sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 126 2018-2019

2018-2019 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları
10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları 2018-2019, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları sayfa 32, 
 “2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” 


10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 126 2018-2019
119-Türkiye topraklarında rüzgâr erozyonu özellikle iç
bölgelerde etkilidir. Buna göre aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin
yaygın olarak görüldüğü bir alanda rüzgâr
erozyonu daha etkilidir?
A) Kahverengi bozkır toprakları
B) Terra rossalar
C) Podzol topraklar
D) Çernozyomlar
E) Kahverengi orman toprakları

120-Türkiye’de görülen toprak türleriyle bu topraklarda
yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri
aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) Terra rossalar-Turunçgiller
B) Bozkır topraklar-Çay
C) Alüvyal topraklar-Şeker pancarı
D) Regosol topraklar-Patates
E) Kahverengi orman toprakları-Fındık

121-Eski göllerin tabanlarında killi anakaya üzerinde
oluşan, Anadolu’da dönen veya taş doğuran toprak
olarak da adlandırılan topraklar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hidromorfik toprak B) Rendzinalar
C) Vertisoller D) Kolüvyal topraklar

E) Regosol topraklar

122-Kahverengi orman toprakları ile ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Akdeniz ikliminin toprağıdır.
B) Humus bakımından zengin değildir.
C) Tarım açısından elverişlidir.
D) Rüzgâr taşıması ile oluşmuştur.
E) Bütün horizonlara sahip değildir.


123-Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı iller gösterilmiştir.
Buna göre 23 ve 24. soruları cevaplayınız.
Haritadaki illerin hangisinde sanayi ve yerleşmeye
bağlı olarak görülen toprak kaybı daha
fazladır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


124-İklim özellikleri göz önüne alındığında illerin
hangisinde toprakların tarımda kullanımı daha
sınırlıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Not: Buraya yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. cevaplar yüklenecek :)
10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 ‘in cevapları aşağıdadır.  10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları 2018-2019, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları sayfa 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk