Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri

YAZILI SORULARI

11. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı İndir PDF

sponsorlu bağlantı ->

 11. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı İndir PDF

11. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı, 11. Sınıf Edebiyat Çalışma Kağıtları, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 11, Edebiyat Çalışma, 

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı İndir PDF üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum


Hazırlayan Mustafa ŞAHİN


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı HİKAYE ÜNİTESİ Çalışma Kağıdı

                                                                                                                                                                                        Hazırlayan: Mustafa Şahin

                Bu bahar üzerine kurşun kokusu sinmiş tarlalar ekilirdi artık. Hareketlilikten de anlaşılıyordu. Elindeki gazete parçasını bir köşeye koydu ve cam kenarındaki  iskemlesine oturdu. Ne de parlak güneş  ne de güzel bir gün diye düşünürken gelen geçenlerin ne iş yapmaya gittiklerini tahmin ederek kendince mutlu oluyordu. Bu gelen, geniş kasketinden de belli ki muhtarın oğlu Hüseyin.

-Ooooo !  Topal Hasan,  nasılsın ?

-Nasıl olsun Hüseyin.Acı,uykusuzluk,yorgunluk... Gündüzleri yetmezmiş gibi geceleri de sızısı artıyor uyuyamıyorum.

-Benimki de soru haklısın. Bu haldeki biri ...  Neyse hayırlı günlerin ola.

                Anlatsa anlamazdı zaten. Hem daha cümlesi de bitmemişti."Savaşın hatırası, vatan sevgisinin vefası, ata yadigarı " derdi onun için.Hüseyin ne anlardı ki bunlardan.Sessizce acı bir tebessümle eğdi başını. İçinden geçen şu cümleler her şeyi anlatıyordu. Ah Hüseyin! Hâlâ anlayamadın.  "Topal!"demesinden de belli. Nerde o, kader yazısı gibi asırlardır sülalesinin lakabı olmuş  "Kara"?  "Kara Hasan" gitti. "Topal Hasan" geldi. Olsun vatanımdan bir parça kopmadı ya ! Kopan benim bacağım olsun.

/Mustafa ŞAHİN

...

1- Yukarıda verilen hikaye ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız.

Metnin Türü (2p)

 

1940-1960 arası hikayemizdeki hangi eğilimde kaleme alınmıştır? (2p)

 

Metnin Teması (2p)

 

Metindeki anlatıcı ve bakış açısı(2p)

 

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri (2p)

 

Metinde kullanılan anlatım teknikleri (2p)

 

Metindeki yapı unsurları

(Kişiler-zaman-mekan) (3p)

 

 

2-1923-1940 Arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi hakkında bilgi veriniz.

*

*

*

*

*

Temsilciler:

 

 

3-1940-1960 Arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi hakkında tablodaki eksikleri yazınız.

Eğilim

 

 

 

 

İşlenilen Temalar

 

 

 

 

Dil ve Anlatımı

Üslubu

 

 

 

 

Sanat Anlayışları

 

 

 

 

Temsilci

 

 

 

 

4. Aşağıdaki kavramları uygun boşluklara getiriniz.

 Maupassant - Çehov - kesit hikâyesi - iç çözümleme - dış diyalog - ironi kolaj - klasik hikâye - ruhsal portre - fiziksel portre - parodi - pastiş - bilinç akışı - ilahi bakış açılı anlatıcı - geriye dönüş - teması - konusu - olay örgüsü - iç söyleşme - iç monolog - gösterme - anlatma - dış monolog

 

1. Anlatıcının mümkün olduğunca geri çekilerek olayları kişilerin hareketleri ve konuşmalarıyla aktarmasına .............................denir.

2. Anlatıcının olayları ya da kişileri açıklamak için vakanın şimdiki zamanında ayrılıp geçmişe gitmesine ................................(flashback) denir.

3. Hikâyede kahramanların iç dünyalarını, olayların geçmişini bilen anlatıcıya ......................................denir.

4. Bir hikâyede kahramanın dış görünüşünün betimlenmesine ......................................denir.

5. Bir hikâye kahramanın ruh hâlinin betimlenmesine.....................................denir.

6. Olayı ön plana çıkaran hikâye türüne ...........................................denir.

7. Olayı ikinci plana atıp "an"ı ön plana çıkaran hikâye türüne ...............................................denir.

8. ........................................durum/kesit hikâyesinin kurucusudur.

9. ......................................olay hikâyesinin (klasik hikâye) kurucusudur.

10. "Aşk" bir hikâyenin .......................................olabilir.

11. "Âşık bir adamın sevgilisine uyguladığı baskı" bir hikâyenin .......................................olabilir.

12. Gerçek hayattaki olayların yazar tarafından yeniden kurgulanmış hâline ........................ denir.

13. Kişinin içinden kendi kendine sanki karşısında biri varmış gibi yaptığı konuşmaya iç diyalog ya da .................................denir.

