sponsorlu reklam Admatic -sponsor

8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB Sayfa 56, 57, 58

8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018, 8.SINIF TÜRKÇE KİTAP CEVAPLARI MEB SAYFA 56-58, 


2. TEMA SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI (ATATÜRK)

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 56 Cevabı
A. Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.
Atatürk, bütün devrimlerini ve ilkelerini akla ve mantığa dayamıştır. Hayalci değil, gerçekçidir. Bütün eylemlerinin akıl yoluyla açıklaması vardır. Bu bakımdan bilime her zaman çok önem vermiştir.
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyen bu büyük adam, yol gösterici olarak ilimden başka bir şeyi tanımaz.
Her vesileyle bilimden ve uygarlıktan söz etmiş, bilimi ilke olarak kabul etmemizi istemiştir. Bu nedenle hepimizden istediği tektir: “Türk övün, çalış, güven.”
Necdet EROĞLU
1. Atatürk’ün dünya görüşü ve hayata bakışıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yazınız.
 • Cevap: Atatürk, hayatı boyunca kendisine akıl ve mantığı felsefe edinmiştir.
2. Atatürk, neden bilime çok önem vermiştir?
 • Cevap: Tüm eylemlerin akıl yoluyla açıklaması olduğundan dolayı bilime önem vermiştir.
3. Atatürk’ün “Türk övün, çalış, güven.” sözünde anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Uygarlığın temelinde çalışmak ve eğitim olduğunu düşünerek bu öğüdü vermiştir.
8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 57 Cevabı
4. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.
 • Cevap:
devrim: İhtilal
akıl: Us
hayal: Düş
bilim: İlim
hakiki: Gerçek
uygarlık: Çağdaşlık
5. Aşağıdaki paragrafta verilen yay ayraçların yerine uygun noktalama işaretlerini yazınız.
 • Cevap:
Atatürk (,) 1925 yılı Ağustosunda Kastamonu(‘)da asker koğuşlarını teftişten çıkarken (;) ( “) Bir Türk (,) on düşmana bedeldir ( !) ( “) yazılı bir levha gördü (.) Zabite levhayı göstererek sordu (:)
(- ) Öyle midir (? )
( -) Evet Paşa’m (. )
Atatürk elini yükselterek (:)
(“) Hayır çocuğum (,) bence öyle değildir (.) Bir Türk dünyaya bedeldir (“) dedi (.)
B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
Kutsal dedin bu vatan, Ölmez dedin bu millet. Can koydum da ortaya Kuruldu cumhuriyet.
Sen bin yılda bir gelen, İnsanlığa yön veren.
Sen ey eşsiz kahraman, Türklüğe yol gösteren.
Sen en yüce, en büyük, Sen en yüce, en büyük,
Sen ölümsüz Atatürk. Sen ölümsüz Atatürk.
Coşkun ERTEPINAR
1. Şiirde Atatürk’ün hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
A) Vatanseverliğinden
B) Millet sevgisinden
C) Liderliğinden
D) İleri görüşlülüğünden
 • Cevap: A
2. Atatürk’e hangi kelimeyle hitap edilmemiştir?
A) Kahraman B) İdealist
C) Yüce D) Ölümsüz
 • Cevap: B
8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 58 Cevabı
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Sen bin yılda bir gelen C) Sen ey eşsiz kahraman B) İnsanlığa yön veren D) Türklüğe yol gösteren
 • Cevap:  C
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi vardır?
A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Alanda bağıran bağırana, koşan koşana.
C) Karar vermek için günlerce düşünmüştü.
D) Kapalı yerlerde oturmaktan hiç hoşlanmıyorum.
 • Cevap: B
5. Aşağıdaki hangi cümlede farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Yürüyen merdivenlere yöneldi. B) Tartışmaya son vermelisin. C) Bütün gün beklemekten bıktım. D) Bu söyleyiş biçimine bayıldım.
 • Cevap: A
6. “Çocuklar, bütün gün oynamaktan yoruldu.” cümlesindeki fiilimsiyle aynı türde bir fiilimsi hangi seçenekte kullanılmıştır?
A) Solmuş çiçeklerden güzel bir köşe yapmış.
B) Gider gitmez bize telefon et.
C) Aşağıya inip geleceğim.
D) Bu konuda gerekli çalışma yapılmadı.
 • Cevap: D
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kurmak” kelimesi “Bir şeyin oluşmasına yardım eden parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek.” anlamında kullanılmıştır?
A) Çadırımızı tepenin en kuytu yerine kurduk.
B) Kurduğu sofraya, yaptığı salataya git de bak.
C) Çirkin yapıları yok edecek güzel yapılar kuralım.
D) Yalnız kalınca tatil hayalleri kuruyorum.
 • Cevap: B
8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bağ-fiil (zarf-fiil) kullanılmıştır?
A) Tatilde tanıdık kimseyi göremedik. B) Beni dinlemeden karar verme. C) Yaş kesen baş keser. D) Ağlamaktan gözleri kızarmış.
 • Cevap: B
9. “En büyük zevki rahatça koltuğuna oturup televizyon izlemekti.” cümlesindeki hangi kelime fiilimsidir?
A) Rahatça B) Koltuğuna C) Oturup D) Televizyon
 • Cevap: C
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelimenin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) 26 Haziran 1998 tarihinde doğmuşum.
B) Düzenli çalışması yüzünden istediği okulu kazandı.
C) Gülü seven dikenine katlanır.
D) Şehir içi ulaşım ücretleri yeniden belirlendi.
 • Cevap: B

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk