sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Yeni Lisan Makalesi Bildirgesi

Yeni Lisan Makalesi, Bildirgesi

Ömer SeyfettinZiya GökalpAli Canip Yöntem’in önderliğindeki Genç Kalemler ve Yeni Lisan hareketi, şu görüşü ortaya attı:
  • “Milli bir edebiyat, ancak milli bir dille yaratılabilir.”
  • Türkçenin sadeleşmesi amacıyla bazı ilkeleri kabul ettiler ve bunları halka duyurdular. Bu ilkeler şunlardır:
  • Yabancı dil bilgisi kurallarıyla Arapça, Farsça isim ve sıfat tamlamaları kullanılmamalıdır.
  • Arapça ve Farsçadan gelen sözcüklerden konuşma diline gire ve yaygınlaşanlar Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmaya devam edilmelidir. Bu sözcükler Türkçede söylendikleri gibi yazılmalıdır.
  • Yabancı sözcükler, kendi dillerinde dilbilgisi bakımından hangi türde olursa olsun, Türkçede ne olarak kullanılıyorsa, dilbilgisi yönünden o türden sayılmalıdır.
  • İhtiyaç halinde başka Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesine sözcük alınabilir.
  • Terimler bilimle ilgili olduklarından değiştirilmeden kullanılabilir.
  • İstanbul konuşması esas alınarak yeni bir yazı dili oluşturulmalıdır.
  • Dilimiz ve edebiyatımız Doğu ve Batı taklitçiliğinden kurtarılmalıdır.
  • Türk aydınları arasında kısa zamanda yayılan bu yeni lisan ve milli edebiyat anlayışı, bir edebiyat akımı halini almış ve dönemin hemen bütün şair ve yazarları bu anlayışla eserler vermişlerdir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk