sponsorlu reklam Admatic -sponsor

SÖZ SANATLARI,EDEBİ KAVRAMLAR AÇIK UÇLU SORU LYS EDEBİYAT

SÖZ SANATLARI AÇIK UÇLU SORU LYS EDEBİYAT,EDEBİ KAVRAMLAR AÇIK UÇLU SORU LYS EDEBİYAT, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, 

SÖZ SANATLARI-EDEBİ KAVRAMLAR
1- Babam bu kadar okumama kızar, bazen romanları alıp atar, bazen geceleri odama ışık verdirmezdi. Fakat benim her şeye bir çare bulduğumu, küçük kaytan fitilli idare lambasının ışığı altında kendimden geçerek “Paris Esrari”ni veya “Sefiller”i okuduğumu görünce tazyikinden vazgeçmişti. ” paragrafında hangi bakış açısı kullanılmıştır?                  Cevap: Kahraman
2. Birden çok gerçek anlamı olan bir sözün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatına ne denir? (C:Tevriye)
3-. Gülen naz
Bülbül eyler güle naz
Girdim yarin bahçesine
Ağlayan çok gülen az
4. Dizelerde yer alan ve nazım türüne de adını veren edebi sanat nedir?Cevap: Cinas
Şiirde aynı ünlü seslerin tekrarina ne ad verilir? Cevap: Asonans
5-. Divan edebiyatı’nda, şairlerin beş mesnevisini bir araya getirerek oluşturduğu yapıtlara ne ad verilir?                (Hamse)
6- Orta oyununda, Karagöz ‘deki muhavere bölümü gibi oyunun en ustalık ısteyen bölümüne ne ad verilir?   Cevap:Arzbar
7- Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara ne denir?(İnşa )
8- Ne nergis,ne leylak,ne lale,ne gül/Hepsiyle dolu bir selesin,sevgili dizelerinde hangi edebi sanat vardır?            (TENASÜP)
9. Bir sairin ,baska bir sairin siirini konu ve bicim yonunden ornek alarak;ayni olcu,ayni uyak ve redifle yazdigi benzer siirlere ne ad verilir? (NAZIRE)
10- Divan şiirinde hangi unsur, şiir diline yabanci kelimelerin günlük dile göre daha hızlı ve yogun sekilde girmesine sebep olmuştur?  Cvp: Aruz
11- Divan edebiyatında biyografiyle benzerlik gösteren eserlere ne ad verilir? Cevap: Tezkire
12-. Halk şiiri geleneğinde ozanın son dörtlükte adını veya takma adını kullanmasına ne ad verilir?      Cevap: tabşırma
13-. Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları el yazması defterlere ne ad verilir ? Cevap : Cönk
14- Cansız varlıkların insan gibi konuşturulması hangi söz sanatıdır?   İNTAK
15-İslamiyet Öncesi Dönemde şiirler hangi müzik aleti eşliğinde söylenmiştir? Cevap: Kopuz
16. Tasavvufta ,insanı Allah’ı hatırlamaktan alıkoyan her şeye,kesret alemine ne ad verilir? Cevap:Masiva
17. Divan edebiyatında bazi kavramları anlatmak için kullanilan kavramlara benzetmelere ne ad verilir ? Cvp :Mazmun
18-. Batı edebiyatında doğa ve kır konularının çobanların karşılıklı konuşmaları şeklinde işlendiği pastoral şiirlere ne ad verilir? CEVAP:Eglog.
19-. Yüreğimden damla damla akıyor sevgin.” cümlesinde hangi edebi sanat vardır? -İstiare
20- Türklerin milli ölçüsü olarak kabul edilen ölçü nedir?  Cevap: Hece
21. Halk aşıklarının soru cevap şeklinde yaptıkları atışmaya ne ad verilir? (Muamma )
22-. 17.yy.da Fransa’da ortaya çıkmış, konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından almıştır. Sıradan insanı ‘soyluların bozuk çıkmış nüshası’ olarak gören,ideal insanı kusursuz bir dil ve üslupla ele alan,kurallara ve ahlak ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan edebiyat akımı hangisidir? (Klasisizm)
23-Toplumu labarotuvar, sanatçıyı ise bilim adamı gibi düşünen soyacekime dayalı edebi akım nedir?   Cevap: Naturalizm.
24- Orta oyununda, Karagöz ‘deki muhavere bölümü gibi oyunun en ustalık ısteyen bölümüne ne ad verilir?
Cevap:Arzbar
25- Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara ne denir? (İnşa )
26- Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türüdür. Cevap: Feeri
27- Divan sairlerinin ustalik gosterisi olarak yazdiklari bir gazel türüdür.Normal gazelden farki ic kafiyesi olmasidir.Dizelerin ortadan bölünebildigi bu gazellerin adi nedir?(musammat)
28- Entrika, kaba-saba şakaları bulunan, söz oyunlarına ve yanlış anlamalara büyük yer ayıran, sadece güldürme amacı taşıyan tiyatro türünün adını yazınız. Cevap: Vodvil
29- Sanatçılar, oynadıkları eserin konusuna bağlıdırlar ama oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söylerler . Yazılı esere uymak mecburiyetleri yoktur . Perdeli orta oyunu da denen bu türün adı nedir? Cevap: Tuluat
30- Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidi nedir? Cevap: Pandomim
31- Türk edebiyatında Nazim Hikmet ile özdeşleşen bati akimi hangisidir? Fütürizm
32- Romantizme tepki olarak ortaya çıkan şiirde gerçekçilik anlamina gelen akim hangisidir? PARNASIZM
33- Halk tarafindan uzun donemler sonunda olusturulmus,halkin ortak mali olan ve yaraticisi belli olmayan eserler icin kullanilan bir tabirdir.Halk edebiyatinin bir koluna da isim olmus bu kavramin adi nedir.(anonim)
34- Islamiyet öncesi kam, baksi, ozan, oyun gibi isimlerle anılan şairin Islamiyet Etkisinde Gelişen halk şiirinde karşılığı nedir? Cevap: Aşık
35- Islamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kisilerin ardından söylenen sagular hangi torende söylenir? Cevap: Yuğ
36-  Karagoz oyununda aydin kesimi temsil eden Hacivat tipinin ortaoyunundaki karsiligi kimdir? Cevap:pisekar
37- Karagöz oyununda halkı temsil eden Karagoz tipinin ortaoyunundaki karşılığı kimdir? Cevap : Kavuklu
38- Edebiyatta, özellikle Divan Edebiyatı’nda bazı kavramları ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış sözlere ne denir? (MAZMUN
39- Deriden kesilen ve tasvir adı verilen birtakım şekillerin, arkadan ışık yardımıyla beyaz bir perde üzerine yansıtılmasına dayanan gölge oyununa ne denir? (KARAGÖZ
40-Kız Ahmet, Ismail Dümbülü en büyük temsilcilerindendir. Kahvelerde yüksek bir iskemleye oturarak, baston ve mendiliyle türlü hikâyeler, masallar anlatan kişiye ne ad verilir?    Cevap: Meddah
41- Bütün büyük büyüler bizi büyüler” dizesinde görülen ünlü tekrarına ne ad verilir?  Cevap:Asonans
42-“Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz”dizesinde hangi söz sanatı vardır?   Cevap:Tezat
43-Söylenen bir sözün,alay etmek veya sitemde bulunma amacıyla tam tersinin düşündürülmesi sanatına ne ad verilir?     Cevap:Tariz
44- Karagöz oyununun perdeye aksettirilen asıl bölümünün adı nedir?    Cevap:Fasıl

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk