sponsorlu reklam Admatic -sponsor

İSİMLER,ADLAR TEST SORULARI PDFADLAR TEST SORULARI PDF, İSİMLER TEST SORULARI PDF, İSİMLER TESTİ,ADLAR TEST, TESTLER ,

TYT TÜRKÇE İSİMLER TESTİ,TYT TÜRKÇE ADLAR TESTİ, TYT TÜRKÇE İSİMLER KONU ANLATIM TESTİ, TESTLER,

İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAAAAAAAA
 

1.    Konaklardaki kölelerin çoğu zaman en büyük rüyası
I
da ev sahibine kölelik bedelini ödeyerek özgürlüğe II    III
kavuşabilmeleriydi. Ama bu paranın miktarı çok
IV
yüksekti. Bu durumlarda kölelerin imdadına devlet
V

7.     Cilvennazınendamın her bir şeyin çok güzel de I        II              III
Saçlarını şöyle bir arkaya atışın başka IV
Bir aşkı başından sonuna anlatışın başka V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?


yetişiyordu.

Yukarıdaki     parçada    numaralanmış    bölümlerden hangisi ad tamlaması değildir?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


2.     I.      Seyir defterimde üç billûr harf
II.     İlk leylek sürüsünü gördüğümde
III.    Devemin gölgesine bağdaş kurdum.
IV.    Fikrimin kış bahçesinde
V.     Baharın fısıltısını duydum.

Numaralanmış dizelerin hangisinde zincirleme ad tamlamasına yer verilmiştir?


A) I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


3.     Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözün aldığı "-ı takısı" işlev batanından diğerlerinden farklıdır?


A)    Bütün ufku sardı küçük kum taneleri
B)    Yavaşça kızarmış dünyanın yüzü
C)    Kuşlar cıvıltıyla beslermiş hayatı
D)    Kumlar kalmış, ey yolların ışığı sen gidince?
E)    Silindi dillerden eski şarkıların rengi.


4.     Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem iyelik, hem hal eki almıştır?


A)    Oysa o, yetersizliğin acısıyla kıvranıyordu.
B)    Aşk ilminin sınırlarını daha çok zorlamalı.
C)    Yarınların gönül sultanı şekilleniyordu artık.
D)    Onun dilinde şiir, bir ilham güneşi oldu.
E)    Herkes onu babasının tahtına lâyık buluyordu.


5.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması "do- laylı tümleç" görevinde kullanılmıştır?


A)    Hayat, o sıradan cümlelerin içinde saklıdır.
B)    Bu şiir, insanın bütün bir hayatını anlatmıştı.
C)    İşte o zaman anlayacaksınız ölümün değerini.
D)    Bu müzikte aklın sınırlarını zorlamış gibiydi.
E)    Uğruna akıl hastanelerine düşeceğiniz bir duygunuz yok mu?

6.     Kafile uzaktan görününce
Sevinç ve mutluluk çığlıkları yükseldi
I
En başta Baha  Velet Ardınca Mevlana Celalettin Çocuklarıeşleri ve dervişleri
II III
Müjde çiçekleri gibi IV
Yayılmıştı ovaya
V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ismin hal ekini almıştır?


A) I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.

A) I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.
8.     Kör kadının yanındaki dördüncü perşembe günü I          II
kuzey rüzgârının bulutları çatıların üzerinde hızla ittiği III               IV
bir sabah binalar arasındaki meydanı geçtim.
V

Yukarıdaki numaralanmış bölümlerden hangisi zin- cirleme isim tamlamasıdır?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


9.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hal eklerinden herhangi birine yer verilmemiştir?


A)    Rum ülkesinin övündüğü bir padişahtı Mevlâna
B)    Şehrin dışında, Karaman yolundaki çayırlığa taşın- dı.
C)    Toprağa verilen aziz sevgililer ziyaret edildi.
D)    Aldığım bir kararı açıklamak istiyorum size
E)    Emanet olarak yüklediğin görevini açıklıyorum.


10.  Bazı durumlarda ad tamlamalarında tamlanan tamla- yandan önce kullanılabilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala örnek bir tamlama kullanılmamıştır?


A)    Gönül dostlarındadır tapusu İstanbul'un
B)    İlkbaharla açılır kapısı mevsimlerin
C)    Sınırsız vuslat için çınlar telleri gönlümün
D)    Rastlamak ne hoş güzellerin en hasına
E)    Dök ayıplı şüpheleri sularına yağmurun


11.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bölüm, di- ğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?


A)    Gözlerim sonsuz ufuklara dalıyor.
B)    Sen ki gönül burcumda doğan günsün.
C)    Yarı gecelere vurdum taşlı yolumu.
D)    Nasıl bir kıskacın içindedir hasta beden
E)    Alıp vuruyor beni çıkmaz sokaklara


12.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bölüm bir ad tamlaması değildir?


A)    Aşk, bir bebeğin dünyayı adım adım emeklemesidir.
B)    Tomurcukların ucunda yeşermiştir filizler.
C)    Baharın gözleri vurur ağacın dallarına.
D)    Aynalara yansıyan güzelliğin parıltısıdır.
E)    En tatlı zamanların neşesisin güzel çocuk.13.  Yeşil limonlar arasında
I
Güneydeyim serserilik yaşımda
II
Topuklarımdan dertli türküler akıyor
III
Erken yaz güllerinde gülün tekrarı
IV
Zalim avcılar bile dokunmaz güle V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış bölümlerden hangi ikisi ad tamlamasıdır?


A) I. ve II.                       B) II. ve III.                      C) II. ve IV.
D) IV. ve V.                     E) III. ve IV.
14.  Dişlerinde ışıyan sözlerini dinlerdim. I                II
Gözlerini aşka bağlayan perilerin.
III IV
Ağzında eriyen harflerin vardı.
V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi hem ikinci tekil, hem üçüncü tekil kişiyi çağ- rıştıracak nitelikte değildir?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


15.  Bir akşamüstü, Erenkuş'a doğru yürüyünüz ve elektrik santralinin taraçasına inerek, iki yanınızda gür çağlayan- ları, körfezi ve Akdağ'ı seyrediniz.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A)    Zincirleme ad tamlamasına yer verilmiştir.
B)    "gür çağlayanları" bir sıfat tamlamasıdır.
C)    Birden çok birleşik sözcüğe yer verilmiştir.
D)    Yüklem bir birleşik eylemdir.
E)    "akşamüstü" sıfat tamlaması biçiminde oluşmuş bir birleşik sözcüktür.

16.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde "-den" takısı diğerle- rinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?


A)    Takatim kalmadı artık bağırmaktan
B)    Bengisuyu içebilsem o büyük ırmaktan
C)    Gel, umutların filizlendiği bir gül bahçesinden
D)    Bir bâde sun ellerinle ey güzel Aşkı senin gözlerin- den içeyim
E)    Geçmiş takvimlerden dökülen yapraklara bak!


17.  Sade isimleriyle İstanbul’un semtlerine şahsiyet ve
I
hatıra veren sakız ağaçlarını, küçük taş basamaklı
II
sur kahvelerinin süsü asmaları, teker teker sayardım.
III

Bu cümlede altı çizili ad tamlamalarının türlerine gö- re doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisin- de verilmiştir?


I                             II                                III
A)    Belirtisiz                Belirtili                   Zincirleme
B)    Zincirleme            Belirtisiz                Zincirleme
C)    Belirtili                   Belirtisiz                Zincirleme
D)    Belirtili                   Belirtili                   Belirtili
E)    Belirtili                   Zincirleme            Belirtisiz

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hal eklerinden herhangi birine yer verilmemiştir?


A)    Nefsin kara zulmünden kurtulmanın tek yolu aşktı.
B)    Halkın hayranlık duyguları içinde yaşadı.
C)    Neydi koca sultanın öğretmek istediği ilim?
D)    Bu sevgiyi her şeyin önünde görüyordu o.
E)    Bilginler bilgini Mevlâna’ya yaklaştı sultan.


19.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı sıfatla nitelenmiş bir ad tamlaması vardır?


A)    Karanlığımız için kim bilir kimin sesi gelir.
B)    Aksın içimden, donduğunda gövdemin nefesi
C)    Donsun, ruhumun kuşunun konacağı dam
D)    Görünsün uzaklardan, terazinin boş kefesi
E)    Biliyorum, herkesin sonesi vardır yaşamda


20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması "zarf tümleci" görevinde kullanılmıştır?


A)    O unutulmaz duyguyu bir sabah vakti yaşadılar.
B)    Genç kadını izleyip, suçüstü yakaladılar.
C)    Şehrin en güzel sarayında bir masal prensesi yaşı- yordu.
D)    Güneş ışıkları yedi renge ayrılmış, havada duru-yor.
E)    Hepsi büyük ve yakıcı beyazlığın içinde sönüp kay- boluyor.


21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ad, hem sıfat tamlamasına yer verilmiştir?


A)    O yıllarda, ispanya'da kanlı bir iç savaş sürüyordu.
B)    İdam mangasının komutanı kadına acıyarak baktı.
C)    Sabahın ışıkları içinde o muhteşem güzelliği gördü.
D)    Şarkıcı, Çar'ın komutanlarını kendine hayran bırakı- yordu.
E)    Kılıcını indirdiği anda kadını vuracaklardı.


22.  Belediye binasının önü, ulu kestane ağaçlarının gölgeleri ve çepeçevre dizilmiş banklarla halkı dinlenmeye davet eden meydan, biz çocuklar tarafından pek sevilen yer- lerden biriydi.

Yukarıdaki cümlede kaç tane zincirleme ad tamla- ması kullanılmıştır?


A) 1                B) 2                C) 3               D) 4                E) 5


23.  Uyurken dikenli bileşiklerde bir çocuk
I
Kapanınca kanlı, kara pencereler II     III
Ve hiç açılmayınca tek umut perdesi IV              V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcükler türle- rine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dı- şında kalır?

A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.24.  I.      Bu kentin bir yanında alevler çiçektendi.
II.     Tepeleri kar tozudur her sabah
III.    Alkışlara tutunarak yürüdü gençliğim
IV.    Kurulu bir saatti yüreği zamanın
V.     Kente gece giren firarilerin damarında Numaralanmış dizelerin hangisinde, tamlananı tam- layanından önce kullanılmış bir ad tamlamasına yer verilmiştir?

A) I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


25.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması "özne" görevinde kullanılmıştır?

A)    Bir yanıp bir sönen lambanın dibinde gölgem
B)    Uykum nasıl olsa bir kelebeğin ömrüne denktir.
C)    Çıkaramadım hatlarımdaki hattın anlamını
D)    Çıkıp gidiyorum gecelerin ötesine bu akşam
E)    Ruhumun kanatları ince saydam zardandır.


26.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması değildir?


A)    Dünya büyüktür bilinir, Uğultusu kalplerde duyulur.
B)    Sözleri zayıflar, görmek istedikleri Düş uzaklaşır, buğular içinde
C)    Çiçekleri solmuş bahçelerden geçtik Bahar akşamlarına benzemiyordu güz
D)    Gezdik bir kez daha dağları Mağaraları uğuldayan dehlizleri.
E)    Bir ağaç kabuğu gibi katılaşmış kalbi Yıllara meydan okuyan bir çınar gibiydi.


27.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok ad tam- lamasına yer verilmiştir?


A)    Gecenin ışığını şafağın gölgesine yüklüyorlar.
B)    Uyku, yolu yükseltiyor yıldız kümesine
C)    Sular usulca uçurmuş seni parmak uçlarıyla
D)    İçindeki dünya dünyanın kendisi oluyor
E)    Nehir boyunu izleyerek aşağılara iner gönlüm


28.  Yürüyoruz bembeyaz ağaçların altında
I
Sokak lâmbalarının ışığında
II
Bir aşkın tertemiz sayfalarında
III
Parmaklarımızın izleri duruyor
IV
Yaşamın anlamı büyüyor varlığımızla V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış söz öbeklerin- den hangisi bir zincirleme ad tamlamasıdır?


A) I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


29.  Gelecek diye bir (I)beklentisi yoktu artık; en ufak bir  umut (II)ışığı yoktur. Onunsa hâlâ bir (III)umudu vardı ve yarını hiç sızlanmadan hayal edebiliyordu, ama yalnızlığı daha ne kadar sürecekti.

Yukarıdaki parçada attı çizili sözcüklerden hangisi- nin aldığı -ı takısı, işlevi bakımından diğerlerinden farklıdır?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.

30.  (I) Park Otel'in bir salonunda toplanmışlardı. (II) Yıllık kongreler yapıyorlardı. (III) Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı. (IV) Ülkenin en seçkin ay- dınları buradaydı. (V) Bir rastlantı sonucu onların arası- na düşmüştüm.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde ad tamlamasına yer verilmemiştir?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


31.  Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde, birden fazla tamlayan bir adı tamlamıştır?


A)    Hep başkalarının işlerini yapmak, ona ağır gelmişti.
B)    İnsanın, kendi eyleminin kölesi olduğunu bilmiyor mu?
C)    Sözlerin, cümlelerin ardında bir dünya var.
D)    İpekli kumaşların hışırtısı kulaklarını tırmalıyordu.
E)    Onun yumuşak saçları yavaş yavaş uzar.


32.  Sahildeki mezarlığın arkasına düşen iki ıhlamur
I                 II                              III
ağacının ortasına, mor çiçeklerden ekti.
IV V

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tamlayan durumunda değildir?


A)  I. ve II.                       B) II. ve III.                     C) III. ve IV.
D) IV. ve V.                       E) II. ve V.


33.  Yaşlı köylüçarşının ötesindeköprünün yanında, I         II              III
çukur bir yerde hamal kahvesini önermişti.
IV                         V

Yukarıdaki cümlede numaralanmış bölümlerden hangi ikisi, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?


A)  I. ve II.                       B) II. ve IV.                     C) IV. ve V.
D) III. ve IV.                      E) I. ve IV.


34.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlamasının tamlananı bir sıfatla nitelenmiştir?


A)    Gemimiz bir inip bir kalkıyor limanın renkli sularında.
B)    Küçük gölün kıyısında bir çocuk dolaşıyor.
C)    Elma ağaçları altında uzun masalar vardı.
D)    Kırık sandalyelerin arasında çimenler büyümüş.
E)    Gemiciler beyaz bayraklar çekmişti direklere.


35.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zincirleme ad tamlamasına yer verilmiştir?


A)    O günden bugüne mavi göğün altında durur.
B)    Eski zaman evlerinin duvarlarında yansır ölüm.
C)    Dilimde dizelerle yürüdüm, geniş şiir ülkesine.
D)    Bir şarkı söylüyorum çiçeklerin diliyle.
E)    Kendi derinliğinde yeşerir eski acılar.


36.  Benim için burası masallar ülkesiydi. Gönlümün sultanını burada bulmuştum. Dağların azameti, tabiatın güzelliği, sevgilimin sevgisi, bana tılsımlı hazineler gibi geliyordu. Yukarıdaki parçada kaç tane ad tamlaması kullanıl- mıştır?

A) 1                B) 2                C) 3               D) 4                E) 537.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili tamlama, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?


A)    Şimdi gözlerimin önünde bölünüyor zaman.
B)    Keskin rüzgârlar izliyor durgun suyu kuzeyde.
C)    Birlik tutkusunda yitiyor güneyin çocukları.
D)    Boğaz üzerinde dev bir gemi yanıyor yavaş yavaş.
E)    Onlar sahilde, denizin günlüğünü tutuyor.


38.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bölüm diğer- lerinden farklı türde bir tamlamadır?


A)    Sazını söyletiyor yapraklı ağaçlar
B)    Yanıp sönen bir duyguyla, bulutlu günlere yetişin
C)    Şu bizim aşk dediğimiz, içimizde göstermelik çeşme
D)    İster sizden bir güldeste, ister camdan bir keman
E)    Açılır gül yaprağında, saz şairi niyetine.


39.  Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ismin hal ekini almamıştır?


A)    Sen insanları mutlu etmeye devam et, dedi.
B)    Her dersin ilk öğrencisi o olmuştu yıllarca
C)    Hakikate varan yolları bir bir göstermişti bana.
D)    Oğluna söylenmesi gerekenleri söylemişti o akşam.
E)    Bütün dünyayı sevgiyle kucaklayacak bir gönül var- dı.


40.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde aralarına sıfat girmiş bir ad tamlaması vardır?


A)    Suyun baş gövdesi aşağılıyor beni
B)    Her gücün ötesinde bir sesti onunki
C)    Gök gürültüsünün yankısını duyuyorduk
D)    Uçurumların kenarında açmıştı çiçekler
E)    Ölümün rengi çöker ikindi vakti dünyaya


41.  Gönlümde sönmeyen sabır mumusun I
Dillere destan hayat serumusun II
Yeter çektiklerim senin elinden
III                         IV
Şu perişan halimin yorumusun V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi "iyelik eki" almamıştır?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


42.  Yunanlı bir çoban geçerdi yanlarından tembel eşeğinin I              II
üzerinde.  Yine gidecekleri  yerlerden birine

yaklaşıyorlardı. Renkli ağaçların tepelerinden küçük bir
III                                                 IV
kasabanın çatıları görünmeye başlamıştı; kasaba batan
V
güneşin ışığında sanki bir arka perdeye benziyordu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ad tamlamasında tamlayanın sıfatı göre- vinde değildir?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.

43.  Allah'tan medet umma, ona sığınma ve

ahiret düşüncesi, Ziya Osman'ın şiirlerinde yoğun bir I
şekilde geçmektedir. Şiirlerindeki bu din duygusu,
II
hikâyelerinde yerini daha çok insancıl duygulara
III
bırakır. Hikâyelerinde ölüm, daha çok annesinin ölümü
IV
ve Eyüp Mezarlığı çerçevesinde karşımıza çıkar.
V

Yukarıdaki     parçada    numaralanmış    bölümlerden hangisi, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?


A) I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


44.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı tamlaya- nından önce gelmiş bir ad tamlaması vardır?


A)    Martılar yazar denizde batan özgeçmişini gökyüzü- nün.
B)    Sulu gözlerinin altında mavimsi torbalar oluşmuştu.
C)    Bir düğün gecesine yakışır lüks bir bina da değildi.
D)    Kız, sımsıkı tutmuştu hasta annesinin elini.
E)    Hatırlamak istemiyordu onun son durumunu da.


45.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili tamlama, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?


A)    Birden karanlık uykusundan uyanıyor zaman
B)    Kentin üzerine saldırıyor vahşi bir hayvan gibi du- manlar
C)    Deniz yüzeyine eğilmiş, sularla tamamlanmış bu kent
D)    Ortalığa korkunç bir saman kokusu yayılmıştı
E)    Ay ışığında kolundaki saatten vakti öğrenmeye ça- lıştı


46.  Hayattan umudunu kesen için artık dünya yıpranmış bir
I                 II                       III
araba lastiği gibi, sonsuz bir çöplüğe doğru son sürat
IV                                        V
gider.

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, bir ad tamlamasının sıfatı görevinde kullanılmıştır?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


47.  Sensin güvercinimkolumkanadım
I                II            III
Seni gördüm, seni bildim, tanıdım

Giysi yaptım aşkını ak tenime
IV
Gönül kafesine girip tünedim.
V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.48.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanla tamlananı yer değiştirmiştir?


A)    Bir tepesi vardır en küçük ağacın bile
B)    Saatlerin yerine hafızam işler durmadan
C)    Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı
D)    Eğlenme gurbette yayla zamanı hiç
E)    Yar elinden ben bir dolu içmişim


49.  Boş bir sarayda bulacağım seni I
Billur sözler dökülecek II
İncecik dudaklarından III
Ağır ağır kırılacaksın

Tehlikeler ülkesi gönlünden IV
Yaban eller değdiğinde sana V
Ellerime bakacağım

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


50.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü di- ğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?


A)    Bu onun en başarılı olduğu roldü.
B)    Bu oyun kabullenmenin hüznünü anlatıyor.
C)    Bu duvarlara ihtiyaç duyduğunu anlattı.
D)    Bu kitaplarda kendime bir yer buldum.
E)    Bu tören sahneleri bambaşka bir hikâyenindi.


51.  “O karanlık geceleri ruhumuzun gizli yerlerine sakladık.” Bu cümlede geçen "ruhumuzun gizli yerleri" ad tamla- masında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bu- lunmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ad tam- laması vardır?


A)    Sendeki o çocuk cesaretini ve sade sevgiyi özlüyo- rum.
B)    Sükûnetin ve güvenin müthiş dinginliğinde süzülü- yor sevgim.
C)    Sen de bu acımasız hayatın hakemliğini kabul et- mişsin.
D)    Saçlarımdaki kan kokusu sahipsiz bir nefrete dönüş- tü.
E)    O kutsal, o hiç sönmeyen ışık ardından gelmeye- cekti artık.


52.  Yolun kenarında arabayı durdurdu, farları söndürdü.
I
Gece soğuktu, sonbaharın otlarıyaprakları ve sisi
II            III               IV
neredeyse nostaljik bir koku saçıyordu çevreye. Canı
V
yürümek istemiyordu, ama yine de bir süre yürüdü.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi "-i" hal ekini almıştır?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.

53.  Evleri, aşklarıkayıkları ve hançerleri de küçük olur, I     II              III             IV
ölümleri de. Çizgiyi yüzeyden çekerler çünkü.
V

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin aldığı "-ı takısı" diğerlerinden farklıdır?


A)  I.               B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.


54.  Huzurlu gidin
Yara almadı adınız, bütün  hâlâ... Sadece gökyüzüyle sevişen bir rahibenin Bozkırda bıraktığı sırt izi kadar
Bana bıraktığınız çukur.

Yukarıdaki dizelerde kaç tane birleşik isim kullanıl- mıştır?


A) 1.               B) 2.               C) 3.              D) 4.             E) 5.


55.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tam- lamasına yer verilmiştir?


A)    Petrol lâmbasının gazı bitmişti.
B)    Mutfaktaki gaz şişesini getirmişti.
C)    Şişe, gazın yağıyla kirlenmişti.
D)    Lâmbasının şişesini çıkardı.
E)    Fitilin yanmış ucunu makasla kesti.


56.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, belirtili ad tamlaması "özne" görevinde kullanılmıştır?


A)    Güneşle uyanırdı soğumuş toprak
B)    Tarlada pişer yaşamın madeni
C)    Dere boylarında uzanır sazlar
D)    Ağacın yeşilinde görülür bahar
E)    Değneğin iki ucuna gerilmiştir zaman


57.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlamasına  yer verilmemiştir?


A)    Ayaklarımın altından toprak kayıyor.
B)    Odaların tabanlarını betonla kaplamışlar.
C)    Ölülerimizin dirilişini kutluyoruz.
D)    Zamanın devinimi artıyor.
E)    Toprağa büyük bir kapı açılıyor.


58.  Kocası, arkadaşlarını bir akşam yemeğine davet etmişti. Hazırlık telâşından, gaz lambasını örtülerin üstüne de- virmiş, sonra da alevleri güçlükle söndürmüştü. Yukarıdaki parçada kaç tane ad tamlamasına yer ve- rilmiştir?

A) 1                B) 2                C) 3               D) 4                E) 5


59.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır?


A)    Kardeşleri, başka memleketlerde yaşıyordu.
B)    Ülkede sanki samyeli esmişti.
C)    Onların haberleri birer kaygı konusuydu.
D)    Taşı kimse kaldırıp duvara koymuyordu.
E)    Erkekler evle çarşı arasında mekik dokuyordu.60.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasına sözcük girmiş bir ad tamlaması vardır?


A)    Yüreğinin en sıcak alâkalarını oraya taşımalısın.
B)    Bir kürek getirerek sineğin ölüsünü götürüp attı.
C)    Onun öldüğünü bir süre önce duymuştum.
D)    Çocuk evin kapısından yavaşça içeri girdi.
E)    Kardeşinin hanımı, o kazada yaralanmıştı.


61.  Sahi, bu kadına kendisi ne gözle bakıyordu? Aslında
I
hizmetçiydi oama ona hiç de hizmetçi diye bakmamıştı, II          III
bir aile büyüğü olarak da bakmamıştı. Öyleyse nesi
IV                                          V


Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site

CEVAP ANAHTARI

oluyordu o onun?

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangi iki- si sözcük türü bakımından özdeştir?


A)  I. ve II.                       B) II. ve V.                     C) III. ve IV.
D) II. ve III.                      E) IV. ve V.


62.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı sıfatla nitelenmiş bir isim tamlaması vardır?


A)    Göçmenler ülkemizin değişik yörelerine buğday gibi savruluyor.
B)    Köyüne veda edip ilk görev yeri olan İzmit'e gitmiş.
C)    Açlığın ve yoksulluğun doruğa çıktığı yıllarda yaşa- mış.
D)    Muhtar köyün gençlerini polis okullarına göndermek istiyordu.
E)    Ellerinde gül demetleri ile bir bilinmeyene doğru gitti.

63.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?


A)    Otel odalarının çöp sepetleri mektuplarla dolardı.
B)    Kadın balkondaki yağmur sularını temizleyecekti.
C)    İnsanlar bir gölge gibi geçip gidecekti evlerine.
D)    Yanıp yanmamakta kararsız sokak lambalarına bak- tı.
E)    Bir ara kalkıp pencerenin yanına kadar yürümüştü.


Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site1
A
21
C
41
B
61
B
2
D
22
B
42
A
62
A
3
C
23
E
43
C
63
A
4
B
24
D
44
A


5
A
25
E
45
A


6
E
26
D
46
C


7
E
27
A
47
E


8
C
28
B
48
A


9
A
29
D
49
D


10
D
30
B
50
A


11
B
31
C
51
B


12
A
32
E
52
A


13
C
33
E
53
E


14
D
34
A
54
B


15
E
35
B
55
A


16
A
36
E
56
B


17
C
37
B
57
E


18
C
38
E
58
D


19
D
39
B
59
A


20
A
40
A
60
A 
kaynak: www.edebiyatogretmeni.org

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk