
                             ® Can Pazarı
                             ® Vay Kurban
                             ® Hayvanlar ve İnsanlar (1969)
                             ® Gide Gide 10 (1969)
11) Necmi Onur ® Mezarlarında Yaşayanlar (1963)
                           ® Duvaksız Anadolu (1965)
12) Hikmet Çetinkaya ® Toprak Bizim Canımız (1973)

paylaşan : Belgen Baygara Kalem

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk