sponsorlu reklam Admatic -sponsor

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR SERVETİFÜNUN EDEBİYATI BÖLÜM 4

 LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR SERVETİFÜNUN EDEBİYATI BÖLÜM 1,LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, SERVET-İ FÜNUN AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORU, 
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

hazırlayan:derskonum.com
............
LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR SERVETİFÜNUN EDEBİYATI BÖLÜM 4


İçinde bulunduğumuz dönemin sosyal ve siyasal durumu,
edebiyatımızın toplumdan uzaklaşmasında etkili oldu.
Eserlerimizde hayal, acı, hüzün, hastalık gibi temaları
işledik. Divan edebiyatı geleneklerini, sanat anlayışını
elimizin tersiyle itip çağdaş Fransız edebiyatına yöneldik.
Şiirde, anlamdan çok, biçim ve anlatım güzelliğine
önem verdik. Bizim için önemli olan, "sanat için sanat"
yapmaktı. Bizden sonrakiler de "Sanat, kişisel ve saygıya
değerdir." diyerek aslında bizim sanat anlayışımızı
devam ettirdiler.
1-Bu parçada, yazarın "biz" dediği hangi edebi topluluktur?
…………………………
Servet-i Fünun edebiyatının hikâye roman ve özellikle
eleştiri sahasında eserler vermiş önemli bir ismidir. Özellikle
Tanin gazetesindeki siyası makaleleriyle ilgi toplamıştır.
Servet-i Fünun'a yapılan eleştirilere çok cesur cevaplar
vererek yeni edebiyatın güçlü bir savunucusu kesilmiş;
onları dekadanlıkla suçlayan Ahmet Mithat Efendi
ile de şiddetli tartışmaları ölmüştür.
2-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
…………………………Cenap Şahabettin, düzyazı sahasında da güçlü bir kalem
olduğunu mensur eserleriyle göstermiştir, Cidde gezisi
dolayısıyla yazdığı ve "Hac Yolunda" başlığını taşıyan
gezi mektupları, Edebiyat-ı Cedide nesrinin dikkati
çeken bir örneği olmuştur. Yine Cenap Şahabettin bir folklor
çalışması yapmış ve halk özdeyişlerini bir eserinde toplamıştır.
3-Cenap şahabettin’in özdeyişleri topladığı eserinin adı nedir ?
…………………………Şiirin herkesin anlayacağı bir dille yazılamayacağını
savundu. Ancak sonra yazdığı bir özeleştiri yazısında,
"Servet-i Fünun şiirinin nispeten Batılı olduğunu, ama
doğal olmadığını, dilinin ağdalı olduğunu" itiraf etti. Soneyi
ilk kez kullanan şair oldu. Şiirlerinde müzik ve resme
büyük önem verdi. Parnasyen şairlerden esinlenerek
resim yapar gibi şiir yazma yöntemini kullandı. Şiirlerinin
yanında, özdeyiş niteliğindeki sözleri topladığı kitabıyla
tanınır.
4-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
…………………………O her sabah uykusundan
Uyanırken mahmur mahmur
Baygın gözlerinde gıryan
Bir mahrumiyet okunur
Hasta, yazık hazan teyze
Hicran oldu hali bize
Bu şiir, şairin, hayatının son yıllarında bir çocuk ruhu ve
çocuk Türkçesiyle hece ölçüsü kullanarak yazdığı şiirlerinden
oluşan eserinden alınmıştır.
5-Yukarıda sözü edilen ve Tevfik Fikret’e ait olan eserin adı nedir?
…………………………Yazar, kendisini, "kırk yıldır kafasına doldurduğu felsefeyi
etrafına saçan bir öğretici" olarak görür. Halkın bilgisini
genişletme işini, tıpkı Ahmet Mithat gibi hikâye aracılığıyla
yapmaya çalışır. Fakat Ahmet Mithat'tan ayrıldığı
nokta, öğretmek istediklerini genellikle kendi ağzından
değil de kahramanlarının ağzından vermesidir. "Mürebbiye"
adlı romanında, mantarlar üzerine uzun uzun konuşulması
buna örnektir.
6-Bu parçada tanıtılan yazar kimdir ?
…………………………Romanda, gönlünü bir arkadaşının eşine kaptıran bir
erkekle, kocasının arkadaşına âşık olan bir kadın arasındaki
yasak ve zorlu aşkın güçlü tahlilleri yapılmıştır.
Eser, her iki sevgilinin alevler içinde kalmalarıyla sonlanmıştır.
Dil bakımından zayıf olmasına rağmen, Servet-
i Fünun döneminin başarılı eserleri arasındadır.
7-Bu parçada tanıtılan eserin adı nedir?
…………………………. Üstün bir sanat ortaya koymak amacıyla başlamıştır.
II. Fransız parnasyenlerinden etkilenmişlerdir.
III. Zor anlaşılan, özel bir edebiyat dili oluşturmuşlardır.
IV. En önemli temsilcileri, Tevfik Fikret, Cenap
Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf'tur.
8-Yukarıda bilgileri verilen edebi topluluk hangisidir ?
…………………………


Servet-i Fünun'un önemli şair ve yazarlarındandır. Daha
çok şiirle uğraşmıştır. Sembolizm akımının etkisinde
kalmış, "Sanat, sanat içindir." ilkesini benimsemiştir. Kişisel
konularda şiirler yazmış, şiirde musikiye önem
vermiştir. Ona göre şiir, düzyazı ve müziğin bileşimidir.
Müziğin şiire uyum sağlaması için bir manzume içinde
birkaç değişik kalıp kullanmıştır. Değişik ritimler ve hayaller
kurabilmek için dili zorlamış, Arapça ve Farsçadan
yeni kelimeler alarak bu kelimelerle yepyeni tamlamalar
kurmuştur. Ayrıca vecizelerini topladığı kitabı büyük ilgi
görmüştür.
9-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
…………………………


Gazeteci, hatıra ve roman yazarı; bestekâr ve şairdir. İlk
yazılarını Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat
gazetesinde yayımlamıştır. Şiir, hikâye, okul kitapları, tarih
ve bilim konularında eserler yazmış ve tercümeler
yapmıştır. Asıl değeri; renkli, canlı bir anlatımla çocukluğunu,
ilk ve orta öğrenimini, basın hayatını, İstanbul'un
günlük yaşayışını yansıtan fıkra, makale ve anılarında
ortaya çıkar. Ramazan Sohbetleri, Eşkal-i Zaman önemli
eserlerindendir.
10-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
…………………………Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk