sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TARİH DERS NOTLARI,KONU ANLATIMI PDF İNDİR

11.SINIF TARİH DERS NOTLARI,KONU ANLATIMI PDF İNDİR
11.SINIF TARİH DERS NOTLARI, 11.SINIF TARİH DERS NOTU, 11.SINIF TARİH DERSİ KONU ANLATIMI PDF İNDİR, 11.SINIF TARİH KONU ANLATIMI, TARİH KONU ANLATIMI,

I. ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI İNDİR>>>>>

A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI
1. İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayİşİ
2. Türklerde Ordu
3. Devlet Yönetimi

B. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI
1. Türk-İslam Devletlerinde Devlet Anlayİşİ
2. Merkez Teşkilatİ
3. Taşra Teşkilatİ
4. Ordu Teşkilatİ

C. KLASİK DÖNEM DEVLET TEŞKİLATI
1. Osmanlİ Devlet Anlayİşİ
2. Merkez Teşkilatİ
3. Taşra Teşkilatİ
4. Ordu Teşkilatİ

Ç. TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI
1. XVII ve XVIII. Yüzyİlda Osmanlİ Devleti’nde Meydana Gelen Değişmeler
2. XIX. Yüzyİl Islahatlarİ
3. Tanzimat Dönemi

D. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI
1. Kanunuesasinin Kabulü ve I. Meşrutiyet’in İlanİ
2. İlk Osmanlİ Parlamentosu
3. II. Meşrutiyet’in İlanİ

E. CUMHURİYET DÖNEMİ DEVLET TEŞKİLATINDA GELİŞMELER


II. ÜNİTE: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI İNDİR>>>>>


A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE TOPLUM YAPISI
1. Toplumsal Yapİ
2. Yaşayİş
3. Dinî Hayat

B. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE SOSYAL YAPI
1. Yönetenler
2. Yönetilenler (Halk)
3. Toplumsal Yaşantİ

C. KLASİK DÖNEM OSMANLI TOPLUM YAPISI
1. Osmanlİ Toplum Yapİsİ
2. Sosyal Hareketlilik
3. Millet Sistemi
4. Osmanlİ Ailesi
5. Sosyal Yardİmlaşma
6. Toplumsal Yaşantİ

Ç. TANZİMAT’TAN SONRA OSMANLI TOPLUM YAPISINDAKİ DEĞİŞİM
1. Toplumsal Değişim
2. Sosyal Yardİmlaşma

D. ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU

III. ÜNİTE: TÜRKLERDE HUKUK İNDİR>>>>>

A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK
1. Hukuk Anlayİşİ102
2. İlk Türk Devletlerinde Hukuki Yapı

B. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HUKUK
1. Türk-İslam Devletlerinde Hukuk Sisteminin Gelişimi
2. Türk-İslam Devletlerinde Hukuki Yapı

C. OSMANLI DEVLETİ’NDE HUKUK
1. Klasik Dönemde Osmanlİ Hukuku
2. Tanzimat Döneminde Osmanlİ Hukuku
3. Meşrutiyet Dönemi Osmanlİ Hukuku

Ç. CUMHURİYET DÖNEMİNDE HUKUK
1. Hukuk Alanİnda Yenilikler
2. Laik Hukuk Sistemine Geçiş
3. Anayasalarda Yasama, Yürütme ve YargıIV. ÜNİTE: TÜRKLERDE EKONOMİ İNDİR>>


A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EKONOMİ

B. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE EKONOMİ
1. Türk-İslam Devletlerinde İktisadi Kurumlar

C. XI – XIII. YÜZYILLARDA ANADOLU’DA EKONOMİK HAYAT

Ç. OSMANLI EKONOMİSİ
1. Klasik Dönemde Ekonomik Yapi
2. Üretim Yapisi
3. Tüketim
4. Ticaret ve Ulaşim Sistemi
5. Para ve Finansman Sistemi
6. Esnaf Birlikleri
7. Narh Sistemi
8. Osmanli Ekonomisinde Meydana Gelen Değişmeler
9. Osmanli Ekonomisinde Bağimlilik ve Büyüme Dönemi

D. CUMHURİYET DÖNEMİNDE EKONOMİ (1938’E KADAR)


V. ÜNİTE: TÜRKLERDE EĞiTİM İNDİR>>>>
A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM
1. Eğitim Anlayişi
2. Askerî Eğitim
3. Mesleki Eğitim
4. Türklerde Bilim

B. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE EĞİTİM
1. Eğitim Anlayişi
2. Medreseler
3. Yaygin Eğitim – Ahilik
4. Atabeylik
5. Türk-İslam Devletlerinde Bilim

C. OSMANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM (XIII – XVIII. YÜZYILLAR)
1. Örgün Eğitim Kurumlari
2. Yaygin Eğitim Kurumlari
3. XVIII ve XIX. Yüzyil Başlarinda Eğitimde Yenileşme Hareketleri
4. Osmanlida Bilim

Ç. TANZİMAT SONRASI OSMANLI EĞİTİMİ
1. İlköğretim
2. Ortaöğretim
3. Yükseköğretim (Darülfünun)
4. Mesleki Eğitim
5. Azinlik ve Yabanci Okullari

D. CUMHURİYET DÖNEMİNDE EĞİTİM (1938’E KADAR)
1. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayişi
2. Eğitim-Öğretim Alanindaki Diğer GelişmelerVI. ÜNİTE: TÜRKLERDE SANAT İNDİR>>>>>

A. ILK TÜRK DEVLETLERINDE SANAT

B. TÜRK-ISLAM DEVLETLERINDE SANAT
1. Mimari
2. Süsleme Sanatları
3. El Sanatları

C. OSMANLI SANATI
1. Mimari
2. Süsleme Sanatları
3. El Sanatları
4. Müzik

Ç. CUMHURIYET DÖNEMI TÜRK SANATI
1. Mimari
2. Müzik
3. Güzel Sanatlar
4. Edebiyat


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk