sponsorlu reklam Admatic -sponsor

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2017-2018

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2017-2018, SOSYAL BİLGİLER YAZILI SORULARI, ORTAOKUL YAZILI SORULARI, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

2017-2018 eğitim öğretim yılı 1. Dönem 1. Yazılı sınavları uygulanmaya başladı, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarından örnekler yayınlayacağız.

A+A-
........... ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. C SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

1))Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz. 10 PUAN
(D) Konuşurken kullandığımız jest ve mimikler iletişimde etkili olan faktörlerden biridir.
(D) Kurtuluş Savaşı sürecinde Atatürk tarafından kurulan ilk gazete, İrade-i Milliye'dir
(Y) Ülkemizdeki radyo ve televizyon yayınları TRT tarafından denetlenmektedir
(Y) Etkili dinleme becerisine sahip olan kimseler çevreleriyle iletişim kurmakta zorlanırlar.
(D) İyi bir dinleyici yargılamadan, suçlamadan dinler.
2) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 10 Puan
REKLAM
ads by AdMatic
1- Belli bir alanda, belli bir tarihte yaşayan toplam insan sayısına …………………..denir.
2- Ülkemizde nüfus yoğunluğu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bölgesi'nde en fazladır.
3- Yaz mevsiminde, Antalya'da nüfusun artmasında ………………….etkilidir
4- İyi eğitim görmüş insanların bulunduğu yerden başka bir yere gitmesine ……………....göçü denir.
5- İnsanların bulundukları yeri geçici veya sürekli kalmak amacıyla terk edip başka bir yere gitmelerine ………………..denir.
 
3). Köyden kente göçün sebepleri nelerdir (10 Puan)
Tαrım αlαnlαrının mirαs yoluylα bölünmesi
Tαrımdα mαkineleşme ile kırsαldα işsizliğin αrtmαsı,
Eğitim, sαğlık ve αlt yαpı hizmetlerinin yetersizliği
Kαn dαvαlαrı ve terör olαylαrı
Αğır iklim şαrtlαrı ve yer şekillerinin zorluğu.
Kırsαldα iş imkαnlαrının αz olmαsınα kαrşın kentlerde sαnαyinin gelişmiş olmαsıylα iş olαnαklαrının fαzlα olmαsı
5. Aşağıdaki cümleleri okuyarak sonunu çoktur yada azdır ifadeleri ile doldurunuz. (10 Puan)
Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu alanlarda nüfus azdır.
Sanayinin, ticaretin ve madenciliğin geliştiği bölgelerde nüfus çoktur.
Su kaynaklarının ve tarımsal alanların fazla olduğu yerlerde nüfus çoktur.
İklimin kurak ve sert olduğu yerlerde nüfus azdır.
İşlek yollar üzerinde bulunan ve iklimin ılıman olduğu yerlerde nüfus çoktur.
Aşağıdaki soruların doğru şıklarını işaretleyiniz. (50 Puan)
6) Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Anayasanın 20. maddesine göre, hangisinin uygun bir davranış olduğu söylenemez?
A) Televizyonda eğlence programı hazırlamak
B) Maç sonunda sporcularla röportaj yapmak
C) Bir sanatçının evine giren çıkanları izlemek
D) Telefon ile programa izleyici bağlamak
 
7) Ege Bölgesinde, Muğla çevresinde yer alan Menteşe Yöresi, yağış ve sıcaklık koşulları elverişli olmasına rağmen seyrek nüfuslanmıştır.
Menteşe Yöresinin nüfusunun seyrek olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Turizm faaliyetlerinin yaygın olması
B) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması
C) Yaz mevsiminin kurak geçmesi
D) Hava kirliliğinin fazla olması
 
8) Zonguldak, Batman gibi iller, küçük yerleşim yerleri iken giderek nüfus yoğunlukları artmış ve artmaya devam etmektedir.
Buna göre Zonguldak ve Batman illerinin nüfus yoğunluğunun artmasındaki temel faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Madencilik B) Su Kaynakları C) Tarımsal Faaliyetler D) Turizm
 
9) Duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasına iletişim denir.
Öğretmenin verdiği bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi iletişime örnek değildir?
A) Ödevini yapmayan öğrenciye öğretmenin kızması
B) Eve geç gelen çocuğa annesinin nasihat vermesi
C) Yolda karşılaşan iki arkadaşın başlarıyla birbirine selam vermesi
D) Çocuğun sahilde bulduğu taşı denize atması
 
10) Aşağıdaki illerin hangisinin nüfusunun yoğun olmasında tarımsal faaliyetlerin etkisi daha fazladır?
A) Ankara B) Adana C) Zonguldak D) Antalya
 
11) Aşağıdakilerden hangisi, TÜİK’in nüfus sayımı yapmasındaki amaçlarından biri değildir?
A) Nüfusun cinsiyete ve yaşlara göre durumunu tespit etmek
B) Ülke nüfusunun toplamını ve artış hızını tespit etmek
C) Nüfusun okuryazarlık durumunu tespit etmek
D) Bölgeler arası kültürel farklılıkları gidermek
 
12) Türkiye’de genellikle iç göçler, doğudan batıya doğru olmaktadır. En çok göç veren illerin başında Tunceli, Kars, Erzurum, Gümüşhane, Sivas, Artvin ve Ağrı gibi iller gelmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi göç veren illerimizin ortak özellikleri arasında gösterilemez?
A) İş olanaklarının fazla olması
B) İklim koşullarının olumsuz olması
C) Yeryüzü şekillerinin uygun olmaması
D)Sanayi kuruluşlarının yetersiz olması
 
13) Kısa süreli olarak yapılan göçlere “Mevsimlik Göç” denir.
Aşağıda verilen illerin hangisinde mevsimlik nüfus değişimi daha fazladır?
A) Kars B) Antalya C) Edirne D) Ankara
 
14) Aşağıdakilerden hangisi bir ülke nüfusunun sayısını etkileyen bir göç çeşididir?
A) Beyin göçü
B) Mevsimlik göç
C) Köyden kente göç
D) Şehirden köye göç
 
15) Yerleşme ve seyahat hürriyetimiz verilen durumların hangisinde sınırlandırılamaz?
A) Suç işlenmesini önlemek için
B) Kamu malını ve sağlığını korumak için
C) Düzenli kentleşmeyi sağlamak için
D) Nüfus yoğunluğu dengesini sağlamak için
Kaynak: 2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk