sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.ORTAK YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2017-2018

9 EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI, 
9 EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI, 9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 


AD: ………………………….    SOYAD: …………………………..    NUMARA: ……………..
                                                                               SINIF:…………                                                  PUANI:   …………....
.................ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SORULARIDIR

Birinci metin                                                                                                                  İkinci metin
                                                                                       Yerleşme merkezlerinde veya kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar
Aradan yıllar geçti, işte o günden beri                            ve misafirlerin konaklamaları için yapılan  binalara “han” denir. Bunlar
Ne zaman bir hana rastlasam irkilirirn;                          bir anlamda eski tarz otellerdir.
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar!
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!...
                               Faruk Nafiz Çamlıbel

1.        Aşağdaki  sorular yukarıdaki iki metne göre cevaplandırılacaktır.

a)        Metinlerde dilin hangi işlevlerde kullanıldığını belirleyiniz.b)       İki metinden hangisi öğretici hangisi edebi metindir? Yazılış amaçları bakımından karşılaştırınız.
2.        Aşağıdaki tamlamaların belirlediğiniz özelliklerine göre kutucukları işaretleyiniz.
Tamlamalar
Belirtili Ad T.
Belirtisiz Ad T.
Takısız Ad T.
Zincirleme Ad T.
Ali’nin ceketinin düğmesi
 Cevap anahtarı
Masanın rengi
Göz damlası
İpek gömlek
3.        Aşağıdaki sanat çeşitlerini ait olduğu sınıfla eşleştiriniz. (Kutucuklara harfleri yazınız.)
1
Heykel

2
Sinema

3
Bale

4
Opera

5
Resim

6
Hat

7
Müzik

8
Edebiyat

9
Mimari

10
TiyatroRitmik (Dramatik) Sanatlar
R
Fonetik (İşitsel) Sanatlar
F
Plastik (Görsel) Sanatlar 
P
4.        Aşağıdaki eşleştirmeyi yapınız. Parantez içlerine harfleri yazınız. (10p)
a)        Olay öyküsünün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi                       (      )     1. Ahmet Mithat Efendi
b)       Durum öyküsünün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi                   (       )    2. Anton Çehov
c)        Durum öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü                                      (       )    3. Ömer Seyfettin
d)       Türk edebiyatında ilk hikayemizin (Letaif-i Rivayet) yazarı                     (       )    4. Boccaccio
e)        Dünya edebiyatındaki ilk hikayenin (Decameron) yazarı                          (       )    5. Sait Faik Abasıyanık
5.        Bir öğretmenin sınıftaki konuşmasında söylediği “Okullarda öğretmenlere karşı saygısızlık gittikçe artıyor.” cümlesindeki göndericiyi,  kanalı, alıcıyı, iletiyi ve bağlamı belirleyiniz.


6.        Aşağıdaki tabloda verilen türlerin hangi gruba ait olduğunu işaretleyiniz.
TÜRLER
ÖĞRETİCİ METİN
SANATSAL METİN
Masal


Makale


Roman


Biyografi


Öykü
7.        Aşağıdaki örnek cümlelerin karşılarına dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız.
           a)  İki ya da daha çok adın oluşturduğu söz öbeğine ad tamlaması denir.  (……………………………………………………..)
           b)  Şu paketleri eve taşı.                                                                               (……………………………………………………..)
           c)  Türkiye’de en çok ihraç edilen ürünlerden biri fındıktır.                        (……………………………………………………..)
           d) Aaa! Çayı üzerime döktünüz.                                                                   (……………………………………………………..)
           e) Alo sesim geliyor mu?                                                                              (…………………..………………………………….)
Yol boyu kavak ağaçları, köprü, yokuş yukarı dar sokak. Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkık bahçe duvarından duta tırmandı oradan da çatıya. Baktım baca tütüyor. Rüzgârda savrulan kül rengi, yoğun bir duman. Kedi dumana girdi çıktı, kiremitlerin arasında kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem yol bitecek. “Ömür biter yol bitmez.” Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir geminin beyazında, trenlerin, uçakların alnında. Bekleme odalarında, gar saatlerinde, kamyonların otobüslerin ön camlarında yazılıydı. Ya da biri, tanıdık bir ses, hep bu tümceyi fısıldadı kulağıma. “Ömür biter yol bitmez.”

8.        Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.
a. Parçada ............................................ ve ........................................... anlatım biçimlerine başvurulmuştur.
b. Parçada anlatıcı ......................................... kişidir.
c. Parça .................................................. bakış açısıyla yazılmıştır.

9.        “Asılını soracak olursan, sınav çok iyi geçdi, birtek 17’inci soruyu cevaplamakda zorlandım bir az.”
              Yukarıdaki cümlede geçen yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi yeniden yazınız.
10.     Aşağıdaki cümlelerin dilin kullanımından doğan hangi türleri örneklediğini karşılarına yazınız. (lehçe, ağız, şive, jargon, argo)

Çantadaki keki kim arakladı……………………………………………
Menden heç ne soruşma…………………………………………………
Döviz piyasaları geçen hafta bir dalgalanma yaşadı……………………………………
Ha uşağum nereye gideysunuz da?…………………………………….
En ubayın hana üöreneriy? (Yakutça) ………………………………………                                                                                                                    SINAV TARİHİ: 15 KASIM 2017                                      HAKKI OLANIN BAŞARMASI DİLEĞİYLE…                          
    SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA                        
   ÖLÇME KURALI: HER SORU 1O PUANDIR
                                                                                   
                                                                                                                Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk