DERSKONUM.COM


PARABOL KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

 PARABOL KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK, PARABOL KONU ANLATIMI, PARABOL DERS NOTLARI, LYS MATEMATİK, PARABOL LYS MATEMATİK KONU ANLATIMI, LYS MATEMATİK TÜM KONULAR İÇİN TIKLA

Parabol Ders Notu

Parabol

Bu ders notumuzda bir  çok sınavda karşımıza çıkan Matematik Parabol konusunun geniş konu anlatımını, konun önemli yerlerini bulabilirsiniz.

A. TANIM
a ¹ 0 ve a, b, c Î IR olmak üzere, f : IR ® IR tanımlanan f(x) = ax2 + bx + c biçimindeki fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar denir.
derscalisiyorum.com.trİkinci dereceden fonksiyonun analitik düzlemdeki görüntüsüne parabol denir.Parabol, düzgün tel parça-sının uçlarından tutularak bükülmesiyle oluşan, yandaki gibi kolları yukarıya doğru ya da aşağıya doğru olan bir eğridir.

B. PARABOLÜN TEPE NOKTASI
1) f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun tepe noktası
T(r, k) olmak üzere,
derscalisiyorum.com.tr
Ü Parabol derscalisiyorum.com.tr doğrusuna göre simetriktir.
derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.trdoğrusu parabolün simetri eksenidir.
y = a(x – r)2 + k fonksiyonunun grafiğinin tepe noktası T(r, k) dır.
C. GRAFİĞİN EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR
Parabolün Ox eksenini kestiği noktalar A ve B, Oy eksenini kestiği nokta C olsun.
ax2 + bx + c = 0 ın kökleri x1 ve x2 ise A(x1, 0), B(x2, 0), C(0, c) dir.
derscalisiyorum.com.tr
Ü ax2 + bx + c = 0 denkleminde
 • D = b2 – 4ac > 0 ise, parabol Ox eksenini farklı iki noktada keser.
 • D = b2 – 4ac < 0 ise, parabol Ox eksenini kesmez.
 • D = b2 – 4ac = 0 ise, parabol Ox eksenine teğettir.

D. x2 NİN KATSAYISI OLAN a NIN İŞARETİ
1)derscalisiyorum.com.tra>0 ise parabolün kolları yukarı doğru olup,f(x),in en küçük değeri tepe noktasının ortinatı olan k dır.
2) a < 0 ise, parabolün kolları aşağı doğru olup, f(x) in en büyük değeri tepe noktası-nın ordinatı olan k dır.
derscalisiyorum.com.tr.a>0 ise parabolün kolları aşağı doğru olup f(fx) in en büyük değeri tepe noktasının ortinatı olan k dır.
3) |a| büyüdükçe kollar daralır. Buna göre, yandaki parabollere göre, f deki x2 nin katsayısı, g deki x2 nin katsayısından büyüktür.
derscalisiyorum.com.tr|a| büyüdükçe kollar daralır. Buna göre , yandaki parabollere göre ,f deki x2 nin katsayısı g deki x2 nin katsayısından büyüktür
f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiğini çizmek için,
1) Fonksiyonun tepe noktası bulunur.
2) Fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar bulunur.
3) a nın işaretine bakılarak parabolün kollarının yönü belirlenir.
E. GRAFİĞİ VERİLEN PARABOLÜNDENKLEMİNİN YAZILMASI
1. Parabolün Ox Eksenini Kestiği Noktalar Biliniyorsa
derscalisiyorum.com.tr
y = f(x) = a(x – x1) (x – x2) … (1) dir.
Burada a değerini bulmak için, parabol üzerindeki herhangi bir noktanın değerleri (1) de yazılır.
2. Parabolün Tepe Noktası Biliniyorsa
derscalisiyorum.com.tr
y = f(x) = a(x – r)2 + k … (1) dir.
Burada a değerini bulmak için, parabol üzerindeki herhangi bir noktanın değerleri (1) de yazılır.
3. Parabolün Geçtiği Üç Nokta Biliniyorsa
derscalisiyorum.com.tr
y1 = ax12 + bx1 + c … (1)
y2 = ax22 + bx2 + c … (2)
y3 = ax32 + bx3 + c … (3)
Bu üç denklemi ortak çözerek a, b, c yi buluruz.
F. PARABOL İLE DOĞRUNUNDÜZLEMDEKİ DURUMU
y = f(x) = ax2 + bx + c parabolü ile y = g(x) = mx + n doğrusunu ortak çözelim.
f(x) = g(x)
ax2 + bx + c = mx + n
ax2 + (b – m)x + c – n = 0 … (*)
(*) denkleminin kökleri (varsa) doğru ile parabolün kesiştiği noktaların apsisleridir.
Buna göre, (*) denkleminde;
 •  D > 0 ise, parabol doğruyu farklı iki noktada keser.
 •   D< 0 ise, parabol ile doğru kesişmez.
 •  D = 0 ise, parabol doğruya teğettir.
Ü y = ax2 + bx + c parabolü ile y = dx2 + ex + f parabolünün düzlemdeki durumu incelenirken yukarıdakine benzer biçimde işlemler yapılır.


 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: Parabol
 • Dosya Boyutu/Türü: 332 KB/ PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "PARABOL KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK"

Back To Top -->