sponsorlu reklam Admatic -sponsor

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR HALK EDEBİYATI BÖLÜM 3

AÇIK UÇLU SORU LYS, HALK EDEBİYATI, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, HALK  EDEBİYATI, EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, HALK EDEBİYATI LYS AÇIK UÇLU SORU, KISA CEVAPLI SORULAR


DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN
TDE Öğretmeni

HALK EDEBİYATI

1. Ne varlığa sevinirim
    Ne yokluğa yerinirim
    Aşkın ile avunurum
    Bana seni gerek seni
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli düşünüldüğünde bu dörtlük hangi halk şairine ait olabilir?
 ..........................................

2. 16. yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. Özgürlüğün, başkaldırının, kavganın sembolüdür. Kahramanlık, yiğitlik, doğa sevgisi gibi konuları işlemifltir. Koçaklamalarıyla meşhurdur. “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu” diyen ozanımızdır.
Bu parçada sözü edilen halk şairi kimdir?   
  ..........................................


3. 17. yüzyılda yaşamış bir halk ozanıdır. Yeniçeridir, pek çok savaşa katılmıştır. Bundan dolayı şiirlerinde tarihi konulara, savaşlara fazlaca yer verilmiştir. “Genç Osman” adına yazdığı destan önemli destanlardandır.
    Bu parçada tanıtılan şair kimdir?
  ..........................................


4. “Budalaname ve Mugalataname” adlı eserin sahibi tekke edebiyatı şairi kimdir?
  ..........................................

5. 17. yy. da yaşamıştır. Saz şairleri içinde en çok şiir yazan aşıktır. Divan edebiyatından etkilenerek hecenin yan› sıra aruzu da kullanmıştır. Bu yönüyle kendinden sonraki aşıkları da etkilemiştir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen saz şairi kimdir?
  ..........................................


6. Hey dağlar, hey dağlar
    Bolu'nun dağları hey
    Savulun geliyorum, hey Bolu Beyleri
Orhan Veli'nin "Yol Türküleri" adlı şiirinden alınan bu dizeler hangi şairimizin söyleyiş özelliğini andırıyor?
  ..........................................7. Koç yiğitler bu kış burada kışlasın
    Yılandilli eğri hançer işlesin
    Kafir düşman el amana başlasın
    Kaçanı göndermen, basın kılıcı
 Bu dörtlük aşıklardan hangisine ait olabilir?
  ..........................................8. Dörtlüklerden meydana gelen bu şiirler hece ölçüsüyle söylenir. Son mısra tekrar edilir. Küçük çocukları uyutmak için söylenen ezgili halk şiirleridir. Kültürümüzün yaşayan lirik unsurlarıdır.
Bu parçada tanıtılan nazım biçimi halk edebiyatının hangi döneminin içinde yer alır?
  ..........................................


9. (I) 17. yüzyıl saz şairlerindendir. (II) Aşıklık geleneğinde usta kabul edilen ünlü bir halk şairidir. (III) Saz şairleri arasında en çok şiir bırakan odur. (IV) Asıl ününü koşma, semai, destan ve varsağı tarzında yazdığı şiirleriyle kazanmıştır.
    Özellikleri verilen şair kimdir?
  ..........................................10. 1862 yılında Erzurum'un Narman ilçesinin Samikale köyünde doğmuştur. Rüyada karşılaştığı Gülperi'yi bulabilmek için Kafkasya, İran, Kırım ve Afganistan'ı gezip dolaşmıştır. Söylediği şiirlerin edebi değeri oldukça yüksektir. Doğu Anadolu'da halkın en çok sevdiği aşıklardan biri olmuştur. Dini konulu şiirlerinde ve divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazdığı şiirlerinde dil daha ağır, halk edebiyatı nazım şekilleriyle söylediği aşk, güzellik, tabiat ve nasihat konulu şiirlerinde daha sade bir dil kullanmıştır.
     Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
  ..........................................


11.  Ortak halk şiiri üslubunu aşarak kendine has üsluba ulaşmıştır. Gerek divan gerek halk şiirinde en çok işlenen temalardan biri de insan ömrünün sınırlılığıdır. İnsan, faniliğinden her çağda tedirgin olmuş, çaresiz boyun eğdiği bu kaderi çok zengin teşbih ve çağrışımlarla şiirlere aktarmıştır. O, bu temi yeni bir soluk, kendine ait bir üslup ve etkili bir beste ile şiirleştirmiştir. Onun Türk şiirinde ayrıcalıklı yerini sağlayan şiirlerinden biri de dünyanın faniliğini işlediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı şiiridir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?
  ..........................................


12. Hem 17. yy. Türk saz şiirinin hem de genel anlamda saz şiirimizin önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim görmüş, yaşadığı devirde ün salmış, divan şairlerince de bilinen yaygın bir şöhreti vardır. Koşma, semai ve türkülerinde divan şiirinin etkileri görülür. Çok söyleyen çok yazan bir şair olup hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleri vardır. Şiirlerinin büyük çoğunluğunda aşk temasını işlemiştir.
      Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
  ..........................................


13. (I) Şiirlerinin tamamı hece ölçüsüyle olup bunlarda pek bir sanat endişesi görülmez. (II) İşlediği konu büyük ölçüde Avşar aşiretinin hayatıdır. (III) Bu hayat tarzı içerisinde aşk, yurt güzellemeleri ve göçer hayatı gibi konulara da yer vermiştir. (IV) Aşk konulu şiirlerinde Karacaoğlan'ı, koçaklamalarında Köroğlu'nu andıran bir söyleyişi vardır.
    Bahsedilen sanatçı kimdir?
  ..........................................


14. Yarim ölmüş anasına söyleyin
        Küçük bebeği beleğine beleyin
        El edin de şu geyiği eyleyin
        Kalk yarim sana geyik getirdim   
  Bu dörtlüğün nazım türü hangisidir?
  ..........................................


15. Gelinliğim duvarda asılı kaldı
        Gönderdiğim mektuplar basılı kaldı
        Eşyalarım dolapta tıkılı kaldı
        Acımdan Mustafa'ma kıydı zalimler

Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü hangi anonim halk edebiyatı nazım şeklidir?

 ..........................................

CEVAPLAR
§  HALK EDEBİYATI

1. Yunus Emre
2. Köroğlu
3. Kayıkçı Kul Mustafa
4. Kaygusuz Abdal
5. Aşık Ömer
6. Köroğlu
7. Köroğlu
8. Anonim Halk Edebiyatı
9. Aşık Ömer
10. Sümmani
11. Aşık Veysel
12. Gevheri
13. Dadaloğlu

14. Ağıt
15-AĞIT

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk