DERSKONUM.COM


LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR SERVETİFÜNUN EDEBİYATI BÖLÜM 3

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR SERVETİFÜNUN EDEBİYATI BÖLÜM 1,LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, SERVET-İ FÜNUN AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORU, 
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAAhazırlayan:derskonum.com
............
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI  UÇLU SORULAR 
 BÖLÜM 3

Yeni Edebiyat'ın en önemli şairidir. Şiirlerinde sağlam bir
yapı, kendinden önceki şairlerde görülmeyen iç ve dış
yenilikler, biçim, uyak serbestliği, başarılı bir aruz uygulaması
görülür. Şiiri düzyazıya ustaca yaklaştırmıştır.
"Tarih-i Kadim" eserlerinden biridir.
1-Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
…………………………


Şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme almıştır. Eserlerinde
oldukça ağır bir dil kullanmıştır. Ona göre şiir, hissedilmek,
duyulmak için yazılan bir türdür. O, şiirlerinde dış
dünyayı olduğu gibi değil, hayallerle süsleyerek şiire aktarmıştır.
Şiirde anlam kapalılığından yanadır. "Göl Saatleri"
şiir kitaplarından biridir.
2-Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
…………………………Asıl mesleği doktorluktur, ihtisas için gönderildiği Fransa'da
tıptan çok, şiirle ilgilenmiştir. Fransız edebiyatının
sembolist şairlerini tanımıştır. Ancak sanatçıda genel
olarak sembolist şiir anlayışı yoktur. Sadece, istare, dil
ve ahenk özellikleri bakımından sembolizme yakındır.
3-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?
…………………………Ben onun gibi, Fransız şairlerini taklit etme ihtiyacı duymadım.
Bir parnasyen, hiçbir zaman hayalimdeki şair
olmadı. Onunki gibi ağır bir dili asla kullanmadım. Yazdığım
şiiri herkes rahatlıkla okuyabilmeli. Onun "Elhan-ı
Şita" şiirini anlayabilmek için sözlüğü yanınıza koymalısınız.
Ağır ve anlaşılmaz dil kullanma, onun bağlı olduğu
topluluğun da belirgin bir özelliğidir. "Hac Yolunda" ve
"Tiryaki Sözleri" adlı düzyazı eserlerinde bile bu ağır dile
rastlamak mümkün.
4-Bu parçada, eserlerinden örnekler verilerek eleştirilen şair  kimdir ?
…………………………Şiire Muallim Naci ve A. Hamit’in etkisinde, eski ile yeni
arasında kalmış bir tarzla başladı. Kendisine özgü dil ve
söyleyişi ancak Batılı şair ve yazarlarla tanıştıktan sonra
buldu. O, François Coppee'nin realizmini beğeniyor ve
Türk şiirine getirmek istiyordu! Önceleri bireysel duygu
ve düşünceleri anlatıyor, doğayı ana temalarından biri
yapıyordu, Sonra daha toplumcu bir çizgide yazmaya
başladı. "Hasta Çocuk", "Balıkçılar" şiirleri bu ikinci döneme
aittir. Onun şiiri, artık yalnızca gözyaşı, özlem ve
acıdan ibaret değildir; toplum ve insanların dertlerini dile
getirmekle yükümlüdür.
5-Bu parçada sözü edilen yazar kimdir ?
…………………………Romanlarında konularını aydın çevreden seçmesine
karşın küçük öykülerinde halkın arasına girmeye çalışmıştır.
Roman ve öykü tekniği güçlüdür, hatta Türk romanını
Batılı düzeye çıkaran yazarım izdir. Yabancı
sözcük ve tamlamalara çok yer vermesiyle eleştirilmiştir.
Yaşamının son yıllarında bu yanlışını anlamış ve bazı
eserlerinin yeni baskılarını sadeleştirerek yayımlamıştır.
6-Bu parçada sözü edilen yazarımız kimdir ?
…………………………Servet-i Fünun'un üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde
doğaya ayrı ve özel bir yer ayırmış, sembolizmin
ve parnasizmin etkisinde kalmıştır. Düzyazıları da değişik
ve renklidir. Dilin sadeleşmesine karşı olduğu için
pek çok Arapça, Farsça sözcüğü, tamlamayı kullanmakta
sakınca görmemiş; hatta Fransız sembolistlerinden
aldığı kimi güzel söyleyişleri bile Arapça, Farsça sözcüklerle
karşılamıştır.
7-Bu bilgilerle tanıtılan şair ve yazar kimdir ?
…………………………Çağdaş edebiyatın ünlü romancılarındandır. Servet-i
Fünun döneminde ün kazanmaya başlamasına karşın
farklı bir sanat anlayışı taşımıştır. İstanbul halkının yaşamını,
aile geçimsizliklerini, batıl inançlarını, yaşanan
sosyal krizleri mizah dehasıyla anlatmıştır. Realizm ve
natüralizm akımının etkisinde olan sanatçı, toplum için
sanat yapmıştır.
8-Bu parçada sözü edilen yazar kimdir ?
…………………………Bizim romancılarımız her nedense romanlarında geçen
tiplerini incelemeye pek yanaşmazlar, romanlarında kadın
kahramanlar olsa bile bunlar genel olarak kalın çizgilerle
geçiştirilir. Oysa Firdevs Hanım olsun, Bihter olsun,
birbirini kovalayan olaylar içinde, çok yakından izlenerek
onlardaki değişim günlük gerçeklere, kişiler arası ilişkilere
bağlanarak şaşırtıcı bir ustalıkla anlatılmaktadır. Ancak
Nihal için aynı şeyleri söylemek çok zordur.
9-Bu parçada kadın kahramanlarından söz edilen yapıtın adı nedir ?
…………………………Faik Ali'nin bulduğu "----" adını benimseyen bu topluluk,
sanat anlayışını bir bildiriyle ortaya koydu. Öykü ve romanda
Maupassant'ı, tiyatroda H. İbsen'i örnek aldılar.
Ne var ki, edebiyatın ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine
çalışmak, sanatçılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak
gibi amaçlarını yaşama geçiremediler. Etkileri iki
yıl kadar sürdü.
10-Bu parçada boş bırakılan yere hangi edebi topluluğun adı yazılmalıdır ?

…………………………

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR SERVETİFÜNUN EDEBİYATI BÖLÜM 3"

Back To Top -->