sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 20

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 20, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

DİĞER TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZZ
4. Etkinlik: Yaptığınız araştırma sonuçlarından ve metinden hareketle Tanzimat Döneminde tanınmış edebiyatçıların nasıl yetiştiklerini söyleyiniz.
Tanzimat dönemi sanatçıları, genel olarak toplumun zengin kesiminden çıkmış, iyi yetişmiş kişilerdir. Halk orijinli değillerdir; fakat halkı bilinçlendirip uyandırmaya çalışmışlardır."Toplum için sanat" düşüncesini benimsemişlerdir.Bu sanatçıların yetişmeleri tümüyle daha önceki kültürle olmuştur.
1. Metne göre edebiyatta Tanzimat ne zaman ve niçin başlamıştır? Söyleyiniz.
Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra sosyal hayatta ve yönetim alanında Batılı anlamda değişiklikler olmuştur. Yenileşme süreci, sanatta ve edebiyatta da etkisini göstermiştir. Bu dönem aydın ve sanatçıları Batı'yı daha iyi tanıyabilmek için Fransızca öğrenmeye başlamışlardır. Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 yılından Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayınlandığı 1860 yılına kadar olan döneme Hazırlık Dönemi adı verilir. Bu dönemde Batı'dan çeviriler yapılmış, Batı kaynaklı edebi türler tanınmaya başlanmıştır. İlk yerli gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmasıyla Tanzimat edebiyatı başlamıştır.
1. Metne göre Tanzimat Döneminde gazeteciliğe niçin önem verilmiştir? 

2. Tanzimat Döneminde hangi gazeteler çıkarılmıştır ve bu gazetelerin çıkarılmasına kimler öncülük etmiştir? Bu gazetelerin belirgin özellikleri nelerdir?

ANLAMA VE YORUMLAMA
1. İncelediğiniz metinlerden ve yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle Tanzimat Döneminde hangi edebî türdeki eserlerin görülmeye başlandığını söyleyiniz.

2. Tanzimat sonrasında yazılan edebî eserlerde sosyal faydaya niçin önem verilmiştir? İncelediğiniz metinlerden sosyal faydaya verilen önemi gösteren ifadeler bulunuz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk