Sponsorlu Bağlantı

ÖĞRETİCİ METİNLER VE YAZARLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ÖĞRETİCİ METİN YAZAR VE ESER,ÖĞRETİCİ METİNLER VE YAZARLARI, ÖĞRETİCİ METİNLER YAZAR ESER, ÖĞRETİCİ METİN TÜRÜNDEKİ ESERLER VE YAZARLARI, 

paylaşan : Belgen Baygara Kalem
TÜRK EDEBİYATINDA MEKTUP TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Mevlana (13. yy) ® Mektubat (147 mektuptan oluşmuş; çoğu mektup Selçuklu Emirlerine yazılmıştır.)
2) Fuzuli (16. yy) ® Şikâyetname (Edebiyatımızda ilk edebi mektuptur. Nişancı Paşa Mektubu da denir. Kendisine bağlanan 9 akçelik maaşı alamadığını Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye yazmıştır.)
3) Namık Kemal ® Namık Kemal'in Hususi Mektupları (3 cilt)
4) Abdülhak Hamit Tarhan ® Mektuplar
5) Ahmet Mithat Efendi-Muallim Naci ® Muhaberat Muhaverat
6) Ziya Gökalp ® Limni ve Malta Mektupları
7) Cevat Şakir Kabaağaçlı ® Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı
     (Halikarnas Balıkçısı)
8) Nazım Hikmet Ran ® Kemal Tahir'e Mahpushaneden Mektuplar
                                   ® Cezaevinden Mehmet Fuat'a Mektuplar
                                   ® Bursa Cezaevi'nden Va-Nu'lara Mektuplar
                                        (Va-Nu: Ahmet Vala Nurettin) (Veli Nuri)
                                   ® Nazım ile Piraye
9) Cahit Sıtkı Tarancı ® Ziya'ya Mektuplar
10) Ahmet Hamdi Tanpınar ® Mektuplar

DİĞER METİN TÜRLERİNDE MEKTUP ÖRNEKLERİ
1) J. J. Rousseau ® Yeni Heloise (Roman)
2) Goethe ® Genç Werther’in Acıları (Roman)
3) Balzac ® Vadideki Zambak (Roman)
4) Halide Edip Adıvar ® Handan (Roman)
5) Hüseyin Rahmi Gürpınar ® Mutallaka (Roman)
6) Reşat Nuri Güntekin ® Bir Kadın Düşmanı (Roman)
7) Andre Gide ® Angel’e Mektuplar (Deneme)
8) Nurullah Ataç ® Okuruma Mektuplar (Deneme)
9) Namık Kemal ® Tahrib-i Harabat  (Eleştiri, Ziya Paşa’yı Harabat adlı eseri sebebiyle eleştirir.)
                          ® İrfan Paşa’ya Mektup (Eleştiri) İrfan Paşa’nın Mecmua-i İrfan Paşa adlı eserinde yeni edebiyat taraftarlarını tenkit etmesi üzerine yazmıştır.
10) Ali Canip Yöntem ® Milli Edebiyat Meseleleri ve Cenap Bey’le Münakaşalarım (Makale)
11) Ahmet Rasim ® Şehir Mektupları (Fıkra)
                            ® Romanya Mektupları (Gezi Yazısı)
13) Cenap Şahabettin ® Hac Yolunda (Gezi Yazısı)
                                  ® Suriye Mektupları (Gezi Yazısı)
14) Ahmet Şerif ® Anadolu’da Tanin (Röportaj)
15) Orhan Veli ® Oktay’a Mektuplar (Şiir)
16) Kemalettin Kamu ® İzmir Yolunda Son Mektup (Şiir)TÜRK EDEBİYATINDA GÜNLÜK (GÜNCE) TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Direktör Ali Bey ® Seyahat Jurnali (Türkçede yayımlanmış ilk günlüktür.)
2) Şair Nigar Hanım ® Hayatımın Hikâyesi ( Batılı tarzda ilk edebiyat günlüğü, şairin ölümünden 40 yıl sonra günlüğünün bir parçası bu adla yayımlandı.)
3) Falih Rıfkı Atay ® Yolcu Defteri ( Edebiyatımızda “günlük” terimini ilk kez kullanmıştır.)
4) Ahmet Refik Altınay ® Kafkas Yollarında
5) Ömer Seyfettin ® Ruzname
6) Nurullah Ataç ® Günce (2 cilt)
                           ® Uçuş Günlüğü
                           ® Gazi Günlüğü
                           ® Avusturya Günlüğü
7) Salah Birsel ® Günlük   (Çağdaş Edebiyatımızın Öncü Günlükçüsü)
                        ® Kuşları Örtünmek
                        ® Nezleli Karga
                        ® Bay Sessizlik
                        ® Aynalar Günlüğü
                        ® Yaşlılık Günlüğü
                        ® Papağanname
                        ® Yalnızlığın Fırınlanmış Kokusu
8) Tomris Uyar ® Gündökümleri
                         ® Günlerin Tortusu
                         ® Sesler
                         ® Yüzler
                         ® Sokaklar

9) Nuri Pakdil ® Edebiyat Kulesi
10) Orhan Burian ® Günlük (1950-1952)
11) Cahit Zarifoğlu ® Yaşamak
12) Cemil Meriç ® Jurnal (2 cilt)
13) Oğuz Atay ® Günlük ( Atay, hastalığı süresince kaleme almış, daha çok kendi yapıtlarını anlatmıştır.)
14) Cemal Süreya ® Günler
15) İlhan Berk ® El Yazılarına Vuruyor Güneş
16) Hilmi Yavuz ® Geçmiş Yaz Defterleri
17) Oktay Akbal ® Yeryüzü Korkusu
                           ® Geçmişin Kuşları
                           ® Anılarda Gömlek
18) Adalet Ağaoğlu ® Damla Damla Günler
19) Fethi Naci ® Dönüp Baktığımda
20) Ece Ayhan ® Başı Bozuk GünlerTÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA ANI (HATIRA) TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ksenophon ® Anabasis ( Dünya edebiyatında anı türünün ilk örneğidir. Eski Yunan Edebiyatı MÖ 427-355)
2) J. J. Rouseau ® İtiraflar (18. yy)
3) Goldoni ® İyiliksever Somurtkan (18. yy)
4) Goethe ® Şiir ve Gerçek (18. yy)
5) Andre Gide ® Jurnaller (18. yy)
6) Victor Hugo ® Gördüklerim (19. yy)
7) Stendhal ® Bencillik Anıları (19. yy)
8) Verlaine ® İtiraflar (19. yy)
9) Tolstoy ® İtirafım (20. yy)
10) Göktürk Yazıtları ® (Türk edebiyatının anı türünde yazılmış olan ilk örnekleridir. 8. yy)
11) Babür Şah ®Babürname (Veka-yi Babür, 16. yy’da Hindistan’da Türk-Moğol İmparatorluğu kuran Babür Şah’ın (1488-1530) bu eseri Türk edebiyatında en eski derli toplu, ilk edebi anı örneği olarak sayılır. Bu eserde Babür Şah 1494’te tahta çıkışından 1524’e kadarki başından geçen olayları anlatır.)
12) Zaifî ® Sergüzeşt-i Zaifi (16. yy)
13) Barbaros Hayrettin Paşa ® Gazavat-ı Hayrettin Paşa (Hayrettin Paşa’nın Savaşlarını anlatır.)
14) Ebu’l Gazi Bahadır Han ® Şecere-i Türk (17. yy)
15) Keçecizade İzzet Molla ® Mihnet-i Keşan (Mesnevi nazım biçimi dönemin sosyal yapısını anlatır.)
16) Akif Paşa ® Tabsıra (Tanzimat Dönemi, dönemin siyasi hayatını ve entrikalarını yansıtır.)
17) Namık Kemal ® Magosa Hatıraları
18) Ziya Paşa ® Defter-i Amal
19) Ahmet Mithat Efendi ® Menfa
20) Muallim Naci ® Medrese Hatıraları
                             ® Ömer’in Çocukluğu (Hatıra sözcüğü 19. yy’ dan itibaren Muallim Naci ile kullanılmaya başlanmıştır.)
21) Ahmet Rasim ® Eşkâl-i Zaman   (Servet-i Fünun Dönemi)
                            ® Falaka
                            ® Muharrir-Şair-Edip
                            ® Gecelerim
                            ® Şehir Mektupları
22) Halit Ziya Uşaklıgil ® Kırk Yıl
                                      ® Saray ve Ötesi
                                      ® Bir Acı Hikâye
23) Mehmet Rauf ® Edebi Hatıralar
24) Hüseyin Cahit Yalçın ® Edebi Hatıralar
                                        ® Siyasi Hatıralar
25) Abdülhak Şinasi Hisar ® Boğaziçi Yalıları
                                          ® Boğaziçi Mehtapları
                                          ® Geçmiş Zaman Köşkleri
                                          ® Geçmiş Zaman Fıkraları
                                          ® İstanbul ve Piyer Loti
26) Yahya Kemal Beyatlı ® Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım

27) Yakup Kadri Karaosmanoğlu ® Zoraki Diplomat
                                                     ® Politikada 45 Yıl
                                                     ® Anamın Kitabı
                                                     ® Vatan Yolunda
                                                     ® Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
28) Falih Rıfkı Atay ® Zeytindağı
                                ® Çankaya
                                ® Batış Yılları (1963)
                                ® Atatürk'ün Bana Anlattıkları
                                ® Ateş ve Güneş
29) Halide Edip Adıvar ® Türk'ün Ateşle İmtihanı
                                     ® Mor Salkımlı Ev
30) Halit Fahri Ozansoy ® Edebiyatçılar Geçiyor
                                       ® Edebiyatçılar Çevremde
                                       ® Eski İstanbul Manzaraları
31) Yusuf Ziya Ortaç ® Yokuşa Doğru
                                   ® Portreler
                                   ® Bir Varmış Bir Yokmuş
32) Ahmet İhsan Tokgöz ® Matbuat Hatıralarım
33) Ruşen Eşref Ünaydın ® Atatürk'ü Özleyiş
34) Oktay Akbal ® Şair Dostlarım
35) Mina Urgan ® Bir Dinozor'un Anıları
36) Samet Ağaoğlu ® Aşina Yüzler
                              ® Babamın Bavulu
                              ® Strazburg Hatıraları 
37) Refik Halit Karay ® Sakın Aldanma
                                   ® Tanıdıklarım
                                   ® Milli Mücadele Hatıraları
                                   ® Üç Nesil- Üç Hayat
38) Ahmet Hamdi Tanpınar ® Kerkük Anıları
                                            ® Cahit Sıtkı’ya Dair Hatıralar
39) Salah Birsel ® Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
40) Halikarnas Balıkçısı ® Mavi Sürgün
41) Samiha Ayverdi ® İbrahim Efendi Konağı
                                 ® İstanbul Geceleri
                                 ® Hey Gidi Günler Hey
42) Haldun Taner ® Ölür İse Tenler Ölür Canlar Ölesi Değil
43) Altan Öymen ® Değişim Yılları
                            ® Bir Dönem Bir Çocuk
44) Halide Nusret Zorlutuna ® Benim Küçük Dostlarım: Okul Hatıraları
                                             ® Bir Devrin Romanı
45) Ahmet Oktay ® Gizli Çekmece
46) Reşit Paşa ® Hatıralar (1939)
47) Mithat Paşa ® Hayat-ı Siyasiyye (1907)
48) Ahmet Cevdet Paşa ® Tezakir-i Cevdet (1853-1887)
49) Rıza Tevfik Bölükbaşı ® Ben De Konuşayım (1933)
50) Afet İnan ® Atatürk'ten Hatıralar ( 1950)
51) Celal Bayar ® Atatürk'ün Hatıralar
52) Ebuzziya Tevfik ® Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye (1876)
53) Ali Fuat Cebesoy ® Moskova Hatıraları
54) Bedii Faik ® Hapishane Notları
55) Aziz Nesin ® Bir Sürgünün Anıları
56) Zeynep Oral ® Bir Ses
57) Sevgi Soysal ® Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu
58) Haldun Dormen ® Sürç ü Lisan Ettikse
59) Şevket Süreyya Aydemir ® Toprak Uyanırsa
60) Nihat Sami Banarlı ® Yahya Kemal Yaşarken
61) Orhan Kemal ® Nazım Hikmet’le Üç Buçuk Yıl
62) Samim Kocagöz ® Bu Da Geçti Ya Hu
63) Melih Cevdet Anday ® Akan Zaman Duran Zaman
64) İsmail Habib Sevük ® O Zamanlar
64) Emre Kongar ® Ben Müsteşarken
65) Gülsüm Bilgehan ® Mevhibe İnönü’nün Anıları
TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ
TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Erzurumlu Kadı Mustafa Darir ® Siretü'n Nebi ( Türkçe ilk siyer kitabı. Hz. Muhammed'in hayatı anlatılır.)
2) Ali Şir Nevai ® Mecalisü'n Nefais ( 1491 Şair Tezkiresidir. Çağatay Türkçesinin en önemli temsilcisidir. Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresidir,  biyografik eserdir.)
3) Eflaki ® Menakıbü'l Arifin (Veli, ermiş kişilerin hayatları anlatılır.)
4) Sehi Bey ® Heşt Behişt (Sekiz Cennet) ( Şair Tezkiresidir. Şairlerin hayatlarını anlatır.)
5) İdris-i Bitlisi ® Heşt Behişt (Sekiz Cennet) (Osmanlı padişahlarından sekizinin yaşamını anlatır.)
6) Latifi ® Tezkiretü'ş Şuara (1546 Şairlerin hayatını anlatır.)
7) Gelibolulu Ali ® Menakıb-ı Hünerveran (Sanatçıların Menkıbeleri, 1586. Hattatları, ciltçilerin, tezhipçilerin ve minyatür sanatçılarının yaşam öykülerini derlemiştir.)
8) Kınalızade Hasan Çelebi ® Tezkiretü'ş Şuara (Şairlerin hayatını anlatır.)
9) Namık Kemal ® Evrak-ı Perişan ( 1881, Selahattin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Emir Nevruz'un biyografileri, tarihi maceraları anlatılır.)
10) Recaizade Mahmut Ekrem ® Kudema'dan Birkaç Şair (Osmanlı şairlerinin hayatlarını anlatır.)
11) Muallim Naci ® Osmanlı Şairleri

12) Tahir Alangu ® Ömer Seyfettin (Yaşam Öyküsel Roman, 1968)
13) Beşir Fuat ® Victor Hugo
                       ® Voltaire
14) Bursalı Mehmet Tahir ® Osmanlı Müellifleri
15) İbnülemin Mahmut Kemal ® Son Asır Türk Şairleri
                                                ® Son Sadrazamlar
                                                ® Son Hattatlar
16) İbrahim Alaettin Gövsa ® Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1945)
17) Mithat Cemal Kuntay ® Mehmet Akif
                                         ® Namık Kemal
                                         ® Sarıklı İhtilalci Ali Süavi
18) Mehmet Kaplan ® Tevfik Fikret
19) Mehmet Emin Erişirgil ® Ziya Gökalp
                                           ® Bir Fikir Adamının Romanı (Yaşam öyküsel roman,1951)
20) Gündüz Akıncı ® Abdülhak Hamit Tarhan (1956)
21) Behçet Necatigil ® Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (1960)
22) Şevket Süreyya Aydemir ® Tek Adam (Atatürk'ün Yaşam Öyküsü, 1963-1965, 3 cilt)
                                                   ® İkinci Adam (İsmet İnönü'nün Yaşam Öyküsü, 1966-1968, 3 cilt)
                                               ® Menderes'in Dramı
                                               ® Enver Paşa
23) Kenan Akyüz ® Tevfik Fikret
24) Ayşe Kulin ® Dürbünümde Kırk Sene (Anı-Otobiyografi-Roman)TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA GEZİ YAZISI TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Marco Polo ® Seyahatname ( 13. yy'da Uzak Doğu izlenimlerini içerir.)
2) İbn-i Batuta ® Seyahatname (14. yy'da Arap gezgini İslam Dünyası gezilerini konu edinir.)
3) Nasır Hüsrev ® Sefername ( Mekke gezisi ve Mısır ve Anadolu'nun doğusunda gördüklerini anlatır.)
4) Babürşah ® Babürname
5) Seydi Ali Reis ® Miratü'l Memalik (Memleket Aynası) ( Portekizlilere karşı savaşırken Hint Denizi'nde fırtınaya yakalanıp Gücerat'ta karaya çıktıktan sonra Hindistan, Afganistan, buhara, Maveraünnehir yoluyla Edirne'ye dönüşü sırasında başından geçen serüvenleri kapsar.)
6) Piri Reis ® Bahriye (Akdeniz'i çevreleyen karalar, ormanlar vb. bilgilerle hem deniz atlası hem de gezi yazısı.)
7) Katip Çelebi ® Cihannüma
8) Evliya Çelebi ® Seyahatname (Tarih-i Seyyah, Osmanlı sınırları içinde ve dışında gördüklerini anlatır. 10 ciltlik)
9) Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi ® Fransa Sefaretnamesi (Paris'teki izlenimlerini anlatır.)
10) Ahmet Mithat Efendi ® Avrupa'da Bir Cevelan (İstanbul'dan Stockholm'a kadar yaptığı tren yolculuğuna dönüşünde uğradığı birçok Avrupa kentine ilişkin gözlem ve izlenimlerini anlatır.)
11) Ali Bey ® Seyahat Jurnali
12) Ahmet Haşim ® Frankfurt Seyahatnamesi

12) Cenap Şahabettin ® Hac Yolunda (1909, Hicaz Yolculuğunu anlatır.)
                                  ® Afak-ı Irak (1915, Suriye ve Irak'tan söz eder.)
                                  ® Avrupa Mektupları (1919, Avrupa gezisini anlatır.)
                                  ® Suriye Mektupları
13) Ahmet Rasim ® Romanya Mektupları
14) Reşat Nuri Güntekin ® Anadolu Notları (1886-1956, 2 cilt)
15) Falih Rıfkı Atay ® Denizaşırı
                                 ® Taymis Kıyıları
                                 ® Tuna Kıyıları
                                 ® Bizim Akdeniz
                                 ® Hind
                                 ® Yolcu Defteri
                                 ® Gezerek Gördüklerim
                                 ® Yeni Rusya

16) İsmail Habip Sevük ® Yurttan Yazılar (1943)
                                      ® Tuna'dan Batıya
17) Bedri Rahmi Eyüpoğlu ® Canım Anadolu
                                           ® Tezek
18) Erdal Öz ® Allı Turnam
19) Azra Erhat ® Mavi Yolculuk
                        ® Mavi Anadolu
20) Oktay Akbal ® Hiroşimalar Olmasın
21) Haldun Taner ® Düşsem Yollara Yollara
22) Mina Urgan ® Bir Dinozor'un Gezileri

23) Yavuz Bülent Bakiler ® Üsküp'ten Kosova'ya
                                         ® Türkistan Türkistan
24) Füruzan ® Balkan Yolcusu
25) Buket Uzuner ® Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları
26) Burhan Arpat ® Avusturya Günlüğü
                             ® Gezi Günlüğü
27) Faik Sabri Duran ® İstanbul'dan Londra'ya Şilep'le Yolculuk (1934)
                                 ® Akdeniz'de Bir Yaz Esintisi (1936)
28) Şukufe Nihal ® Finlandiya
29) Sadri Ertem ® Bir Vagon Penceresinden
                         ® Ankara-Bükreş
30) Hikmet Brand ® Anadolu Manzaraları
31) Melih Cevdet Anday ® Sovyet Rusya
                                       ® Azerbaycan
                                       ® Özbekistan
                                       ® Bulgaristan
                                       ® Macaristan
32) Bedii Faik Akın ® Sam Amcanın Evinde
                                ® Bir Garip Ada
33) Yılmaz Çetiner ® Şu Bizim Rumeli
34) Ataol Behramoğlu ® Başka Gökler Altında
35) Attila İlhan ® Abbas Yolcu
36) Burhan Felek ® Hint Masalları
37) Fakir Baykurt ® Dünyanın Öte Ucu
38) Nadir Nadi ® İki Sovyet Rusya
39) Samet Ağaoğlu ® Sovyet Rusya İmparatorluğu
40) Ahmet İhsan Tokgöz ® Avrupa'da Ne Gördüm?
41) Yusuf Ziya Ortaç ® Göz Ucuyla Avrupa
42) Nevzat Üstün ® Almanya Beyleri
                            ® Portekiz'in Bahçeleri

  

TÜRK EDEBİYATINDA FIKRA (KÖŞE YAZISI) TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ahmet Haşim ® Bize Göre
                          ® Gurabahane-i Laklahan (Garip Leyleklerin Evi)
2) Ahmet Rasim ® Eşkal-i Zaman
                          ® Şehir Mektupları (mektup-fıkra)
                          ® Gülüp Ağladıklarım
                          ® Muharrir Bu Ya
3) Refik Halit Karay ® Bir İçim Su
                                 ® Bir Avuç Saçma
                                 ® Üç Nesil Üç Hayat
                                 ® İlk Adım
                                ® Ay Peşinde
                                ® Guguklu Saat
                                ® Kirpinin Dedikleri
4) Orhan Seyfi Orhan ® Kulaktan Kulağa
5) Falih Rıfkı Atay ® Eski Saat
                              ® Pazar Konuşmaları
                              ® Niçin Kurtulmamak
                              ® Çile
6) Aziz Nesin ® Az Gittik Uz Gittik
                      ® Konuşa Konuşa
7) Necip Fazıl Kısakürek ® Çöle İnen Nur
8) Yusuf Ziya Ortaç ® Beşik
                                ® Ocak
                                ® Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
9) Peyami Safa ® Türk İnkılâbına BakışlarTÜRK EDEBİYATINDA SOHBET (SÖYLEŞİ) TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ahmet Rasim ® Ramazan Sohbetleri
2) Suut Kemal Yetkin ® Edebiyat Söyleşileri
3) Melih Cevdet Anday ® Dilimiz Üzerine Sohbetler
4) Ahmet Kabaklı ® Sohbetler
5) Yahya Kemal Beyatlı ® Tarih Musahabeleri
6) Nurullah Ataç ® Karalama Defteri
                           ® Sözden Söze
                           ® Söyleşiler
                           ® Dergilerde
7) Şevket Rado ® Eşref Saat
                         ® Ümit Dünyası
                         ® Hayat Böyledir
                         ® Aile Sohbetleri
                         ® Saadet Yolu
                         ® Takdir Duygusu TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA DENEME TÜRÜNDEKİ ESERLER
1)Montaigne ® Denemeler (Essais) (Deneme türünün kurucusu ve ilk temsilcisidir.)
2) Francis Bacon ® Birtakım Kısa Notlar
3) Ahmet Haşim ® Bize Göre (1928)
                          ® Gurabahane-i Laklahan (1928)
4) Mahmut Sadık ® Takvimden Yapraklar (1912)
5) Refik Halit Karay ® Bir Avuç Saçma (1939)
                                 ® Bir İçim Su (1931)
                                 ® İlk Adım (1941)
                                ® Üç Nesil Üç Hayat (1943)
                                ® Makyajlı Kadın (1943)
                                ® Tanrıya Şikâyet (1944)
6) Falih Rıfkı Atay ® Eski Saat (1933)
                              ® Niçin Kurtulmak (1953)
                              ® Çile (1955)
                              ® İnanç (1965)
                              ® Pazar Konuşmaları (1966)
                              ® Kurtuluş (1966)
                              ® Bayrak (1970)
7) Nurullah Ataç ® Günlerin Getirdiği
                           ® Sözden Söze
                           ® Söz Arasında
                           ® Karalama Defteri
                           ® Okuruma Mektuplar
                           ® Diyelim
8) Ahmet Hamdi Tanpınar ® Beş Şehir
                                          ® Yaşadığım Gibi

9) Suut Kemal Yetkin ® Günlerin Götürdüğü
                                   ® Yokuşa Doğru
                                   ® Düşün Payı
                                   ® Denemeler
                                   ® Edebiyat Konuşmaları
10) Sabahattin Eyüpoğlu ® Mavi ve Kara
                                       ® Siyah Kalem
                                       ® Denemeler
                                       ® Sanat Üzerine Denemeler
11) Mehmet Kaplan ® Nesillerin Ruhu (1967)
                                ® Büyük Türkiye Rüyası (1969)
                                ® Edebiyatımızın İçinden (1978)
                                ® Kültür ve Dil (1982)
                                ® Yazmak Yazışmak
12) Peyami Safa ® Sanat, Edebiyat, Tenkit
13) Adnan Adıvar ® Dur Düşün
14) Oktay Akbal ® Yaşamı Yeniden Kurmak
                           ® Önce Şiir Vardı
15) Melih Cevdet Anday ® Doğu-Batı
                                        ® Dilimiz Üzerine Araştırmalar
                                        ® Konuşarak
                                        ® Yiten Söz
16) Asım Bezirci ® Bilimden Yana
17) Salah Birsel ® Kurutulmuş Felsefe Bahçesi
                          ® Gece Denemeleri
                          ® Sen Beni Sev
18) Cemal Süreya ® Şapkam Dolu Çiçekle

19) Cemil Meriç ® Bu Ülke
                          ® Mağaradakiler
20) Azra Erhat ® İşte İnsan
                        ® Ecce Homo
                        ® Sevgi Yönetimi
21) Vedat Günyol ® Daldan Dala
22) Attila İlhan ® Hangi Batı
23) Ceyhun Atuf Kansu ® Köy Öğretmenine Mektuplar
24) Mehmet Fuat ® Düşünceye Saygı
25) Haldun Taner ® Hak Dostum Diye Başlayalım Söze
26) Halit Ziya Uşaklıgil ® Sanata Dair
27) Nermi Uygur ® Güneşle
                            ® Bunalımdan Yaşama Kültürü
®     Dilin Gücü
28) Sezai Karakoç ®Edebiyat Yazıları I (Medeniyetin Rüyası, Rüyanın Medeniyeti Şiir)
                                 ® Edebiyat Yazıları II (Dişimizin Zarı)
                                 ® Edebiyat Yazıları III (Eğik Ehramlar)
29) Sabahattin Kudret Aksal ® Geçmişle Gelecek
30) Şevket Süreyya Aydemir ® Kahramanlar Doğmalıydı
31) Ferit Edgü ® Ders Notları
                       ® Yazmak Eylemi
32) Samiha Ayverdi ® İstanbul Geceleri

33) Nihat Sami Banarlı ® Türkçenin Sırları
                                     ® İstanbul'a Dair
34) Doğan Yücel ® Güncelin Çağrısı
35) İsmet Özel ® Şiir Okuma Kılavuzu
36) Tahsin Yücel ® Tartışmalar
37) Hilmi Yavuz ® Yazın Üzerine
                           ® Şehirlerin İskeleti
38) Eniz Batur ® Şiir ve Cinayet
39) Cevdet Kudret Solak ® Bir Bakıma
40) Beşir Ayvazoğlu ® Şehir Fotoğrafları
41) Ruşen Eşref Ünaydın ® Ayrılıklar

          

 TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA MAKALE TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Şinasi ® Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
2) Ziya Paşa ® Şiir ve İnşa
3) Hüseyin Cahit Yalçın ® Edebiyat ve Hukuk (Fransız İhtilali ve Milliyetçilik akımını övme sebebiyle Servet-i Fünun Dergisinin II. Abdülhamit tarafından kapatılmasına sebep olan makaledir. )
4) Cenap Şahabettin ® Evrak-ı Eyyam
                                ® Nesr-i Harp
                                ® Nesr-i Sulh
5) Ömer Seyfettin ® Yeni Lisan
6) Yusuf Akçura ® Üç Tarz-ı Siyaset
6) Ahmet Hamdi Tanpınar ® Edebiyat Üzerine Makaleler
7) Namık Kemal ® Mes Prizon Muahazenamesi
                           ® Renan Müdafaanamesi
8) Ziya Gökalp ® Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
9) Ali Canip Yöntem ® Milli Edebiyat Meseleleri ve
                                      Cenap Bey'le Münakaşalarım
10) Yahya Kemal Beyatlı ® Aziz İstanbul
                                        ® Eğil Dağlar (Makale-Sohbet)
11) Yaşar Nabi Nayır ® Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (Makale-İnceleme)
12) Hasan Ali Yücel ® Pazartesi Konuşmaları
                                 ® İyi Vatandaş İyi İnsan
13) Samiha Ayverdi ® Yusufçuk (Makale ve Konferanslar)
14) Mehmet Kaplan ® Nesillerin Ruhu (Makale-Eleştiri)
                                ® Büyük Türkiye Rüyası (Makale-Eleştiri)
                                ® Kültür ve Dil (Makale-Eleştiri)


TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ TÜRÜNDEKİ ESERLER


1) Namık Kemal ® Lisan-ı Osmanî Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir.
                              ® Tahrib-i Harabat
                              ® Takip
2) Ziya Paşa ® Şiir ve İnşa
                    ® Harabat
3) Cevdet Paşa ® Belagat-ı Osmaniye
4) Recaizade Mahmut Ekrem ® Talim-i Edebiyat
                                              ® Takdir-i Elhan
                                              ® Zemzeme
5) Muallim Naci ® Demdeme
                          ® İntikad
6) Berna MORAN ® Türk Edebiyatına Eleştirel Bakış I, II, IIITÜRK EDEBİYATINDA RÖPORTAJ TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ruşen Eşref Ünaydın ® Diyorlar Ki (Önce Edebi Ziyaretler ve Mülakatlar)
                                        ® Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat
2) Hikmet Feridun Es ® Bugün De Diyorlar Ki
3) Mustafa Baydar ® Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar
4) Gavsi Ozansoy ® 40 Yıl Sonra Diyorlar Ki
5) Mehmet Seyda ® Edebiyat Dostları
6) Yaşar Nabi Nayır ® Edebiyatçılarımız Konuşuyor (1976)
7) Falih Rıfkı Atay ® Faşist Roma
                                ® Kemalist Tiran
                                ® Kaybolmuş Makedonya
                                ® Moskova-Roma
8) Yılmaz Çetiner ® Bilinmeyen Arnavutluk
9) Abdi İpekçi ® Dünyanın Dört Bucağından
10) Fikret Otyam ® Ne Biçim Amerika
                             ® Ne Biçim Rusya
                             ® Oy Fırat Asi Fırat
                             ® Bir Karış Toprak İçin
                             ® Doğrudan Gezi Notları
11) Cevat Fehmi Başkut ® Geceleri Bizi Kimler Bekliyor
12) Sait Faik Abasıyanık ® Mahkeme Kapısı
13) Necmi Onur ® Çanakkale Savaşları ve Şehitler Abidesi
                           ® Çadır Tiyatrosu
14) Yaşar Kemal ® Peri Bacaları
                             ® Bu Diyar Baştan Başa
15) Tahir Kutsi Makal ® İç Göl  ® Acı YolTÜRK EDEBİYATINDA MÜLAKAT TÜRÜNDEKİ ESERLER
1) Ruşen Eşref Ünaydın ® Diyorlar Ki (1918)
2) Hikmet Feridun Es ® Bugün De Diyorlar Ki (1932)
3) Mustafa Baydar ® Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar (1960)
4) Gavsi Ozansoy ® Edebiyatımızda Dünküler Mi Bugünküler Mi Daha Güçlü
                              ® 40 Yıl Sonra Diyorlar Ki (1962)
                              ® Beş Kuşak Konuşuyor (1967)
5) Tahir Kutsi ® İç Göç (1964)
6) Halil Aytekin ® Doğuda Kıtlık Vardı (1965)
7) Abdi İpekçi ® Liderler Diyorlar Ki (1969)
8) Yaşar Kemal ® Çukurova Yana Yana (1955)
                          ® Peri Bacaları (1957)
                          ® Bu Diyar Baştan Başa (1971)
                          ® Bir Bulut Kaynıyor (1974)
9) Nurullah Berk ® Ustalarla Konuşmalar (1971)
10) Fikret Otyam ® Ha Bu Diyar (1959)
                             ® Doğudan Gezi Notları (1960)
                             ® Harran-Hoyrat Irıp ve Mayın (1961)
                             ® Uy Babo (1962)
                             ® Topraksızlar (1963)
                             ® Hu Dost (1963)
                             ® Bir Karış Toprak İçin
                             ® Oy Fırat Asi Fırat (1966)
                             ® Can Pazarı
                             ® Vay Kurban
                             ® Hayvanlar ve İnsanlar (1969)
                             ® Gide Gide 10 (1969)
11) Necmi Onur ® Mezarlarında Yaşayanlar (1963)
                           ® Duvaksız Anadolu (1965)
12) Hikmet Çetinkaya ® Toprak Bizim Canımız (1973)

paylaşan : Belgen Baygara Kalem

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "ÖĞRETİCİ METİNLER VE YAZARLARI"

Back To Top -->