sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. SINIF COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI SAYFA 125 MEGA YAYINCILIK, 10. SINIF COĞRAFYA MEGA KİTAP CEVAPLARI SAYFA, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları ders Kitabı Cevap,

10. SINIF COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI SAYFA 125 MEGA YAYINCILIK, 10. SINIF COĞRAFYA MEGA KİTAP CEVAPLARI SAYFA, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları ders Kitabı Cevap, Sayfa 125
4. En eski ekonomik faallyetlerden biri olan tarım, günümüzde öneminl artırarak devam etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

A)
 Tarım alanlarının daralması
B) Sanayi için ham madde üretmesi
C) Dünya nüfusunun hızla artması
D) Günümüzde de önemli besinlerin tarımdan elde edilmesi
E) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması

5. Yüz ölçümleri ve nüfus miktarlarıeşit olan üçfarklıülkede çalışanların ekonomik faaliyet kollarına dağılımı yukarıda gösterilmiştir. Grafiklerdeki verilere göre bu üç ülkedeki ekonomik faaliyet alanlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğundan kesin olarak söz edilemez?
A) I. ülkenin tarımsal geliri oldukça yüksektir.
B) II. ülke hem ekonomik hem de sosyal yönden gelişmiştir.
C) III. ülke hizmetler sektöründe çalışanların oranıdiğer ülkelerin toplamına eşittir.
D) I. ülkede sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmemiştir.
E) III. ülkede, tarımda makine kullanımıyaygındır.

6.
I. Çanak çömlek yapımı başlamış ve gelişmiştir.
II. Yerleşik düzene geçilerek ilk köyler kurulmuştur.
III. Evcilleştirilen hayvanlardan sürüler oluşturulmuştur.
IV. Tarlalar işlenerek tahıl üretilmiştir.
Yukarıda bazı
 özellikleri verilen tarih öncesi dönem, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
 
Maden Devri B) Neolitik Çağ C) Mezolitik Çağ
D) Paleolitik Çağ E) Kalkolitik Çağ

7. Ticaret, tarih öncesi çağlarda başlamış olmakla beraber özellikle 15. yüzyıldan sonra çok büyük önem kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, ticareti artıran buluşlardan biri değildir?
A) Ateşin bulunması
C) Buharlı makinelerin yapılması
E) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi
B) Tekerleğin keşfi
D) Seramik sanatının yaygınlaşması


8. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi, birincil ekonomik faaliyetler arasında yeralmaz?
CEVAP C A) Ziraat B) Hayvancılık D) Ormancılık E) BalıkçılıkTÜM DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN SAYFA NUMARASININ ÜZERİNE TIKLAYINIZ
10. SINIF COĞRAFYA MEGA YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Coğrafya Mega Yayınları Öğrenci Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları Ders Kitabı, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 10. Sınıf MEGA Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Coğrafya Dersi MEGA Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, MEGAYayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, MEGA10. Sınıf Coğrafya MEGA YAYINLARI MEGA10. Sınıf Coğrafya MEGA YAYINLARI sayfa sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk