sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI sayfa 95

11.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI 2017-2018,
11.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI, 11.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI DİKEY SAYFA, 


11.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI, 11.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI 2017-2018, 11.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI DİKEY SAYFA 95, 

KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVAPLARI İÇİN TIKLAAA

LÜTFEN İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİZİ YORUM KISMINA YAZINIZ

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.
1. Anadolu’da birçok büyük medeniyetin kurulmasında Anadolu’nun hangi doğal özellikleri etkili olmuştur?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAA

2. Türkiye arazisinin ne kadarı çayır ve mera alanı olarak kullanılmaktadır? Bu alanların ortak özellikleri nelerdir?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAA


3. Yer şekilleri Türkiye ekonomisini nasıl etkilemektedir? Örnekler veriniz.
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAA


4. Türkiye’de ekonomi politikaları belirlenirken iller ve bölgeler arasındaki kalkınma farkını azaltmak amacıyla ne gibi önlemler alınmıştır? Örnekler vererek yazınız.
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAA


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. ( ) Türkiye’de, Damlataş Mağarası’nın en eski yerleşim yeri olduğu tahmin edilmektedir.
2. ( ) Türkiye topraklarında Orta Çağ’da kurulan en önemli medeniyetler Hitit, Lidya, Frigya, İyon ve
Urartu medeniyetleridir.
3. (D ) Türkiye’de tuzlu ve kireçli kayaçların yaygın olduğu ve kumulların bulunduğu alanlarda araziden yararlanma en düşük seviyeye iner.
4. ( ) Türkiye’de 1950-1960 döneminde uygulanan ekonomi politikalarında devlet etkisi azaltılmış ve
alt yapı, ulaşım ve tarıma yapılan yatırımlar artırılmıştır.


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi, 1932-1950 döneminde Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının özelliklerinden biri değildir?
A) Sanayinin gelişmesine önem verilmesi
B) Sümerbank’ın kurulması
C) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
D) İkinci Dünya Savaşı döneminde savaş ekonomisine geçilmesi
E) Liberal ekonomi politikalarının benimsenmesi


2. Türkiye’de arazi kullanımıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Endüstriyel bitkilerin tarımı, yoğun olarak iç bölgelerdeki ovalarda yapılmaktadır.
B) Yüksek platolarda büyükbaş mera hayvancılığı yaygındır.
C) Karadeniz Bölgesi’ndeki dağlık araziler, gür ormanlarla kaplıdır.
D) Killi arazilerin bulunduğu alanlarda seramik, porselen, çimento ve kiremit gibi sanayi kolları gelişmiştir.
E) Tuzlu ve kireçli kayaçların yaygın olduğu bölgeler ile kumulların bulunduğu alanlarda araziden
yararlanma düşük seviyededir.11. SINIF COĞRAFYA DİKEY YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI,11. Sınıf Coğrafya DİKEY Yayınları Öğrenci Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Coğrafya DİKEY Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 11. Sınıf Coğrafya DİKEY Yayınları Ders Kitabı, 11. Sınıf Coğrafya DİKEY Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 11. Sınıf DİKEY Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 11. Sınıf Coğrafya Dersi DİKEY Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, DİKEY 11. Sınıf Coğrafya DİKEY YAYINLARI DİKEY 11. Sınıf Coğrafya DİKEY YAYINLARI
sayfa sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 118, 119, 111, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 211, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk