sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MEHMET AKİF ERSOY EDEBİ FİKRİ YÖNÜ Mehmet Akif Ersoy’un Sanat Anlayışı Edebi Kişiliği Eserler

MEHMET AKİF ERSOY EDEBİ FİKRİ YÖNÜ, Mehmet Akif Ersoy’un Sanat Anlayışı Edebi Kişiliği Eserler, ŞAİR VE YAZAR, MEHMET AKİF ERSOY HAYATI ESERLERİ SANAT ANLAYIŞI, Mehmet Akif Ersoy’un Sanat Anlayışı Edebi Kişiliği Eserler

 • Herhangi bir edebi topluluğa katılmamıştır.
 • Ümmetçi şair olarak bilinir.
 • İstiklal Marşı’nın şairidir.
 • İstiklal Marşı’nı Safahat’a almamış, kahraman Türk ordusuna armağan etmiştir. Bu şiiri 1921’de yazmıştır.
 • Türk şiirine gerçek realizmi getirmiştir.
 • Şiirlerinde toplum yaşantısını tüm yönleriyle anlatmıştır.
 • Şiirlerinde dini lirizm vardır, bunun kaynağı İslam dinidir.
 • Şiirlerinde konuşma dilini bütün canlılığıyla kullanmış, adeta konuşur gibi yazmıştır.
 • Sade bir dil kullanan şairin dili yer yer ağırdır.
 • İstanbul’un yoksul semtlerinin yaşantısını ve yoksulluklarını anlatır.
 • Şiirlerinde yoksullara acıma duygusu vardır.
 • Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.
 • Şiirlerinde aruz ölçüsünü Türkçeye oldukça başarılı bir şekilde uygulamıştır.
 • Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Divan edebiyatı nazım biçimlerini, özellikle de mesnevi nazım biçimini kullanmıştır.
 • Lirik-epik özelliği gösteren şiirleriyle tanınmıştır. Çanakkale Şehitlerine, İstiklal Marşı, Bülbül lirik-epik özelliği gösteren önemli şiirleridir.
 • Manzum hikaye tarzında önemli eserleri vardır. Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, Hasta önemli manzum hikayeleridir. Bu şiirlerde toplum yaşamını bütün canlılığıyla anlatmıştır.
 • Didaktik niteliği taşıyan şiirleri de vardır.
 • Cehalet, ahlaksızlık, taklitçilik, taassup, fakirlik, inançsızlık, köksüzlük…şiirlerindeki başlıca konulardır.
 • Mehmet Akif çok iyi bir gözlemcidir.
 • Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.
 • İslamcılık akımını benimsemiştir.
 • Mehmet Akif, Tevfik Fikret ile din ve medeniyet konusunda tartışmaya girmiştir. Fikret’in Haluk karakterine karşı özlediği gençliği Asım’da simgelemiştir.
 • Şiirlerinin yanı sıra Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler de yapmıştır.
 • Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r Reşat adlı dini dergilerde şiirler, makaleler yayımlayarak yazın hayatına başlamıştır.
 • Batılılaşmaya ve Türkçülük akımına karşıdır.
Eserleri:
 • Mehmet Âkif bütün şiirlerini Safahat adı al­tında ve yedi ciltte toplamıştır. Safahat'ın ciltleri şu başlıkları taşır: 
 • Safahat
 • Süleymaniye Kürsüsünde
 • Hakkın Sesleri
 • Fatih Kürsü­sünde
 • Hatıralar
 • Âsım
 • Gölgeler

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk