sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 158

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 158, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

...Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları öneri niteliğindedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 158.Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme  (Yeni Müfredat)
11.Bir yıldız ile bir gezegen arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F kadardır.
Yıldız ve gezegenin kütleleri değiştirilmemek kaydıyla yıldız ve gezegen arasındaki uzaklık ilk durumdaki uzaklığın yarısı kadar olsaydı aralarındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F olurdu?
A) 4
B) 2
C) 1
D) 1/2
E) 1/4

Cevap: Çekim kuvveti formülü = Kütleler çarpımı / Uzaklık karesi
Çekim kuvveti ile uzaklık ters orantılıdır. Yani birisi azalırsa, diğeri artar.
Uzaklık yarısı, yani ½ oluyor. Bu durumda orandaki ifade 1/4 olur çünkü karesini alıyoruz. 1/4 oranında azalıyor. Bu durumda çekim kuvveti de artar ve bunun tersine çıkar. Yani 4 katına çıkar.
Cevap: A


12. Aşağıda verilen örneklerden hangisinde tepki kuvveti oluşmaz?
A) Sürtünmeli yüzeyde itilen kutu
B) Merdiven yaslanmış duvar
C) Üzerine bardak konulmuş masa
D) Saça sürtülen plastik tarak tarafından çekilen küçük kağıtlar
E) Üzerine basılan bilgisayar tuşları

Cevap: A) Sürtünme varsa harekete ters yönde kuvvet oluşur. Bu da tepki kuvvetidir.
B) Merdivenin ağırlığının yatay bileşeni duvara bir kuvvet uygular. Duvar da buna tepki kuvveti uygular.
C) Bardağın ağırlığına karşılık olarak masa ters yönde tepki uygular.
D) Herhangi bir tepki kuvvet yoktur.
E) Tuşa basınca bir kuvvet uygulanır. Tuş da uygulanan kuvvete ters yönde bir tepki kuvveti uygular.
Cevap: D


13. Sürtünmesiz yüzeyde durmakta olan 5 kg’lık cisme şekildeki kuvvetler etki etmektedir. 
Bu kuvvetler etkisindeki cisim kaç m/s2 lik ivme ile hızlanır? 
A) 2 
B) 4 
C) 8 
D) 10 
E) 16

Cevap: Formül = F net = m*a
Net kuvvet = kütle * ivme
Sola doğru olan kuvvetler = 130
Sağa doğru = 110
Fark = 130-110 = 20
F net = 20
20 = 5*a
a=4
Cevap: B


14. Sürtünmeli yatay yüzey üzerinde 7 kg kütleye sahip cisim şekilde gösterilen kuvvetler etkisinde 2,5 m/s'lik sabit hızla hareket etmektedir. 
Buna göre cisme etki eden sürtünme kuvveti hangi yönde ve kaç N büyüklüğündedir? 
A) + yönünde 8 N 
B) – yönünde 8 N 
C) – yönünde 6 N 
D) + yönünde 6 N 
E) + yönünde 4 N

Cevap: Öncelikle net kuvveti bulmalıyız.
Sol taraf: 13+28 = 41 N
Sağ taraf: 15+32 =  47 N
Fark = Sağa doğru 6N
Cismin sabit hızla hareket etmesi için ivmenin sıfır olması gerekir. Fnet=m*a formülünde yerine yazarsak, F net de sıfır olmalıdır.
Bu durumda  bulduğumuz kuvvete zıt yönde aynı büyüklükte kuvveti almalıyız. Yani Sola doğru 6N.
Cevap: C
 

15. Aşağıda K, L, M, N ve P ile A noktalarının yerleri gösterilmiştir.
K, L, M, N ve P noktalarından hangisi referans noktası kabul edilirse A noktasının konum vektörünün büyüklüğü en büyük değerde olur? 
A) K 
B) L 
C) M 
D) N 
E) P

Cevap: A'ya en uzak noktayı almalıyız. Bu durumda ya M, ya da N olur. Bu iki vektöre bakarsak, M'nin daha büyük olduğunu görürüz. Şöyle ki, AN vektörü ile NM vektörünü toplarsak, AM vektörünü elde ederiz. Bu toplama göre anlarız ki M daha büyüktür.
Cevap: C
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları


Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk