Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri

YAZILI SORULARI

10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 125 2018-2019

sponsorlu bağlantı ->
2018-2019 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları
10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları 2018-2019, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları sayfa 32, 
 “2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 125 2018-2019

Aşağıdaki konuşma, Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören üç arkadaş arasında geçmiştir. Alya: Adana’da Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin etkisiyle oluşan delta ovası üzerindeki alüvyal topraklar çok verimlidir. Akarsuların getirdiği kum boyutundaki malzemeden oluşan bu toprakların işlenmesi son derece kolaydır. Adana’nın iklim özelliklerinden dolayı bu topraklarda yıl içinde iki ürün alınabilmektedir. Çukurova’yı çevreleyen Toros Dağları'nın yamaçlarında ise kırmızı renkli terra rossalara rastlanır. Çağan: Bursa Ovası, Uludağ’dan akan derelerin getirdiği materyallerden oluşan alüvyal topraklar ile yörede kepir adı verilen işlenmesi zor killi topraklardan oluşmaktadır. Özellikle tarım potansiyeli yüksek olan alüvyal topraklar, son yıllarda maalesef yerleşim alanları ve sanayi tesisleriyle istila edilmiş durumdadır. Türkân: Erzurum Ovası'nda alüvyal topraklar görülmektedir. Çukurova'dakiler kadar verimli olmasına rağmen bu topraklardan yılda sadece bir kez ürün alınabilmektedir. Erzurum’u çevreleyen plato ve dağlarda çayır bitki örtüsü altında çok verimli olan çernozyomlar görülür. Ancak bu toprakların tarım potansiyeli son derece düşüktür.
Yukarıdaki metinden ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıda yer alan 10, 11, 12, 13 ve 14. soruları cevaplayınız.
10-Alüvyal toprakların tarım açısından yüksek potansiyele sahip olmasının nedenleri nelerdir?
mineral bakımından zengindir.


11-Toroslar'da görülen terra rossaların kırmızı renkte olmasının nedenleri nelerdir?


bileşiminde çok miktarda demir oksit bulunmasından dolayı.

12-Bursa Ovası'nda kepir olarak bilinen killi topraklara ne ad verilmektedir? Bu toprakların oldukça zor işlenmesinin nedenleri nelerdir?
vertisoller, killi bir yapıda olmasından dolayı su ile temasa geçerek yapışkan bir durum alır. 13-Tarım topraklarının yerleşme ve sanayi tesislerine açılmasının ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir?

 tarım toprakları azalarak üretim azalır.

14-Erzurum çevresinde görülen çernozyom topraklar, oldukça verimli olmasına rağmen neden tarımda yeterince kullanılamamaktadır? Bahsedilen toprakların bu bölgede hangi amaçlarla kullanıldığını açıklayınız.
çünkü sıcaklık düşüktür, bu topraklar üzerinde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır.

Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
Aşağıdaki tabloda beş merkezin ocak ve temmuz
ayı sıcaklık ortalamaları ile yıllık yağış miktarları
verilmiştir. 
15-Tabloya göre 15 ve 16. soruları cevaplayınız.Merkezlerden hangisinde kimyasal ayrışma
daha etkilidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

16-Bütün merkezlerde anakaya ve yeryüzü şekillerinin
benzer özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünde
hangi merkezde toprak oluşumu daha
hızlı gerçekleşir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

17. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de toprak
erozyonunun azaltılması ve çölleşmenin önlenmesi
amacıyla yapılması gereken çalışmalardan
değildir?
A) Bitki örtüsü tahribinin önlenmesi
B) Eğimli arazilerin ağaçlandırılması
C) Orman yangınlarına karşı önlem alınması
D) Anız yakılmasının önüne geçilmesi
E) Tarlaların eğime paralel olarak sürülmesi
Zonal topraklar, belirli iklim şartları ve buna bağlı
bitki örtüsü altında oluşur.

18-Buna göre aşağıdaki iklim ve toprak türü eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
İklim Toprak türü
A) Akdeniz iklimi Terra rossa topraklar
B) Sert karasal iklim Podzol topraklar
C) Ekvatoral iklim Laterit topraklar
D) Ilıman karasal iklim Bozkır topraklar
E) Okyanusal iklim Çernozyom topraklarNot: Buraya yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. cevaplar yüklenecek :)
10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 ‘in cevapları aşağıdadır.  10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları 2018-2019, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları sayfa 
sponsorlu bağlantı ->

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 125 2018-2019"

Back To Top -->