2. Yer şekilleri
Türkiye’de arazi büyük ölçüde yüksek ve engebelidir. Engebeli arazilerin fazla olması;
• Sanayinin belirli bölgelerde gelişmesini engellemiş
• Ulaşım koşullarını olumsuz yönde etkilemiş
• Yüzölçümüne göre tarımsal üretim koşullarını düşürmüş
• Altyapı ve ulaştırma hizmetlerini zorlaştırmıştır.

Bu nedenlerle Türkiye’de ekonomik faaliyetler büyük ölçüde ülkenin batısındaki Marmara-Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gelişme göstermiştir.

Yer şekillerinin ekonomiye olumlu etkileri de vardır.
• Zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin olması
• Tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması
• Turizm çeşitliliğinin fazla olması
• Hidroelektrik üretiminin fazla olması bunlardan başlıcalarıdır.