DERSKONUM.COM


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI 5

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI,


Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış (D - Y) olduğunu kutucuklara işaretleyiniz.
ETKİNLİK-25
f. Millî Edebiyat ürünlerinde konu, tema ve üslup değişmiştir.

a. Halide Edip Adıvar, romanlarında Batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kadınları ele
alır.

e. Millî Edebiyat yazarları daha çok hayata ve sosyal meselelere yönelmiş, önceki dönemlerin yapma
dilini ve üslubunu bir kenara bırakmış ve konuşma dilini kullanarak toplumu ve sorunlarını anlatmışlardır.

c. Millî Edebiyat Dönemi anlatmaya bağlı edebi metinlerde gözleme hemen hemen hiç yer verilmez.

r. Sanatçılar, roman ve hikâyelerde sanatlı söyleyişlere, benzetmelere başvurarak kapalı bir anlatıma
yönelmişlerdir.

d. Reşat Nuri Güntekin, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk toplumunun yaşamını eserlerinde
kronolojik bir sıra gözeterek ele almış, bu yönüyle bir nehir romanı dizisi oluşturmuştur.

j. Hikâyelerde kullanılan dil, romanlara göre daha ağırdır.

s. Roman ve öykülerin hemen hepsi de kötü sonla biter.

o. Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşananlar bu dönem romanlarının en önemli konularını oluşturmuştur.

l. Sanatçılar “memleket edebiyatı” anlayışıyla hikâyelerinin konularını Anadolu’dan ya da millî tarihten
seçmişlerdir.

g. Dil, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî Dönemleri'nde kullanılan dilden pek farklı değildir.

b. Millî Edebiyat'ta roman ve öykülerinde romantizm akımının etkisi görülür.

h. Sanatçılar, Türkçülük ve bu görüşe bağlı olarak oluşturdukları zihniyetin sonucu olarak hikâyelerinde
millî kaynaklara yönelmişlerdir.

m. Sanatçılar, hikâyelerde betimlemelere yer vermemiş; gerek mekânı gerekse kahramanların iç dünyalarını yüzeysel biçimde ele almışlardır.

k. Millî Edebiyat’a kadar romanın gölgesinde kalan hikâye türü bu dönemde özellikle de Ömer Seyfettin’in çabalarıyla bağımsız bir tür hâlini almıştır.

p. Bu dönemin önemli romancıları Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin’dir.

ı. Olaylar genellikle İstanbul’un seçkin mekanlarında geçer.

n. Millî Edebiyatın en önemli iki hikâye yazarı Ömer Seyfettin ile Ali Canip Yöntem’dir.


Doğru – Yanlış
a. D b. Y c. Y d. Y e. D f. D g. Y h. D ı. Y j. Y k. D l. D m. Y n. Y o. D p. D r. Y s. Y

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI 5"

Back To Top -->