14. Kahramanın kendi kendine tek taraflı yaptığı iç konuşmaya .......................................denir.

15. Söylenen sözün tersini kastederek alaycı bir anlatım oluşturmaya .................................denir.

16. İki veya daha fazla kişinin karşılıklı konuşmasına .....................................denir.

17. Bir kişinin karşısındakine tek taraflı olarak yaptığı konuşmaya .......................................(tirat) denir.

18. Olayın bir anlatıcı tarafında okura iletilmesine ....................................denir.

19. Anlatıcının kahramanın duygu ve düşüncelerini aktarmasına .....................................denir.

20. Kahramanın duygu ve düşüncelerini art arda düzensiz biçimde iç konuşma hâlinde verilmesine .......................................denir.

21. Bir yazarın eserlerinin taklit yoluyla yazılmasına .........................................denir.

22. Ciddi bir anlayışla yazılmış bir eserin biçimsel özelliklerine ve ana motiflerine bağlı kalarak onun gülünç benzerini yazmaya ........... ................. denir.

23. Esas metinle doğrudan bağlantısı olmayan başka ögelerin (şiir, ilan, gazete manşeti vb.) metne eklenmesine.......................

tekniği denir denir.

 

5. Aşağıdaki yargıları doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

1.       Sevinç Çokum, Emine Işınsu, Şükufe Nihal Başar'ın hikâyelerinde millî duyarlılıklar vardır. D Y

2.       Bireyin iç dünyasına yönelen hikâyeciler bilinç akışı ve iç çözümleme tekniklerini sıkça kullanmışlardır. D Y

3.       Modernist-postmodernist hikâyelerde bütünsellik olmayabilir, olayın sonu okura bırakılabilir. D Y

4.       Kesit hikâyesinin sonunda tamamlanmamışlık, bitmemişlik, yarım bırakılmışlık hiç beklenmeyen şekilde kesilivermişlik hissi olmaz. D Y

5.       Kesit hikâyesinde sürükleyici, dikkat çekici, hayrette bırakıcı entrika motifine, gerileme, olağanüstüye çok yer verilir.DY

6.       Kesit hikâyesinde kişiler büyük kahramanlar, devlet adamları, din, felsefe, ideoloji büyükleri gibi seçkin, ayrıcalıklı kişiler yerine genellikle sıradan kişilerdir. D Y

7.       Klasik hikâyede; olağanüstü ve insanüstü olaylar işlenebilir. D Y

8.       Kesit hikâyesinde mekân tasvirine çok önem verilmez. D Y

9.       Kesit hikâyesinin kurucusu Rus yazar Çehov, bizdeki en önemli temsilcileri M. Şevket Esendal ve Sait Faik'tir. D Y

10.    Klasik hikâyenin edebiyatımızdaki önemli isimleri Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Samiha Ayverdi'dir. D Y

11.    Klasik hikâyede mekân tasvirleri önemlidir; mekânlar, kişilerin ruh hallerini yansıtmak için kullanılır. D Y

12.    Kesit hikâyesinin kurgusunda giriş, gelişme, sonuç bölümleri şemasına ve düzenine çoğu zaman uyulmaz. Giriş yapılmadan önemli görülen bir kesit, doğrudan verilebilir, olayın sonuca bağlanması da gerekmeyebilir. D Y

13.    Klasik hikâyede olay yerine durum, an, atmosfer ön plandadır. İlgi çekici, çarpıcı bir olay yerine önemli görülen bir durum, olgu, kişi, nesne ön plana çıkarılabilir. D Y

14.    Kesit hikâyesinde önemli, büyük ve sarsıcı olaylar yerine sıradan olaylar işlenir. D Y Kesit hikâyesinde genellikle toplumsal olan yerine bireysel olan ön plandadır. D Y

15.    Klasik hikâyede olay unsuru önceliklidir. D Y

16.    Klasik hikâyede nükte ve şaşırtmaya önem verilmez. D Y

17.    Klasik hikâyeler sürpriz, şaşırtıcı bir sonla biter. D Y

18.    Klasik hikâyede genellikle tek bir olayda yoğunlaşılır. D Y

19.    Kesit hikâyesinde olaylar sebep-sonuç ilişkisi içinde verilir; serim-düğümçözüm bölümleri vardır. D Y

20.    Sait Faik uzun hikâye türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir, hikâyelerinde meddah geleneğini kullanır. D Y

21.    Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, A.Hamdi Tanpınar toplumcu gerçekçi hikâyenin önemli isimleridir. D Y

22.    Samiha Ayverdi'nin hikâyelerinde dinî duyarlılıklar vardır. D Y

23.    Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir toplumcu gerçekçidir. D Y

 

 

 

 

6. Aşağıdaki eserlerin hangi sanatçıya ait olduğunu karşısına yazınız.

·         Leyla ile Mecnun;

·         Eski Resimler;

·         Bacayı İndir Bacayı Kaldır;

·         Otlakçı,

·         Ses

·         Son Kuşlar

 

7- Aşağıda bilgileri verilen yazarlar kimlerdir ?

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı yazarlarından olandır. Ro­man, öykü, tiyatro gibi edebiyatın çeşitli sahalarında ederler vermiş, üret­ken bir yazardır. Yazarlığının yanı sıra müfettişlik de yapan Güntekin; gö­revi esnasında Anadolu’da birçok yeri gezmiş, Anadolu insanı ve coğrafya­sı hakkında önemli birikimler elde etmiştir.

Eserlerinde duru bir Türkçe kullanan yazar, kahramanlarının iç dünya­larını yansıtmada oldukça başarılıdır.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır: Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Tanrı Misafiri, Anadolu Notları,  Sönmüş Yıldızlar,

...................................................

 

İstanbul’un kalabalık yerlerinde, kenar mahallelerinde, halk ve balık­çılar arasında dolaşan yazar, bir yandan onların yaşayışını, duygu ve düşüncelerini yansıtmış; bir yandan da kendi “yaşama sevincini ve isteğini” anlatmıştır.

Yazar; hikâyelerinde “konu” ve “olay”dan çok, değişik zaman bölümlerini ve insanları işlemiştir.

Genellikle İstanbul, çaresiz ve avare insanlar, yoksul çevre, balıkçılar, doğa, kır ve deniz, ya­şamaya güç veren vazgeçilmez birer öge olarak onun eserlerinde yer almıştır.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır:, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut,

...................................................

 

Yazı hayatına Fecriati Topluluğu’nda başlayan yazar, bu dönem­de topluluğun özelliklerini benimsemiş ve bireyci sanat anlayışına sahip olmuştur. Topluluk dağıldıktan sonra Millî Edebiyat içinde yer almıştır.  Asıl şöhretini romanlarıyla kazanmıştır. Eserlerindeki teknik mükem­meldir. Yazar, karakterlerini başarıyla canlandırmıştır.  İlk eserlerinde mistik bir hava sezilen sanatçı, 1916’dan sonra yurt ger­çeklerini ve millî duyguları işleyen eserler yazmıştır.  Tarih ve toplum olaylarından her birini bir romanına aktararak Tanzimat Dönemi’yle Atatürk Türkiye’si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişim ve bunalımları, yaşayış ve görüş farklılıklarını işlemiş, düşünceye ve teze dayanan eserler vermiştir.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır: Kiralık Konak, Yaban, Ankara, Sodom ve Gomore, Hep O Şarkı.Bir Serencam,  

...................................................

 

Hikâye, roman, gezi, tiyatro ve fıkra türlerinde birçok eser verdi. İn­sanın iç dünyasını yansıtan eserler yazdı. Olayları çözümlerken, şiirsel an­latımı yakalamaya çalıştı.  Romanlarında Türk toplumunun belli dönemlerini değişik boyutlarda iş­ledi. İnsanların günlük yaşayışlarını, olayları hiç yorum yapmadan yazdı. Ayrıntılara girmeden gözleme önem verdi. “Küçük Ağa” romanıyla geniş kitlelere ulaştı.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır:  Yarın Diye Bir Şey Yoktur,  Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Os­mancık vd.

...................................................

 

Eserlerinde, genellikle kendi yaşayışını, toplumsal sorunları ve düzen­sizlikleri anlatmıştır. Çoğunlukla çalışan insanlar arasından seçtiği kahra­manlarının konuşmalarındaki yerel ve doğal dil özellikleriyle öykülemesin­de görülen yalın anlatımı, onun hikâyeciliğinin temel özelliklerindendir. Özellikle Çukurova yöresini eserlerine taşıdı. Kırkı aşkın öykü, roman ve oyun türünde eseri vardır.  Eserlerinden bazıları ise şunlardır:  : Mahalle Kavgası, Önce Ekmek,  Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği,

...................................................

 

8.Aşağıda verilen yazar eserleri uygun şekilde eşleştiriniz.

1.       Ekmek Kavgası

1.        

Reşat Nuri Gündekin

2.       Oğlumuz

2.        

Samim Kocagöz

3.       Millî Savaş Hikâyeler

3.        

Mustafa Kutlu

4.       Semaver

4.        

Bilge Karasu

5.       Leylâ ile Mecnun,

5.        

Tarık Buğra

6.       Gül Yetiştiren Adam

6.        

Oğuz Atay

7.       Sam Amca

7.        

Sait Faik Abasıyanık

8.       Yokuşa Akan Sular

8.        

Orhan Kemal

9.       Korkuyu Beklerken

9.        

Rasim Özdenören

10.    Troya’da Ölüm Vardı

10.     

Yakup Kadri Karaoğsmanoğlu


Kayanaklar derskonum.com-----onedebiyat.net--- 11.Sınıf Edebiyat Kitapları

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN


indirmek için tıklayınız


11. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı İndir PDF

sponsorlu bağlantı ->

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
2 Komentar untuk "11. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı İndir PDF"

cevap anahtarına nereden ulaşabilirim?

cevap anahtarına nereden ulaşabilirim?

Back To Top -->