sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. SINIF COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI SAYFA 124 MEGA YAYINCILIK, 10. SINIF COĞRAFYA MEGA KİTAP CEVAPLARI SAYFA, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları ders Kitabı Cevap,

10. SINIF COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI SAYFA 124 MEGA YAYINCILIK, 10. SINIF COĞRAFYA MEGA KİTAP CEVAPLARI SAYFA, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları ders Kitabı Cevap, Sayfa 124

Aşağıdaki soruların cevaplarını
 defterinize yazınız.
1.
 Tarımın öğrenilmesi, insanların yaşam tarzında hangi değişikliklere neden olmuştur?
2. Ticaretin başlaması, toplumların ekonomik ve sosyal yapılarında nasıl bir değişim yaratmıştır?
3. Ekonomik faaliyetler nasıl sınıflandırılır? Örnekler veriniz.
4. Tarih öncesi çağlar hangi yıllar arasında yaşanmıştır?
5. Neolitik Çağda insanlar hangi gerekçelerle yerleşik yaşama geçmişlerdir?
6. Çanak çömlek yapımının öğrenilmesi, insan yaşamında nasıl değişiklikler yaratmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin noktalıyerlerini uygun ifadelerle tamamlayınız.
1.
 Ilk insanlar geçimlerini avcılık ve....toplayıcılık.... ile sağlamışlardır.
2. Tarımsal faaliyetler ilk olarak...
Neolitik... Çağda başlamıştır.
3. Tarih öncesi çağlar...
yazının... bulunmasıyla sona ermiştir.
4. Selçuklular, ticareti geliştirmek amacıyla .....
hanlar,kervansaraylar............. ve ....köprüler.......... inşa etmişlerdir.
5. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük çoğunluğu...
hizmet....... sektöründe istihdam edilmiştir.
6.
Kaltolik.... Çağda, askerî alandaki büyük gelişmeler yaşanmıştır.
7..
Ticaretin.... doğmasıyla köyler büyümüşve şehirleşme başlamıştır.

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına "D", yanlış
 olanlarına "Y" harfi yazınız.
1.
 ( D ) Tarih öncesi çağlar, ekonomik faaliyetlerde kullanılan aletlere göre sınıflandırılmıştır.
2. (
 D ) Cilalı Taş Devrinde tarım, önemli bir ekonomik faaliyet alanı olmuştur.
3. (
 Y ) Dünyanın her bölgesinde, çalışanların temel ekonomik faaliyet alanlarına dağılımı aynıdır.
4. (
 D ) Sanayi Devrimi'nden sonra çok sayıda meslek ortaya çıkmıştır.
5. (
Y ) Tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü grubunda yer alır.
6. (
 Y ) Haberleşme hizmetleri birincil ekonomik faaliyetler grubundadır.
7. (
Y ) Her tür üretim etkinliği ekonomik faaliyet olarak değerlendirilemez.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
1.
 Bazı ekonomik faaliyetlerin gelişmesi, başka işalanlarının da gelişmesine neden olur.
Bir hizmet sektörüolan turizmin gelişmesi, aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinde
 daha az bir hareketlenmeye yol açar?
A)
 Ticaret B) Madencilik C) Haberleşme
D) Tarım E) Kültürel etkinlikler

2. Aşağıdakilerden hangisi, insanlığın geçim kaynağı
 olan avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerine tarih öncesiçağlarda ilk eklenen ekonomik etkinliklerden biri değildir?
A)
 Tarım B) Çanak çömlek yapımı C) Ticaret
D) Turizm E) Hayvancılık

3. İnsanlık tarihi boyunca yapılan buluşlar, nüfus artışı üzerinde önemli etkiler yapmıştır.Aşağıdaki buluşlardan ve keşiflerden hangisi, nüfus artışı üzerinde fazla etkili olmamıştır?
A)
 Tarım yapılmaya başlanması B)Yerleşik yaşama geçilmesi
C) Antibiyotiklerin keşfi
 D) Telefonun icadı
E) Sanayi Devrimi

TÜM DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN SAYFA NUMARASININ ÜZERİNE TIKLAYINIZ
10. SINIF COĞRAFYA MEGA YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Coğrafya Mega Yayınları Öğrenci Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları Ders Kitabı, 10. Sınıf Coğrafya MEGA Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 10. Sınıf MEGA Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Coğrafya Dersi MEGA Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, MEGA Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, MEGAYayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, MEGA10. Sınıf Coğrafya MEGA YAYINLARI MEGA10. Sınıf Coğrafya MEGA YAYINLARI sayfa sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk