sponsorlu reklam Admatic -sponsor

KÜMELERDE KESİŞİM VE BİRLEŞİM İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

KÜMELERDE KESİŞİM VE BİRLEŞİM İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ, KÜMELERDE KESİŞİM VE BİRLEŞİM FORMÜLLERİ, KÜMELERDE KESİŞİM VE BİRLEŞİM,


Kümelerde Kesişim ve Birleşim İşlemlerinin Özellikleri

 1. A A+ = A dır. Bir kümenin kendisi ile kesişimi yine kendisidir. Bu özelliğe kesi- şim işleminin tek kuvvet özelliği denir. Doğruluğu A A+ d = = " " x x; ! A ve x ! ; A x , , x A = A olarak gösterilir. A A+ = A dır. Bir kümenin kendisi ile birleşimi yine kendisidir. Bu özelliğe birleşimin tek kuvvet özelliği adı verilir. Doğruluğu A A, = = "x x; ! A veya x ! A A , olarak gösterilir.

2. A B+ + = B A dır. Bu özelliğe kesişim işleminin değişme özelliği denir. Doğruluğu A B+ d = = { } x x; ! A ve x B x{ } ; !x B ve x A d + = B A olarak gösterilir. A B, , = B A dır. Bu özelliğe birleşim işleminin değişme özelliği denir. Doğruluğu A B, d = = { } x x; ! A veya x B x{ } ; !x B veya x A d , = B A olarak gösterilir.

3. A + Q Q = dir. Boş küme eleman bulundurmadığı için herhangi bir A kümesinin boş küme ile kesişimi yine boş kümedir. A A , Q = dır. Boş kümenin bir başka kümeye eklenecek elemanı olmadığı için A kümesinin boş küme ile birleşimi yine A kümesidir.

4. A B 3 ise A B+ = A dır. A kümesindeki her eleman aynı zamanda B kümesininde de vardır. Dolayısıyla kesişimleri A kümesidir. A B 3 ise A B, = B dir. A kümesindeki her eleman aynı zamanda B kümesininde de vardır. Dolayısıyla birleşimleri B kümesidir.

5. A B + + ( ) C A = ( ) + + B C dir. Bu özelliğe kesişim işleminin birleşme özelliği denir. A B , , ( ) C A = ( ) , , B C dir. Bu özelliğe birleşim işleminin birleşme özelli- ği denir.

6. A B + , ( ) C A = ( ) + , B A( ) + C özelliğine kesişim işleminin birleşim işlemi üzerine soldan dağılma özelliği denir. Ortak özellik yöntemi ile doğruluğu aşağıdaki gibi gösterilir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A B C x x A ve x B C x x A ve x B veya x C x x A ve x B veya x A ve x C x x A B veya x A C x x A B A C A B A C + , d d , d d d d d + d + d + , + + , + ; ; ! ; ! ! ; ; = = = = = = ^ ^ h h " " " " " , , , , , ( ) A B, + C A = ( ) + , C B( ) + C özelliğine kesişim işleminin birleşim işlemi üzerine sağdan dağılma özelliği denir. Siz de bu özelliğin doğruluğunu ortak özellik yöntemi kullanarak gösteriniz.

7. A B , + ( ) C A = ( ) , + B A( ) , C özelliğine birleşim işleminin kesişim işlemi üzerine soldan dağılma özelliği denir. Ortak özellik yöntemi ile doğruluğu aşağıdaki gibi gösterilebilir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A B C x x A veya x B C x x A veya x B ve x C x x A veya x B ve x A veya x C x x A B ve x A C x x A B A C A B A C + , d d + d d d d d , d , d , + , , + , ; ; ! ; ! ! ; ; = = = = = = ^ ^ h h " " " " " , , , , , ( ) A B+ , C A = ( ) , + C B( ) , C özelliğine birleşim işleminin kesişim işlemi üzerine sağdan dağılma özelliği adı verilir. Siz de bu özelliğin doğruluğunu ortak özellik yöntemi kullanarak gösteriniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk