sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Batıcılık Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük Akımları Karşılaştırma

Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük Akımları Karşılaştırma


Batıcılık
Osmanlıcılık
İslamcılık
Türkçülük
Ortaya Çıkış Sebebi
Osmanlı’nın bilimde, fende ve sosyal özgürlüklerde Batı’nın gerisinde kalması
Osmanlı’da farklı etnik yapıların olması, Fransız İhtilali sonucunda ülkede milliyetçilik isyanlarının olması, devletin toprak kaybetmesi
Rusya’nın Balkanlar’da uyguladığı Panislavizm düşüncesi sonucu Hristiyanların Osmanlı’ya karşı isyan etmeleri
Balkan Savaşları sonucunda Osmanlıcılık fikrinin geçerliliğini kaybetmesi, azınlıkların Osmamlı’dan ayrılması
Amacı
Batı’yı fen, teknoloji, bilim ve sanat alanlarında örnek alarak ülkeninkalkınmasını sağlamak
Ülkedeki bütün etnik grupları ayrım gözetmeksizin Osmanlı milleti olarak görmek, devletin menfaati doğrultusunda birleştirmek
İslam’ın değerlerine bağlı kalmak, öze dönmek, din çatısı altında birleşmek
Farklı coğrafyalardaki Türkleri Osmanlı bayrağı altında birleştirmek, Türklük bilincini oluşturmak
Temel Düşüncesi
Gelişmişlik seviyesi bakımından Batı seviyesine ulaşmak
Osmanlı’nın eski ihtişamlı günlerine geri dönmek
İslam’ın temel düşüncesinin ilericilik olduğu, çalışmayı ve gelişmeyi emrettiği bütün Müslümanların kardeş olduğu düşüncesi
Dilde, dinde, vatanda, ülkede birlik düşüncesi
Başlıca Temsilcileri
Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuri
Jön Türkler (Namık Kemal, Ziya Paşa, Agah Efendi, Ali Suavi…)
M. Akif Ersoy, Said Halim Paşa, M. Şemseddin Günaltay
Ziya Gökalp, M. Emin Yurdakul, Enver Paşa


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk