DERSKONUM.COM


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI 2

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Aşağıdaki özelliklerin hangi sanatçıyla ilgili olduğunu belirleyerek karşısına yazınız.
a. Selanik'te yayınlanan "Genç Kalemler" dergisindeki yazılarıyla ünlendi. Derginin ikinci dizisinin
ilk sayısında Nisan 1911'de yayınlanan "Yeni Lisan" başlıklı yazısı "Millî Edebiyat" akımının
başlangıç bildirgesidir. Yazılarında, yalın, halkın konuştuğu ve anladığı bir dil kullanmak
gerektiğini savundu. Türkçenin kendi kurallarına uygun yazılmasını, Arapça ve Farsça
sözcüklerden arındırılmasını istedi. Millî Edebiyat akımının öncülüğünü Ziya Gökalp ve Ali
Canip Yöntem'le birlikte sürdürdü. I. Dünya Savaşı yıllarında "Yeni Mecmua"da yayınlanan
öyküleriyle ününü iyice yaygınlaştırdı. Öykülerini kişisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk
geleneklerine dayandırdı.
KİMDİR ?

b. Romanlarının kadınları, Batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kadınlardı.
Kahramanlarının kişiliklerine, ruh yapılarına ve davranışlarına önem vererek bu özelliğiyle
Türk romanında yeni bir adım attı. Kurtuluş Savaşı döneminde ulusçu, millî duyguları öne
çıkaran roman ve öyküler kaleme aldı. "Yeni Turan", ""Ateşten Gömlek" ve "Vurun Kahpeye"
bu dönemin eserleridir. En tanınmış romanı "Sinekli Bakkal" yazarlığında olgunluk dönemini
gösterir. Bu romanda Sinekli Bakkal mahallesinde yaşayan insanlar, aydınlar ve saray çevresi
gibi II. Abdülhamit döneminin farklı toplum kesimleri canlandırılır.
KİMDİR ?

c. Yazarlığa mizah öyküleriyle başladı. 1919'dan başlayarak Türk öykücülüğüne yeni bir sayfa
açtı. Sürgün olarak gittiği Anadolu'dan çeşitli kesimlerden insanları canlandırdığı "Memleket
Hikâyeleri" 1919'da yayımlandı. Bu kitapla, o güne kadar konuları İstanbul'la sınırlı olan
öykücülüğü Anadolu'ya taşıdı. Bu yönüyle sonradan serpilip gelişen "köy edebiyatı"nın öncüleri
arasına girdi. 1920'lerden sonra daha arı ve anlaşılır bir dil kullandı. Romancılığında iki ayrı
çizgi etkindir. Yurtdışına kaçmadan önce yazdığı "İstanbul'un İç Yüzü" en yetkin romanı sayılır.
KİMDİR ?

d. Yazar, eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan Atatürk Türkiye’si dönemine kadar olan
yaşantısını anlatan hikâye, makale ve romanlar yazmıştır. Anlatımda kendine özgüdür.
Yapıtlarında genellikle toplumun sorunları üzerine eğilir. Anadolucu, Atatürkçü, Devletçi ve
Laik bir dünya görüşü vardır. Romanlarında genellikle iç dünyaları zengin, kötümser, törelere
bağlı karakterler vardır.
KİMDİR ?

e. Yazı hayatına Birinci Dünya Savaşı sonlarında başlayan yazar, Çalıkuşu’nun Vakit gazetesinde
tefrikasıyla geniş bir ün kazandı. Hemen bütün romanlarında dekor olarak taşra kasaba ve
şehirleri; çevre, tip, çeşitli problem ve görüşleriyle Anadolu atmosferi görülür. Romanlarında
sosyal ve duygusal konuları işleyen yazar, küçük hikâyelerinde bunların yanına mizahı da ekledi.
KİMDİR ?

f. Yaşamı boyunca Türkçe, Fransızca şiir, anı, öykü kitapları yayınladı. Tek romanı “Küçük
Paşa” yazınımızda önemli bir yer edindi Konusu Orta Anadolu'da bir köyde geçen bu roman,
Nabizade Nazım'ın Karabibik romanından sonra köyü ve köylüyü yazınımıza sokan ikinci
romancıdır. Servet-i Fünûn etkisinde hikâyeler kaleme alan yazar, anılarını da kitaplaştırmıştır.
KİMDİR ?

g. Genç Kalemler dergisinin kurucuları arasındadır. Edebiyata şiirler başladı. Ömer Seyfettin ve
Ziya Gökalp'le birlikye Yeni Lisan hareketinin ve Millî Edebiyatın üç önemli teorisyenindendir.
Önce Fecr-i Âtî’de yer almış, sonra Millî Edebiyat topluluğunda yer almıştır. Aruzdan heceye
geçmiş, sade dille şiirler yazmıştır. Makaleleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanınır.
KİMDİR ?

h. Alay, Çocuk Bahçesi, Genç Kalemler dergilerinde yazdı. Millî Edebiyat akımı yazarlarındandır.
Sade Türkçeyi savunmuştur. Birçok eseri sinemaya uyarlanmıştır. Eserlerinde genellikle
romantik bir hava sezilir. İstanbul'da gazetecilik yapmıştır. Türk Kalbi, Kurbağacık, Dikmen
Yıldızı, Çapkın Kız eserlerinden bazılarıdır.
KİMDİR ?

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI 2"

Back To Top -->