9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 157

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 157, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

...Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları öneri niteliğindedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz
9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 157.Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme  (Yeni Müfredat)
6. Aşağıda hareket ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
I. Satürn gezegeninin uydularının Satürn gezegeni etrafında dolanması
II. Petrol taşıyan tankerin suda yüzmesi
III. Kızılırmak nehrinin sularının Karadeniz’e dökülmesi
IV. Alışveriş yapılırken market arabasının itilmesi
V. Dökülen toplu iğnelerin mıknatısla toplanması
Bu ifadelerde geçen kuvvetlerin, temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler şeklinde doğru sınıflandırması hangisidir?
    Temas Gerektiren   Temas Gerektirmeyen 
A) II – IV                       I – III – V 
B) I – IV                        II – III – V 
C) II – III – V                 I – IV 
D) I – II – III – V           IV 
E) IV – V                      I – II – III

Cevap: Gezegen ve uyduların birbirine teması yoktur. Bu yüzden temas gerektirmeyen kuvvettir.
Tankerin suda yüzmesi, temas gerektirir. Suya değen yüzeye kaldırma kuvveti uygulanır.
Akarsunun bir yerden başka bir yere akması için su yatağının meğilli olması gerekir. Yer çekiminin etkisiyle su bu yataktan akar. Yer çekimi de temas gerektirmez.
Market arabasını itmek için ona dokunmamız, yani temas etmemiz gerekir. Bu yüzden temas gerektirir.
Mıknatıs çekimi veya itimi, temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
Cevap: A


7. Yatay zemin üzerinde durmakta olan cisme bir kuvvet uygulanıyor. Cisim hareket etmediğine göre,
I. Ortam sürtünmelidir.
II. Kuvvet cisme düşey doğrultuda etki etmektedir.
III Uygulanan kuvvet, cismin ağırlığına eşit büyüklüktedir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap: Birinci madde doğru olabilir çünkü uygulanan kuvvet, yer çekimine karşı yönde uygulanmış olabilir. Aynı zamanda da sürtünmeli olabilir.
Düşey uygulanan kuvvet de olabilir. Bu kuvvetin zemine göre yatay bileşeni, sürtünme kuvvetinden küçük olabilir ve bu durumda da cisim hareket etmez.
Uygulanan kuvvet, ağırlığa da eşit olabilir. Çünkü kuvvetin kesin doğrultusu hakkında bir bilgimiz yok.
Cevap: I, II ve III


8. Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili verilen,
I.Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetin etkisi, atom çekirdeği ile sınırlıdır.
II.Gezegenlerin diziliminde etkisi en büyük olan kuvvet kütle çekim kuvvetidir.
III.Elektromanyetik kuvvetin etki ettiği yükler, tepki kuvveti oluşturmaz.
IV.Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir.
ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) Hepsi

Cevap: Doğada bulunan temel kuvvetler dört çeşittir. -Kütle çekim kuvveti -Zayıf nükleer kuvvet -Elektromanyetik kuvvet -Şiddetli nükleer kuvvet
Kütle çekim kuvvetleri, cisimlerin kütlelerine ve aralarındaki uzaklıklara bağlı bir kuvvettir.
Zayıf nükleer kuvvet, nükleer bozunmalarda görülen ve atomların kararsızlığına neden olan kuvvettir.
Elektromanyetik kuvveti zaten biliyoruz. Cisimlerin sahip oldukları yükler nedeniyle birbiri üzerinde oluşturdukları itme veya çekme kuvvetidir.
Şiddetli nükleer kuvvet ise atomik boyutta görülen, proton ve nötronların bir arada kalmasını sağlayan kuvvettir. 
I. madde doğrudur. İkisi de atomik boyutlarda görülür.
II. madde doğrudur. Çünkü gezegenlerin diziliminde kütle çekimi kuvvetinin etkisi vardır. Aradaki mesafe arttıkça çekim kuvveti azalır. Kütleler arttıkça artar.
III. madde yanlıştır. Çünkü tepki kuvveti oluşur. Tepki kuvveti, zot yönde ama aynı büyüklükte olan kuvvettir.
IV. madde doğrudur çünkü tüm kuvveler temas gerektirmez.
Cevap: C


9. “Dünya, çevresinde yer çekimi kuvveti oluşturmasaydı ...........................” şeklinde eksik verilen cümle,
I. Yapay uydular, Dünya’nın etrafında dolanmazdı.
II. Dünya’nın atmosferi olmazdı.
III. Kar yağmazdı.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri ile doldurulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: I olmaz çünkü bu kütle çekim kuvveti ile ilgilidir. II olabilir çünkü yer çekimi olmazsa atmosfer dağılırdı. III doğru olabilir çünkü kar, yere yer çekimi ile düşmektedir. Yer çekimi olmasaydı, kar aşağı düşmezdi.
Cevap: D

----

10. Sürtünme kuvveti var olmasaydı, bu durumun sonuçları ile ilgili,
I. Sporcular koşu yapamazdı.
II. Kalemtıraş ile kurşun kalemin ucunu açamazdık.
III. Mıknatıs ile demir çiviyi çekemezdik.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: I doğru. Çünkü koşu yapmak için erden güç alırız ve kendimizi ileriye doğru iteriz. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı kendimizi itemezdik. 
II doğru. Çünkü sürtünme kuvveti aşınmaya sebep olur. Kalemde aşınma olduğu için açma işlemi gerçekleşir.
III yanlış. Çünkü mıknatıs ile sürtünme kuvvetinin bir ilgisi yoktur.
Cevap: B

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları


Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 157"

Back To Top -->