sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Milli Edebiyat Dönemi Şiiriyle Saf (Öz) Şiir Geleneğini Sürdüren Şiirlerin Benzerlik ve Farklılıkları Karşılaştırma

Milli Edebiyat Dönemi Şiiriyle Saf (Öz) Şiir Geleneğini Sürdüren Şiir Karşılaştırma, 

Milli Edebiyat Dönemi Şiiriyle Saf (Öz) Şiir Geleneğini Sürdüren Şiirlerin Benzerlik ve Farklılıkları

Bu iki anlayış çoğu noktada bir birinden ayrılır.. 

Benzer iki özelliklerini ifade edelim
*hece ölçüsünü kullanmaları
*şiirin biçimsel özelliklerinin önemli olması


Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri:
 • Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
 • Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
 • Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
 • Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
 • Hece vezni kullanılmıştır.
 • Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
 • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
 • Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.

Saf Şiirin Özellikleri

 • Şiir dili her şeyin üzerindedir.
 • Şiir bir biçim sorunudur.
 • Şairler iç ahengi yakalayabilmek için söz sanatlarında, ses benzerliklerinden, redif ve kafiyeden yararlanmışlardır.
 • Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
 • Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.cemalaksoy.org
 • Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
 • En değerli şey dizedir.
 • Şairlerin kendilerine özgü imge düzenleri vardır.
 • Sembolizmden etkilenmişlerdir.
 • İçsel ve gizemsel bir yaklaşımla insan anlatılır.
 • İşlenen temalar sıradan okurun anlayamayacağı niteliktedir.
 • Güzel şiirin ancak çalışılarak elde edileceği ve şiirin emek işi olduğu görüşü hakimdir.
 • toplum için değil, sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazılır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk