sponsorlu reklam Admatic -sponsor

YAHYA KEMAL BEYATLI FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ SANAT ANLAYIŞI EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ


ŞAİR VE YAZAR, YAHYA KEMAL EDEBİ FİKRİ YÖNÜ SANAT ANLAYIŞI EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ, YAHYA KEMAL KİMDİR ESERLERİ HAYATI SANATI,


 Yahya Kemal Beyatlı’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı 
 • Şiirlerden bireysel duygulardan ziyade milli değerlerin şekillendirdiği bir hayat anlayışını dile getirir. 
 • Türk milletinin tarihten gelen güzellik anlayışının sanat eserlerinde yeterince ortaya konulmadığını savunur. 
 • Şiirlerinde tarihin içinde yaşayan ve Türklerin kök salmış kültürünü ruhunda hisseden bir insan gibi konuşur. 
 • Eski Türklerin ruhunun bugünün insanında da var olduğuna inanır 
 • Eserlerinde milletin sözcüsü gibi konuşur, milletin maneviyatını, milli ve dini hassasiyetini dile getirir. 
 • Şiirlerinde İstanbul’un çok önemli bir yeri vardır. İstanbul, onun için tarihimizden kalmış en kutsal mirastır ve her karış toprağında canlı bir tarih vardır. 
 • Şiirde aruz veznini kullanmıştır. Yalnız “Ok” adlı şiirinde hece ölçüsünü tercih etmiştir. 
 • Dili ağır ve son derece özenlidir. 
 • Şiirlerinin çoğunda insan ruhunun derinliklerinden gelen bir sesleniş hakimdir. 
 • Şiirlerinde genellikle anlam kapalıdır. Söz sanatlarına, imge ve çağrışımlara önem verilir.
 • Neoklasisizm akımının etkisinde kalmıştır. Neoklasisizm, 20.yüzyıl başlarında simgeciliğe bir tepki olarak doğan klasik beğeniyi, klasik söyleyişi canlandırmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımıdır. 
 • Şiir ile düzyazının tamamen birbirinden farklı olduğunu düşünmüştür. Bu yüzden nazmı nesirden uzaklaştırmıştır. 
 • Şiirlerinde biçim mükemmelliği vardır. Şiirlerinde dil ve üsluba önem vermiştir. En uygun sözcüğü bulana kadar şiiri bitmiş kabul etmez. Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına özen göstermiştir. 
 • Şiirlerinde parnasizm akımının etkileri vardır. Bu akımın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. 
 • Eski şiiri tekrar yaşatmış bir şairdir. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri vardır. Şarkı, rubai, murabba ve gazel gibi nazım biçimlerinin yanında Batılı nazım biçimlerini de kullanmıştır. 
 • Belli bir süre Nev-Yunanilik akımının etkisinde kalmıştır.

Eserleri
 • Kendi Gök Kubbemiz (1961) (şiir)
 • Eski Şiirin Rüzgariyle (1962) (şiir)
 • Rübailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş (1963) (şiir)
 • Aziz İstanbul (1964), Eğil Dağlar (1966)
 • Siyasi Hikayeler (1968)
 • Siyasi ve Edebi Portreler (1968)
 • Edebiyata Dair (1971)
 • Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım (1973)
 • Tarih Müsahabeleri (1975)
 • Bitmemiş Şiirler (1976)  (şiir)
 • Mektuplar-Makaleler (1977) Hakkında yayımlanan kitapların sayısı yirmiyi geçer.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk