sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI,

Adı:
ALDIĞI PUAN
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAFKAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM  İKİNCİ SINAV SORULARIDIR.
Soyadı:

Numara:
Sınıf:Bir  …….. özelliği taşıyan……….  görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını konu almaktadır. Şair Müştak Bey, sevdiği Kumru Hanımla kılavuz ve yenge aracılığıyla evlenir. Nikah sonrasında Şair Müştak Bey’in kendisiyle evlendirilen kişinin Kumru Hanım değil de çirkin ve yaşlı ablası Sakine Hanım olduğunu anlamasıyla olaylar gelişmeye başlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Dram – Zavallı Çocuk        B) Komedi – Huzur Çıkmazı            C) Trajedi – Tarık
D) Komedi – Üç Kız Kardeş      E) Töre Komedisi – Şair Evlenmesi


Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden değildir?
Bu dönem sanatçıları, Batı’ya ve yeniliğe açık bir yol izlemişlerdir.
Edebi eserlerdeki dil sadeleştirilmiş ve eski edebiyat biçimleri kullanılmamıştır.
Şiirde eski biçim ve kalıplar içinde yeni kavram ve düşünceler işlenmiştir.
Roman, öykü, makale, tiyatro gibi batılı türler edebiyatımıza girmiştir.
Hürriyet, vatan, hak, hukuk gibi yeni kavramlar edebi eserlerde tema olarak işlenmiştir.

Namık Kemal aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?
Şiir         B) Hikaye           C) Roman              D) Eleştiri                     E) Tiyatro


Aşağıdakilerden hangisinde  I. dönem ve II. dönem sanatçıları birlikte verilmemiştir?
Ahmet Mithat Efendi – Ahmet Vefik Paşa           C) Namık Kemal – Nabizade Nazım
Ziya Paşa – Recaizade Mahmut Ekrem                 D) Şinasi – Abdulhak Hamit Tarhan
E ) Şemsettin Sami – Samipaşazade Sezai


Aşağıdakilerden hangisi Türk düşünce ve yazın hayatına Tanzimat’la girmemiştir?
Gazete         B) Şiir            C) Hikaye             D) Tiyatro                E) Roman


Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının II. döneminde yer almış bir sanatçıdır?
Namık Kemal    B) Recaizade Mahmut Ekrem   C) Ziya Paşa    D) Ahmet Mithat Efendi  E) Şinasi


Tanzimat döneminde Tiyatro eseri yazmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Şinasi  B) Ziya Paşa  C)   Namık Kemal  D) Abdulhak Hamit Tarhan   E) Recaizade Mahmut Ekrem


Recaizade Mahmut Ekrem, ……. adlı eserinin önsözünde edebiyat hakkındaki düşüncelerini ve edebi eleştirilerini belirtir. Bu esere Muallim Naci, ………. ile karşılık verir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Zemzeme – Demdeme     B) Zemzeme – Harabat    C) Demdeme – Pejmürde
D ) Demdeme- Harabat          E) Harabat- Tahrib-i Harabat


Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ahmet Mithat’a ait değildir?
Dünyaya İkinci Geliş   B) Hasan Mellah   C) Zemzeme D) Diplomalı Kız E) Avrupa’da bir Cevelan


Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış bir eserdir?
Sergüzeşt    B) Karabibik     C) Araba Sevdası    D) Sahra     E)  Zehra


Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
İlk resmi gazete : Takvim-i Vakayı     B) İlk yerli roman Mai ve Siyah
C ) İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis     D) İlk eleştiri kitabı: Tahrib- i Harabat
E ) İlk çeviri roman yazarı: Yusuf Kamil Paşa


Aşağıdakilerin hangisinde ilk edebi roman ve ilk köy romanımız verilmiştir?
İntibah- Karabibik    B) İntibah – Mai ve Siyah    C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Cezmi
D ) İntibah – Araba Sevdası    E) Araba Sevdası – Karabibik


Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü roman değildir?
İntibah   B)  Zehra   C) Felatun Bey’le Rakım Efendi      D) Araba Sevdası     E) Şair Evlenmesi


Şinasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Türk edebiyatını Batı etkisinden  kurtarmaya çalışmıştır.
İlk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi’ni yazdı.
Tanzimat edebiyatının kurucularındadır.
Agah Efendi ile birlikte Tercüman- ı Ahval Gazetesini çıkardı.
Fransızcadan ilk şiir çevirilerini o yaptı.
Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in bir yapıtı değildir?
Atala    B) Vuslat    C)  Talim-i Edebiyat   D) Sahra    E) Çok Bilen Çok Yanılır


Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat edebiyatı dönemine ait değildir?
Demdeme     B) Eylül    C) Sergüzeşt       D) İntibah      E) Harabat


Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir yapıt değildir?
Zavallı Çocuk     B) Akif Bey     C) Sergüzeşt      D) Gülnihal     E) İntibah


Aşağıdaki sanatçı yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Namık Kemal – Gülnihal     B) Ziya Paşa – Harabat    C) Recaizade Mahmut Ekrem – Karabibik
D ) Abdulhak Hamit Tarhan – Makber       E) Şinasi – Durub-ı Emsal-i Osmaniye


Tanzimat şiirinin Divan şiirinden en çok ayrılan yönü hangisidir?
Konu    B) Nazım birimi     C) Ölçü     D) Dil     E) Nazım şekli


Tanzimat Edebiyatı aşağıdaki gazetelerden hangisinin yayımlanmasıyla başlar?
Tasvir-i Efkar   B) Tercüman-ı Ahval  C) Takvim-i Vekayi  D) Hürriyet   E)İkdam
Aşağıdaki yazar eser eşleştirmesini yapınız.
(        ) Araba Sevdası                                    1. Samipaşazade Sezai
(        ) Sahra                                                  2. Abdulhak Hamit Tarhan
(        ) Harabat                                              3. Recaizade Mahmut Ekrem
(        ) Küçük Şeyler                                     4.  Ziya Paşa                         
(        ) Letaif-i Rivayet                                  5.  Ahmet Mithat Efendi
Aşağıda ilk özelliği verilen eserleri yazarlarıyla eşleştiriniz.
(         ) İlk tarihi roman                               1. Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
(         ) İlk realist roman                              2. Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre
(         ) İlk yerli roman                                3. Şemsettin Sami – Taaşşukı Talat ve Fitnat
(         ) İlk makale                                       4. Recaizade Mahmut Ekrem  - Araba Sevdası
(         ) Sahnelenen ilk tiyatro                     5.  Namık Kemal - Cezmi  
Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise ‘D’, yanlış ise ‘Y’ yazınız.
Ceride-i Havadis  ilk özel gazetedir.                                                                 (       )
Noktalama işaretlerini ilk kullanan  şair Namık Kemal’dir.                              (       )
Zehra edebiyatımızın ilk naturalist romanıdır.                                                   (       )
Tanzimat döneminde kökten değişiklik yapılmıştır.                                          (       )
İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından ‘Telemak’ adıyla çevrilmiştir.  (       )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Tanzimat dönemi edebiyatçıları dilde …………………………… taraftarıdır.
1840’ta çıkarılan Ceride-i  Havadis ………………………………………. bir gazetedir.
Ziya Paşa ve Namık Kemal’in şiir üzerine görüşlerini açıkladığı eserler …………………………………….., …………………..……………..
Avrupa’ya elçi olarak gönderilen …………………………… gördüklerini ‘Seferatname’ adlı eserinde anlatmıştır.

ÖLÇME KURALI: Çoktan Seçmeli Sorular 4’er puan
                                    Eşleştirme soruları 5’er puan
                                    Doğru yanlış sorusu 5 puan
                                    Boşluk doldurma sorusu 5 puan       SINAV TARİHİ: 26/12/2017                         Hakkı olanın başarması dileğiyle…                 
       SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA                                          

DUYGU BETER
   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk