sponsorlu reklam Admatic -sponsor

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2017-2018

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2017-2018, SOSYAL BİLGİLER YAZILI SORULARI, ORTAOKUL YAZILI SORULARI, 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları,


6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (I)

A+A-
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………….ORTAOKULU
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 1.SINAVI

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ifadelerin GÖRÜŞ mü, OLGU mu olduğunu önündeki boşluğa yazınız? (16 puan)
REKLAM
ads by AdMatic
(Olgu) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk’tür.
(Görüş) Basketbol, futboldan daha eğlencelidir.
(Görüş) Türkiye’nin en iyi yazarı Orhan Pamuk’tur.
(Olgu) Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.
B.Aşağıdaki cümlelerden doğru olana (D), yanlış olana(Y) koyunuz. ( 8 puan )
(Y) 1- Çevre kirliliği tamamen bir doğa olayıdır. 
(Y) 2- Bilimsel araştırma yaparken, dipnot ve kaynakçayı belirtmemize gerek yoktur. 
(D) 3-Vatandaşlık hak ve sorumluluklarımızı öğrenmeliyiz. 
(D) 4- Doğayı bir vatandaş olarak korumalıyız. 
C.Aşağıdaki kutu içerisinden dördünü seçerek cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde yazınız. ( 16 puan )
Görüş, Sorumlulukları, Karmaşıklığı, Olgu, Çok Boyutluluğu, Olay
1.Gerçekliği doğrulanabilen, kişiden kişiye değişmeyen ifadelere olgu denir
2. Meydana gelen olayların birden çok neden ve sonuçlarının olmasına; olayların çok boyutluluğu denir.
3.Kişiden kişiye değişen, düşüncelerimizi yansıtan bilgilere görüş denir.
4. Her bireyin vatandaş olarak bazı hak ve özgürlükleri olduğu gibi aynı zamanda sorumuluklarıda vardır.
F) Aşağıdaki sorular çoktan seçmelidir, doğru cevabı işaretleyiniz. ( 60 puan )
1- Geçen gün birden su kesildi. Komşulara sordum onların suyu akıyordu. Ben de Belediye’ye giderek bunun nedenini sordum. Bana su faturamı ödemediğimi bildirdiler. Buna göre İlhan Bey'in evinin suyu neden kesilmiştir?
A) Haklarını bilemediğinden
B) Düşüncelerini açıklamadığından
C) Özgürlüklerini kullandığından
D) Sorumluluklarını yerine getirmediğinden
 
2- Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
Türkçeyi ulusal bir dil haline getirmek
Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak amacıyla Cumhuriyetin ilk döneminde kurulan kuruluş hangisidir?
 
A) Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi B) Gazi üniversitesi C) Türk Tarih Kurumu D) Türk Dil Kurumu
 
3-  GAZETE
Eyüp İskele Caddesi’nde 2004 yılında park ettiği aracı, polis tarafından ceza kesilerek otoparka çekilen eski gazeteci, 5 yıllık zorlu hukuk mücadelesiyle kesilen cezanın haksız olduğunu kanıtladı
Yukarıdaki gazete haberinde sözü edilen eski gazeteci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A) Başkalarının haklarını ihlal etmektedir.
B) Sorununu haklar, özgürlükler ve sorumluluklar çerçevesinde çözmüştür.
C) Özgürlüklerinin sınırını bilmemektedir.
D) Haklarının ihlal edilmesine engel olamamıştır.
 
4-Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçekler insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. 
Atatürk bu sözüyle ne anlatmak istemektedir?
A) Tarihte sürekli tekrarlar vardır.
B) Tarihçiler gelecek kuşaklara da seslendiklerini hatırlamalıdır.
C) Geçmişini iyi bilen uluslar geleceğe güvenle bakar.
D) Tarih araştırmalarında gerçeklere bağlı kalmak esastır.
 
5- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir?
A)Haklarımızın farkında olmak B)Tarihimiz hakkında bilgi edinmek
C) İyi bilgisayar kullanmak D) Topluma yararlı vatandaş olmak
 
6- Türk çocuğu atalarını (ecdadını) tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Bu sözlere göre aşağıdakilerden hangisi açılmıştır?
A) Türk Tarih Kurumu B) Halkevleri C) Milli Mektepler D) Türk Dil Kurumu
 
8-  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tüketici hakları ihlallerinde başvurulacak kurumlardan biridir?
a) TRT
b) Türkiye İstatistik Kurumu
c) Gazeteler
d) Tüketici Hakları Derneği
 
10- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?
A-Rapor yazmak
B-Bir varsayım ileri sürmek
C-Araştırılacak konu için üniversitelerden onay almak
D-Araştırılacak konunun tespiti
Kaynak: 2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk