DERSKONUM.COM


PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2017-2018

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILIPSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2017-2018, PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, PSİKOLOJİ YAZILI SORULARI, 11.SINIF PSİKOLOJİ YAZILI SORULARI,

 

Psikoloji Dersi 1. dönem 1. yazılı Soruları Karışık
0Psikoloji Dersi 1. dönem 1. yazılı Soruları Karışık

S-1. Davranışı etkileyen faktörleri yazınız?
S-2. S.Freud’un Psikodinamik yaklaşımı hakkında kısa bilgi veriniz?
S-3. Görüşme tekniği hakkında kısa bilgi veriniz?
S-4. Pozitif, negatif ve nötr korelasyona birer örnek veriniz?

Aşağıda geçen ifadelerin arasındaki boşlukları doldurunuz?
S-5. Organizma tarafından yapılan her türlü eyleme ……………………denir.
S-6. Hümanist yaklaşımın öncüsü………………….dur..
S-7. Psikoloji……………..ve ………………olmak üzere iki yunanca kelimeden oluşur.

Aşağıda geçen düşüncelerin Doğruluk(D) ve yanlışlık(Y) değerlerini belirtiniz?
S-8. Algı, düşünme ve irade  gibi çeşitli zihin  öğelerinin işlevlerini ele alan yaklaşım yapısalcı yaklaşımdır.(  )
S-9. Deneysel psikoloji labaratıvarını kuran psikolog W. Wundttır.(  )
S-10. Kişiler arasında görülen aksamalar ve bunların giderilme yollarıyla Danışmanlık Psikolojisi ilgilenir.(  )

Aşağıdaki test sorularının cevabını kutucuğa yazınız.
S-11. Bazı davranışçı psikologlar, davranışı;doğrudan görülebilen ve ölçülebilen eylem olarak tanımlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir davranıştır?
A)Bir problemin çözüm yolunu düşünme.
B)Bir tanıdığın telefon numarasını hatırlamaya çalışma.
C)Belirli bir haberle ilgili bir yorum tasarlama.
D)Verilen karton parçalarından bir bütün oluşturma
E)Bir yakının hastalığından üzüntü duyma.

S-12. Hangi partiye oy vereceğimizde politikacılar,ne giyeceğimizde yakın arkadaşlarımız,ne tüketeceğimizde de reklamlar önemli rol oynar
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturur?
A)Toplumsal değişmeler,bireylerin davranışlarını belli yönlerde etkiler.
B)Bireyin değişik konulardaki kararları değişik kaynaklardan etkilenir.
C)Toplumsal kurallara uymayan davranışlar çevrenin tepkisiyle karşılaşır.
D)Birey bir ihtiyacını karşılamak için farklı gruplarla ilişki kurabilir.
E)Bireyin ihtiyaçları çoğaldıkça davranışları da buna bağlı olarak çeşitlenir.

S-13. Derslerinde başarı gösteremeyen bir öğrencinin,arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkileri dikkate alınarak, sorunlarına çözüm aranması,hangi psikoloji dalının konusuna girer?
A)Danışmanlık psikolojisi

B)Psikometrik psikoloji
C)Sosyal psikoloji
D)Klinik psikoloji
E)Gelişim psikolojisi

S-14. Organizmanın yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Klinik psikoloji

B)Çocuk psikolojisi
C)Gençlik psikolojisi
D)Gelişim psikolojisi
E)Danışmanlık psikolojisi

 S-15. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan biri değildir?
A)Yetenek ve yeteneklerin gelişmesi
B)Organizmanın gelişmesi
C)Öğrenme süreci
D)Davranışı etkileyen faktörler
E)Sosyal rol ve statü

NOT BAREMİ: 1.soru 15p. 2, 3 ve 4.sorular 10’ar p. , 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15.sorular 5’er p.


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2017-2018"

Back To Top -->